De politie springt nog steeds niet helemaal goed om met persoonsgegevens en andere informatie ten behoeve van onderzoek. Dat staat in een brief van minister van der Steur aan de Tweede Kamer.

,,De samenleving is niet alleen gebaat bij een goede taakuitvoering door de politie, maar ook bij een zorgvuldige omgang met politiegegevens die voor die taakuitvoering noodzakelijk is. Veiligheid en het respecteren van de privacy zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden'', schrijft de minister. De politie voldoet op verschillende punten niet aan de eisen, zoals voor de omgang met de bewaartermijnen voor de gegevens. ,,Dit komt mede doordat het verwijderen en vernietigen van gegevens uit diverse politiesystemen onvoldoende wordt ondersteund door de ICT''.

Er werd al gewerkt aan een betere naleving van de wet, maar er moeten nog aanvullende maatregelen worden genomen. Dat verbeterplan moet uiterlijk 1 maart 2016 gereed zijn.

Alles bij de bron; ADAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha