Ook bronnen behoren, gelet op het bredere belang van vrijheid van nieuwsgaring, een beschermde positie te hebben. Het journalistieke bronbeschermingsrecht moet breder worden opgevat dan dat het uitsluitend is bedoeld om de journalist te beschermen zijn bron niet prijs te geven. 

Dat adviseert advocaat-generaal Spronken de Hoge Raad in de zaak waarin een AIVD-medewerker informatie lekte naar verslaggevers van de Telegraaf. De journalisten werden niet vervolgd, de medewerker wel. Zij stelde tegen haar veroordeling beroep in cassatie in. Hoewel de opvatting van de AG verschilt van die van het hof dat de medewerker veroordeelde hoeft de zaak wat betreft de AG niet over te worden gedaan.

 In de zaak is niet duidelijk geworden wat het motief van de AIVD-ambtenaar was de informatie met een journalist te delen en was met het lekken van de geheime informatie niet een dusdanig algemeen belang gediend, dat het belang van de AIVD-informatie geheim te houden daarvoor zou moeten wijken. Een nieuwe behandeling van het hof zou tot dezelfde uitkomst leiden.

Alles bij de bron; Rechtspraak  Uitspraken: ECLI:NL:PHR:2014:1777