Politie en Justitie

Het politiewerk gaat ingrijpend veranderen door de invoering van Predictive Policing. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data over eerdere incidenten – en die hoeveelheid gegevens neemt alleen maar toe – kan de politie straks misdaden voorspellen, staat in een artikel in Secondant.

De komst van Predictive, Prescriptive, en andere vormen van politieoptreden op basis van computeralgoritmen, vraagt om een wezenlijke verandering in het proces van politieoptreden. Misschien nog wel meer dan bij Predictive Policing is hier een integrale benadering nodig, waarin doel, proces, informatie, techniek en mens en organisatie in samenhang met elkaar worden aangepakt. In feite zijn er 4 opeenvolgende implementatieniveaus, inclusief bijbehorende uitdagingen:

  • Intelligence-led Policing: informatie delen en deze gebruiken om te sturen.
  • Predictive Policing: analisten en wijkteams trainen in de omgang met voorspellende informatie.
  • Effect-led Policing: daadwerkelijke het effect registreren van verschillende interventies. Dus ook registreren wat er is gedaan, in plaats van alleen wat daar de resultaten van waren.
  • Prescriptive Policing: de adviezen accepteren van een systeem. Dit vraagt om aanpassing van de aansturing (cultuur en organisatie-inrichting) op door een systeem voorgestelde interventies.
In Van Predictive naar Prescriptive Policing. Verder dan vakjes voorspellen houden Selmar Smit en Arnout de Vries alle aspecten van Predictive Policing en Prescriptive Policing tegen het licht, inclusief de mythen rond dit thema.
 
Alles bij de bron; CCV & Secondant

Eiser in de zaak is in 2004 een webwinkel begonnen waar verschillende parfums te koop werden aangeboden. Naar verluidt liet de service bij deze webwinkel wat te wensen over, aangezien in 2014 een Facebookgroep is opgericht waarin mensen hun onvrede konden uiten over eiser en zijn webwinkel. Zoals dat wel vaker gaat op het internet, namen de ‘reaguurders’ in de Facebookgroep het niet zo nauw met enkele (fatsoens-)normen, en vond men het vooral nodig om gegevens over de eiser in de groep te posten. Zo werden onder meer zijn volledige naam, woonadres, het kenteken van zijn auto en zijn telefoonnummer in de groep gepost.

De advocaat van eiser heeft de beheerder van de Facebookgroep vervolgens gesommeerd om de groep offline te halen. Hierna zijn enkele nieuwe Facebookgroepen opgericht waarin opnieuw gegevens van eiser werden gepost. Eiser vordert in het geschil van Facebook onder andere de NAW-gegevens van alle leden van de Facebookgroepen, dit op grond van een ‘ernstige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer’, ex artikel 8 EVRM.

De rechtbank oordeelt dat onder omstandigheden op een sociaal netwerk als Facebook de plicht kan rusten om gegevens te verstrekken aan een derde. Facebook dient dus de gegevens die zij in haar bezit heeft over de leden van de Facebookgroep te verstrekken. 

Alles bij de bron; SOLV


Gedupeerden van het datalek in Amersfoort kunnen wel degelijk aangifte doen bij de politie. Dat zegt advocaat Jan Visscher, die enkele slachtoffers bijstaat. 

Een politiewoordvoerder zei eerder tegen RTV Utrecht dat aangifte doen zinloos is, omdat er geen sprake zou zijn van een strafbaar feit. Maar volgens advocaat Visscher is de politie voorbarig geweest en heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat gedupeerden, als zij dat willen, aangifte kunnen doen. Het OM zal dan verder onderzoek verrichten.

In januari van dit jaar verstuurde een ambtenaar van de gemeente Amersfoort per ongeluk persoonlijke gegevens van 1900 inwoners naar een onbekende man. Het ging onder meer om BSN-nummers.

Bron; RTVU


Mensen die het slachtoffer van internetoplichting zijn geworden kunnen vanaf vandaag alleen nog via DigiD online aangifte doen. Vanaf de zomer is voor alle online aangiftes DigiD nodig, zo laat de politie weten. 

"Dankzij het koppelen van online aangiftes aan een DigiD, weten we als politie zeker dat we informatie delen met de juiste persoon. We starten de invoering van DigiD met het delict internetoplichting, maar zoals gezegd vragen we vanaf de zomer bij alle online aangiftes om uw DigiD", aldus de politie. Wie liever geen gebruik van DigiD wil maken kan nog steeds op het politiebureau aangifte doen.

Bron; Security


Afgelopen dinsdag kondigde de politie en het Openbaar Ministerie aan dat ze een versleuteld crimineel communicatienetwerk uit de lucht hadden gehaald, maar de advocaat van de netwerkaanbieder hekelt het optreden van justitie. "Dit is Bokito-gedrag. Puur 'powerplay' van het Openbaar Ministerie”, advocaat Leon van Kleef, die de eigenaar van het Nijmeegse bedrijf bijstaat.

Van Kleef hekelt de bewoording van het OM dat het om een crimineel communicatienetwerk gaat. "De stelling is dus dat iedere gebruiker crimineel is. Maar tegelijkertijd zegt het OM dat er ook advocaten zijn die deze telefoons gebruiken", zo laat hij aan de Telegraaf weten. In de boodschap aan gebruikers vraagt de politie om gebruikers die zich bijvoorbeeld kunnen beroepen op het verschoningsrecht zich te melden op een specifiek e-mailadres.

Volgens de advocaat worden de pgp-telefoons ook in het bedrijfsleven gebruikt. "Die gebruiken ze om te voorkomen dat bedrijfsgeheimen worden gestolen. Zelfs regeringsleiders hebben PGP-telefoons. Deze telefoon is volstrekt legaal", merkt van Kleef op.

Alles bij de bron; Security


Met de arrestatie van een 36-jarige Nijmegenaar en het kopiëren van een reeks servers in heel Nederland hebben politie en OM vandaag een groot versleuteld communicatienetwerk van Nederlandse en mogelijk ook buitenlandse criminelen ontmanteld.

Een verdachte leverde via zijn eigen bedrijf aangepaste smartphones en communicatiediensten. Het bedrijf verkocht de aangepaste toestellen en had eigen servers staan om het versleutelde data- en communicatieverkeer af te handelen. Deze servers zijn nu veiliggesteld en uit de lucht gehaald. Ook in Canada werd een server uitgeschakeld en veiliggesteld. Het uit de lucht gehaalde netwerk is vermoedelijk het grootste versleutelde netwerk van crimineel Nederland en werd door zo'n 19.000 mensen gebruikt.

Alles bij de bron; Telegraaf

De Nederlandse politie heeft Apple in de tweede helft van vorig jaar om informatie over 341 Apple-toestellen gevraagd, zo blijkt uit Apple's nieuwe transparantierapport (pdf). Het ging in totaal om 39 verzoeken die op 341 toestellen betrekking hadden.

Zestien van de verzoeken werden door Apple ingewilligd. Volgens Apple gaan de meeste verzoeken over gestolen of verloren toestellen. In de eerste helft van 2015 werden nog 25 verzoeken ingediend waarbij informatie over 85 toestellen werd gezocht. In die periode werden twaalf verzoeken gehonoreerd.

Naast informatie over toestellen zocht de politie ook informatie over Apple-accounts. In de tweede helft van 2015 ging het om dertien dataverzoeken die op 13 Apple-accounts betrekking hadden. In vijf gevallen werden gegevens overhandigd. In de eerste helft van 2015 kwamen nog drie verzoeken binnen die informatie over drie accounts verzochten. In één geval besloot Apple toen informatie te overhandigen.

Alles bij de bron; Security


Het linken naar foto's die zonder toestemming zijn geplaatst is op zich geen schending van het auteursrecht, stelt advocaat-generaal Melchior Wathelet van het Europees Hof voor Justitie. De conclusie van de advocaat-generaal is niet bindend. Wel wordt zo'n advies in veel gevallen overgenomen door het Hof van Justitie.

Het maakt niet uit wat voor motieven de persoon die linkt had, aldus de advocaat-generaal. Ook is het niet van belang of hij of zij er van op de hoogte is dat er geen toestemming is verleend voor het publiceren van het materiaal.

De conclusie van Wathelet is een verlenging van een eerder arrest van het Hof, waarmee al werd besloten dat linken naar een nieuwsartikel op internet is toegestaan. Omdat het originele artikel al online stond, wordt met een link geen nieuw publiek bereikt en is dus geen sprake van een auteursrechtenschending.

Alles bij de bron; NU


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha