Onlangs werd bekend dat Translinks zonder tussenkomst van de rechter reisgegevens van studenten aan het ministerie van Onderwijs verstrekte. De gegevens werden opgevraagd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die onderzoekt of studenten met hun basisbeurs frauderen door onjuiste informatie over hun woonadres op te geven. De overeenkomst tussen DUO en Translink werd op 28 augustus 2015 gesloten.

De rechtbank Den Haag oordeelde in mei van dit jaar dat het gebruik van reisgegevens op deze manier in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Kamerleden van D66 hadden de staatssecretaris ook gevraagd of Translink vaker gegevens met derden deelt. Dat is volgens Dijksma inderdaad het geval geweest. Naast DUO vorderden ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een aantal gemeenten reisgegevens. Translink zegt dat het geen aantallen bijhoudt van de vorderingen en reizigers waarvan reisgegevens worden gevorderd worden hiervan niet door Translink op de hoogte gesteld.

Alles bij de bron; Security