Politie en Justitie

KPN moet een boete van 364.000 euro betalen, omdat het bedrijf tekortschoot in de beveiliging van zijn klantgegevens. Die konden in 2012 worden ingezien door een hacker.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde de boete al in 2013 op, maar KPN ging meermaals in beroep. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde woensdag dat de boete in stand blijft. Tegen dat oordeel kan KPN geen beroep meer aantekenen.

Volgens de rechtbank zijn telecombedrijven verplicht om hun gegevens te voorzien van een "passend beveiligingsniveau". Uit het onderzoek van de ACM bleek dat daar in de periode voor de hack geen sprake van was.

Alles bij de bron; NU


De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zoals stadswachten, conducteurs en boswachters. 

Nederland telt inmiddels ongeveer 23.500 buitengewoon opsporingsambtenaren. Ze helpen de politie met opsporing van strafbare feiten en toezicht. De ombudsman krijgt nu nog weinig klachten. Hij opent op zijn website een meldpunt om meer zicht te krijgen in de aard van de problemen. Het onderzoek moet in februari worden afgerond.

Bron; BinnlandsNieuws [Thnx-2-Dick]


De Hoge Raad staat de politie toe vermoede criminelen aan te houden onder het mom van een verkeerscontrole. Dat is geen misbruik van bevoegdheden, stelt het hoogste rechtsorgaan in een al jaren slepend debat. Het arrest waarin het Amsterdamse hof zich fel tegen de methode had gekeerd, is vernietigd.

Zo lang de agenten na het stoppen van de auto de bestuurder maar vragen om kentekenbewijs en rijbewijs, hebben ze voldaan aan de plicht uit de Wegenverkeerswet en mogen ze proberen de informatie te vergaren over de inzittenden waarom het was begonnen.  De door de Amsterdamse politie ontwikkelde methode is op zich eenvoudig. De recherche werkt samen met herkenbare agenten in een dito politieauto. 

De recherche in burgerkleding pikt bijvoorbeeld bij een bekende verzamelplek van criminelen heimelijk een auto op waarin ze (zware) criminelen vermoedt, volgt die auto tot die een eindje op weg is en laat collega's in uniform de auto langs de kant zetten. De inzittenden beseffen niet dat ze al bij hun verzamelplek in de gaten waren gehouden...

...Advocaat Christian Flokstra van één van de veroordeelde verdachten, die het fenomeen dynamische controle samen met kantoorgenoot Juriaan de Vries jarenlang bevocht, is diep teleurgesteld door het oordeel van de Hoge Haad. "Deze uitspraak laat weer zien hoe de Hoge Raad in dit soort zaken stelselmatig de staat beschermt en niet de burger," zegt Flokstra.

"Als je deze methode toestaat, werk je discriminatie in de hand. Als doekje voor het bloeden oordeelt de raad nog dat de politie niet mag discrimineren op etnische of religieuze kenmerken, maar welke agent geeft dat toe in zijn proces verbaal?! Als de politie maar om de papieren vraagt, mag ze iedereen staande houden om welk onderbuikgevoel dan ook. De burger is vogelvrij." 

Alles bij de bron; Parool


De politie moet meer bevoegdheden krijgen om criminelen op internet aan te pakken, zoals het wetsvoorstel computercriminaliteit III mogelijk maakt, zo stelt korpschef Erik Akerboom. Ook vindt Akerboom dat de politie op een goudmijn aan informatie zit, maar wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Volgens Akersboom telt het digitale aspect steeds zwaarder mee in de opsporing, hoewel hij geen cijfers geeft.

Om de ontwikkelingen van criminelen bij te houden zijn er meer bevoegdheden vereist, claimt Akerboom. "Daarom pleiten wij voor invoering van de nieuwe wet op de computercriminaliteit. Die verschaft ons mogelijkheden om duistere praktijken op internet aan te pakken zoals het hoort. Bittere noodzaak, want de huidige strafvorderlijke bevoegdheden bieden op dit punt onvoldoende soelaas."

Naast meer bevoegdheden verwacht de korpschef ook veel van de informatie waar de politie over kan beschikken. "Het is hoog tijd om die optimaal te ontginnen. Van de schat aan informatie waarover de politie beschikt, gebruiken we nu namelijk slechts ongeveer een kwart. We ontsluiten alsmaar meer data. Via sociale media, digitaal beslag, het onderscheppen van communicatie, het doorzoeken van databases, enzovoort. Het verwerken van gigantische hoeveelheden gegevens wordt aanzienlijk belangrijker. Daar hebben we meer data-analisten voor nodig."

Binnen de politie is er een speciale voorziening genaamd de Raffinaderij die in hoog tempo data kan ontsluiten. "Uit open bronnen, in beslag genomen telefoons, automatische kentekenregistratie en noem maar op. Met dit instrument duiden we de betekenis van data, visualiseren we die en leggen we verbanden tussen ogenschijnlijk ongerelateerde gebeurtenissen", stelt Akerboom. Hij ziet de Raffinaderij als voorbeeld voor de politie om meer informatie te verwerken.

Alles bij de bron; Security


Facebook moet opnieuw zijn medewerking verlenen in een sekschantagezaak. Dat heeft de rechtbank in Arnhem maandag bepaald in een kort geding. Het sociale medium krijgt twee weken de tijd om persoonlijke gegevens van een afperser te achterhalen en heeft inmiddels toegezegd mee te werken...

...De zaak lijkt op het eerdere wraakpornoproces van Chantal uit Werkendam. Ook toen werd aanklager in het gelijk gesteld en moest Facebook achterhalen vanaf welk IP-adres het seksfilmpje online werd gezet.

Alles bij de bron; Metro


Het ROC West-Brabant hoeft niet mee te werken aan een onderzoek naar de inloggegevens van degene die vorig jaar een seksfilmpje van een vrouw uit Werkendam op Facebook plaatste. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde vandaag dat het ROC niet onrechtmatig heeft gehandeld door het algemene privacybelang van haar leerlingen te laten prevaleren boven het individuele belang van de vrouw.

Volgens de voorzieningenrechter heeft de vrouw niet aannemelijk kunnen maken dat er geen andere, minder bezwaarlijke manieren zijn om de identiteit van de plaatser te achterhalen. Zo loopt er nog steeds een strafrechtelijk onderzoek dat opheldering kan bieden. Hoewel dit onderzoek volgens de vrouw momenteel stil ligt, zijn de beschikbare computergegevens bevroren, zodat deze voorhanden blijven voor onderzoek.

Bovendien hadden volgens de rechter de zes leerlingen van wie de eisende partij vermoedt dat ze het filmpje mogelijk geplaatst hebben door een rechter in een voorlopig getuigenverhoor gehoord kunnen worden. Ook had aan hen toestemming voor het verwerken van hun gegevens kunnen worden gevraagd. Dat alles is echter niet gebeurd.

De rechtbank neemt ten slotte in aanmerking dat de vordering er op gericht is om een schadeclaim te kunnen voorbereiden en niet als doel heeft een "onrechtmatige situatie" die nog steeds plaatsvindt te beëindigen.

Alles bij de bron; Security


Een oud-medewerker van de politie Oost-Nederland is veroordeeld tot een taakstraf en het betalen van een schadevergoeding wegens het lekken van informatie uit politiesystemen. In de loop van anderhalf jaar zocht de man meerdere malen informatie over mensen op in de politiesystemen waar hij vanwege zijn functie toegang toe had.

Het ging onder meer om informatie over mensen die in de instelling waar zijn vrouw werkzaam was kwamen wonen en om de nieuwe vriend van zijn stiefdochter. Bij wijze van "waarschuwing"’ werd deze informatie vervolgens gedeeld. "Dat de politieman zijn ambtsgeheim op deze manier schond is een ernstig feit. Burgers moeten er van uit kunnen gaan dat de politie integer omgaat met vertrouwelijke informatie", aldus de rechter. Naast een taakstraf van 140 uur moet de man twee van de mensen over wie hij informatie deelde een schadevergoeding van 500 euro betalen. Vanwege de affaire werd hij door de politie al ontslagen.

Alles bij de bron; Security


De politie wordt kwetsbaarder voor corruptie door de groeiende omvang van data binnen de organisatie. „Er is geen ruimte voor naïviteit. We moeten ontzettend goed opletten.” Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een reactie op de forse reeks corruptieschandalen binnen de Nationale Politie. „We zijn een grabbelton voor informatie. Criminelen gaan met de tijd mee en spelen hier handig op in. Voor hen is informatie cruciaal.”

Alles bij de bron; Telegraaf


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha