Rechters in Nederland moeten goed de balans tussen veiligheid en vrijheid bewaken en zich niet laten meeslepen in de paniekreflexen van politici die na incidenten allerlei maatregelen willen doorvoeren, zo stelt Janneke Gerards.

Gerards gaf tijdens de Dag van de Rechtspraak een lezing over veiligheid, grondrechten en de rechter. Volgens de hoogleraar is er een 'spanningsmoeras' tussen veiligheid en grondrechten. Daarbij zijn er veel percepties van wat veiligheid is, objectief en subjectief. Daarom is het van het grootste belang 'heel precies' te zijn in de definitie van belangen van de partijen die in dit soort zaken voor de rechter staan, aldus Gerards.

"We zouden veel preciezer moeten aanduiden wat we eigenlijk bedoelen als we het hebben over 'veiligheid', of we nu rechters of wetenschappers zijn, of politici, journalisten en opinieleiders. Dat helpt ons om beter na te denken over de vraag wat er nu eigenlijk op het spel staat, en waarom het nodig is om maatregelen te treffen", liet ze weten. Volgens Gerards moet dit het ook gemakkelijker maken om ons te weren tegen angstredeneringen en tegen de neiging om van veiligheid een obsessie te maken. Ook moet het helpen tegen de reflex om na ieder incident onmiddellijk te denken in termen van een aangescherpt preventie- of veiligheidsbeleid.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha