Politie en Justitie

Medewerkers van het Openbaar Ministerie zijn de afgelopen jaren meerdere keren de fout ingegaan met vertrouwelijke data, waarvoor medewerkers ook zijn bestraft. Dat blijkt uit een overzicht van het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie. Het ongeoorloofd grasduinen in strafdossiers of het opvragen van persoonsgegevens is de meest bestrafte misstap. Zeven medewerkers vroegen informatie op over familieleden. Eén medewerker gaf de politie zelfs opdrachten om aanvullend onderzoek te doen, ook al was hij niet bij de zaak betrokken.

Opvallend is het aantal stagiairs en tijdelijke medewerkers die de fout ingaan. Eén stagiair besloot via het OM-systeem zijn potentiële huwelijkskandidaat na te trekken. Een andere stagiair die van een overval werd verdacht gebruikte het OM-systeem om zijn eigen justitieel verleden te checken.

Het omgaan met vertrouwelijke informatie blijkt ook op andere plekken verkeerd te gaan. Zo raakte een werknemer een harde schijf tijdens zijn vakantie kwijt en plaatste een medewerker in 2013 een intern document op Facebook.

Volgens Kitty Nooy, hoofd van het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie, is bewustwording over integriteit een langdurig en ontzettend lastig proces. Dat probleem speelt vooral bij het ongeoorloofd raadplegen van dossiers of het opvragen van persoonsgegevens. Nooy zag de afgelopen jaren ook medewerkers die zich oprecht niet bewust waren van een overtreding. "Iemand vroeg mij onlangs nog of ik kon kijken waar iemand woont. De medewerkster had een aanrijding gezien en wilde alleen maar behulpzaam zijn, maar realiseerde zich niet dat de systemen hiervoor niet zijn bedoeld." Ook bij stagiairs en tijdelijke krachten blijkt het lastig om de regels goed tussen de oren te krijgen.

Alles bij de bron;  Security


Een verkeerscontrole gebruiken om mogelijke criminelen te pakken, kan niet door de beugel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in een principiële uitspraak. Daarbij is een verdachte om die reden vrijgesproken, is bekend gemaakt.

Het hof behandelde een zaak waarbij tijdens een zogeheten dynamische verkeerscontrole in de auto van de verdachte bijna 1 kilo wiet was gevonden. Bij een 'dynamische verkeerscontrole' zoekt de politie naar mogelijke criminelen. Ziet de politie een 'verdachte' auto, dan wordt die gevolgd door politie in burger. Vervolgens laten agenten in uniform de wagen stoppen onder het mom van een verkeerscontrole. In werkelijkheid worden dan informatie over inzittenden en hun eventuele criminele achtergrond nagetrokken.

Het hof stelt dat de dynamische verkeerscontrole op structurele schaal wordt ingezet en oordeelt dat controlebevoegdheden uit de Wegenverkeerswet gebruiken voor een heel ander doel onrechtmatig is. ''Het is de politie namelijk te doen om opsporingsactiviteiten zonder dat er enige verdenking van een gepleegd strafbaar feit is. Daarmee maakt de politie zich schuldig aan schending van een fundamenteel rechtsbeginsel.'' Daarom geldt de wietvondst niet als bewijs.

Alles bij de bron;  NU


Internetprovider Ziggo hoeft geen gegevens te overhandigen van een internet 'piraat' die software gebruikte om bestanden illegaal via Usenet te downloaden. Het programma was via Google vindbaar en kon door iedereen met een internetverbinding worden bereikt. Via het programma konden zogenoemde nzb-bestanden worden gedownload, die weer leiden naar illegale Usenet-downloads.

Volgens de Stichting Brein, die opkomt voor de rechten van auteurshouders, maakte de 'piraat' zich daarom schuldig aan het grootschalig faciliteren van auteursrechtenschending. De rechtbank in Utrecht oordeelde (pdf) echter dat er niet is bewezen dat het programma opzettelijk voor iedereen toegankelijk was. De 'piraat' haalde het programma ook direct offline toen daarom werd gevraagd. Daarom hoeft internetprovider Ziggo zijn gegevens niet te overhandigen aan Stichting Brein...

..."Het is heel simpel. Deze uitspraak is gewoon een overwinning voor ons en onze klanten", zegt Ziggo woordvoerder Gradus Vos. "

Stichting Brein heeft altijd gezegd alleen achter grootschalige uploaders van illegaal materiaal aan te willen gaan, maar volgens Vos blijkt uit deze zaak dat dat niet klopt. "Als je kijkt naar deze zaak lijkt het wel of ze zich ook gaan focussen op individuën die al dan niet per ongeluk iets doen." Volgens Vos zal ook in de toekomst nog steeds een gang naar de rechter nodig zijn om het overhandigen van persoonsgegevens af te dwingen. De provider is niet van plan om zonder rechterlijke tussenkomst gegevens te overhandigen als Brein of houders van auteursrechten bijvoorbeeld de naam opvragen van individuele torrent-gebruikers.

Onlangs maakte de Nederlandse filmdistributeur Dutch Filmworks bekend dat het achter individuele filmdownloaders aan zal gaan. Het bedrijf wil dat providers verzamelde ip-adressen omzetten in naam- en adresgegevens, zodat een schadevergoeding kan worden geëist.Verschillende Nederlandse providers hebben gezegd hier niet aan te zullen meewerken zonder tussenkomst van de rechter. 

Donderdag schreef minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) ook in een brief aan de Tweede Kamer dat een rechter uiteindelijk zal moeten bepalen of persoonsgegevens in piraterijzaken moeten worden overhandigd aan houders van auteursrechten. "Het is aan de rechter om in een voorkomend geval te toetsen of er voldoende kan worden aangetoond dat een ongeautoriseerde down- of upload is uitgevoerd door de houder van het ip-adres", aldus de minister.

Alles bij de bron;  NU


Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer. Door deze en andere maatregelen wil van der Steur de privacy van slachtoffers in de toekomst beter beschermen. “Privacy is juist voor slachtoffers van criminaliteit een groot goed. Door op een andere manier te informatie te delen, kunnen we een eind maken aan onnodige inbreuken op de privacy en de positie van slachtoffers verbeteren.“

Uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), de VU en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) blijkt het feit dat verdachten via het procesdossier inzage hebben in hun persoonlijke gegevens is slachtoffers een doorn in het oog. Deze inbreuk op de privacy van slachtoffers is volgens het onderzoek voornamelijk het gevolg van de manier waarop in de strafrechtsketen persoonlijke informatie van slachtoffers wordt geregistreerd en gedeeld.

Alles bij de bron;  RijksOverheid [onder aan de pagina diverse links naar relevante documenten]


De politie springt nog steeds niet helemaal goed om met persoonsgegevens en andere informatie ten behoeve van onderzoek. Dat staat in een brief van minister van der Steur aan de Tweede Kamer.

,,De samenleving is niet alleen gebaat bij een goede taakuitvoering door de politie, maar ook bij een zorgvuldige omgang met politiegegevens die voor die taakuitvoering noodzakelijk is. Veiligheid en het respecteren van de privacy zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden'', schrijft de minister. De politie voldoet op verschillende punten niet aan de eisen, zoals voor de omgang met de bewaartermijnen voor de gegevens. ,,Dit komt mede doordat het verwijderen en vernietigen van gegevens uit diverse politiesystemen onvoldoende wordt ondersteund door de ICT''.

Er werd al gewerkt aan een betere naleving van de wet, maar er moeten nog aanvullende maatregelen worden genomen. Dat verbeterplan moet uiterlijk 1 maart 2016 gereed zijn.

Alles bij de bron; AD


De politie gaat de vier groepen met probleemjongeren die er in Roosendaal nog zijn 'hinderlijk volgen'. In politiejargon heet dat vipping, oftewel very irritating policing. Dat houdt volgens politiechef Rens van den Oever onder meer in dat de politie mensen wiens naam bovenmatig vaak opduikt bij delicten thuis bezoekt en extra controleert.

Die nieuwe aanpak is het gevolg van veranderingen in de probleemgroepen zelf. Ze zijn meer 'fluïde' dan voorheen: ze communiceren vooral via social media en zijn eerder op een groepschat te vinden dan in een winkelcentrum.

"De samenstelling van de groepen is steeds moeilijker te definiëren en ze zijn steeds minder te koppelen aan één locatie. Ze manifesteren zich in wisselende samenstellingen op wisselende plekken. Daarom willen we ze zo goed mogelijk volgen. We gebruiken daarvoor alle openbare bronnen."

Alles bij de bron; BNdeStem [Thnx-2-Dick]


Het Openbaar Ministerie geeft onderzoek naar een lek uit een besloten vergadering van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) uit handen, omdat er mogelijk sprake is van een ambtsmisdrijf. Het OM mag dat grondwettelijk niet zelf onderzoeken. Het onderzoek wordt daarom overgedragen aan het Presidium van de Tweede Kamer.

Het OM vergeleek belgegevens van CIVD-leden met onder meer het nummer van de NRC-journalist die de stukken begin vorig jaar schreef. Er zijn in het kader van het onderzoek diverse mensen gehoord. Toen duidelijk werd dat er Kamerleden of fractievoorzitters bij het lek betrokken konden zijn, werd het onderzoek gestaakt. NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch vroeg opheldering bij het OM, dat in een korte verklaring enkel stelt dat er voor dit onderzoek geen telefoons zijn getapt.

In een poging te achterhalen wie het lek in de commissie Stiekem is, heeft de rijksrecherche mogelijk de journalistieke bronbescherming aangetast. Dat schrijft de Volkskrant. “In feite gebruikt de rijksrecherche het telefoonnummer van een verslaggever om de puzzel op te lossen”, reageert Thomas Bruning van de NVJ tegenover de krant. “Ze hebben hem niet afgeluisterd, maar alleen het gebruiken van dit soort gegevens is al een aantasting van de bronbescherming van journalisten.”

Alles bij de bron; Villamedia1 & Villamedia2


De Nederlandse autoriteiten hebben Facebook in de eerste zes maanden van dit jaar vaker om gegevens van gebruikers gevraagd dan dezelfde periode een jaar eerder. De 113 dataverzoeken hadden op 111 accounts betrekking. In 66% van de gevallen overhandigde de sociale netwerksite ook gegevens.

In de eerste zes maanden van 2014 kwamen er bij Facebook nog 41 dataverzoeken van de Nederlandse overheid binnen, die op 45 accounts betrekking hadden. Sinds 2013 houdt de sociale netwerksite het aantal dataverzoeken bij.  

"Zoals we eerder hebben aangegeven biedt Facebook overheden geen 'backdoor' of directe toegang tot mensen hun data. We controleren elk verzoek dat binnenkomt op juridische gronden, ongeacht of het uit de VS, Europa of ergens anders vandaan komt. Als het verzoek tekort schiet of te breed is, geven we tegengas en zullen indien nodig het zelfs voor de rechter bestrijden", zo stelt Chris Sonderby van Facebook.

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha