De politie moet meer bevoegdheden krijgen om criminelen op internet aan te pakken, zoals het wetsvoorstel computercriminaliteit III mogelijk maakt, zo stelt korpschef Erik Akerboom. Ook vindt Akerboom dat de politie op een goudmijn aan informatie zit, maar wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Volgens Akersboom telt het digitale aspect steeds zwaarder mee in de opsporing, hoewel hij geen cijfers geeft.

Om de ontwikkelingen van criminelen bij te houden zijn er meer bevoegdheden vereist, claimt Akerboom. "Daarom pleiten wij voor invoering van de nieuwe wet op de computercriminaliteit. Die verschaft ons mogelijkheden om duistere praktijken op internet aan te pakken zoals het hoort. Bittere noodzaak, want de huidige strafvorderlijke bevoegdheden bieden op dit punt onvoldoende soelaas."

Naast meer bevoegdheden verwacht de korpschef ook veel van de informatie waar de politie over kan beschikken. "Het is hoog tijd om die optimaal te ontginnen. Van de schat aan informatie waarover de politie beschikt, gebruiken we nu namelijk slechts ongeveer een kwart. We ontsluiten alsmaar meer data. Via sociale media, digitaal beslag, het onderscheppen van communicatie, het doorzoeken van databases, enzovoort. Het verwerken van gigantische hoeveelheden gegevens wordt aanzienlijk belangrijker. Daar hebben we meer data-analisten voor nodig."

Binnen de politie is er een speciale voorziening genaamd de Raffinaderij die in hoog tempo data kan ontsluiten. "Uit open bronnen, in beslag genomen telefoons, automatische kentekenregistratie en noem maar op. Met dit instrument duiden we de betekenis van data, visualiseren we die en leggen we verbanden tussen ogenschijnlijk ongerelateerde gebeurtenissen", stelt Akerboom. Hij ziet de Raffinaderij als voorbeeld voor de politie om meer informatie te verwerken.

Alles bij de bron; SecurityAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha