De OV-Chip is vandaag Hot Nieuws. Een artikel over het matige gebruik in de trein staat in verschillende kranten en op diverse sites en ook in de politiek verschijnen er vandaag een 10-tal kamerstukken die betrekking hebben op de OV-Chip. Het hele OV dossier heeft binnen de politek het dossiernummer 23645 - Openbaar vervoer

Het artikel op www.security.nl

OV-chipkaart mislukt bij treinreizigers 

Treinreizigers blijken de OV-chipkaart massaal te negeren, waardoor een mislukking dreigt. Nog geen vijf procent van de reizigers gebruikt de digitale kaart, ook al is die in Amsterdam en Rotterdam verplicht, zo meldt de Telegraaf vandaag. Wekelijks telt de NS naar eigen zeggen 300.000 ritten met de OV-chipkaart, terwijl er dagelijks 1,1 miljoen reizen met de trein worden gemaakt...

...Vooralsnog hebben de vervoerders veel profijt van de OV-chipkaart. Ze verdienen namelijk aan de 0,5% en 2% van de reizigers die vergeten uit te checken.Dit levert de vervoerders jaarlijks zes miljoen euro extra op.

 

De kamerstukken; (allen in PDF)

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake dubbel opstaptarief, eindbeeldstudies en Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart

Brief van de Stuurgroep OV-studentenkaart over verbeterd declaratiebeleid studenten 

Openbaar vervoer; Brief regering; Reactie op verzoek van de commissie van VW inzake het nieuwe declaratiebeleid van de vervoerbedrijven inzake de OV-chipkaart 

Overzicht Eindbeeldstudies OV-chipkaart 

Openbaar vervoer; Brief regering; 3e Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart

Overzicht stand van zaken te realiseren deelelementen Eindbeeld OV-chipkaart 

Eindbeeldstudie Landelijke dekking OV-chipkaart 

Eindbeeldstudie Overstap Meerdere Vervoerders 

Eindbeeldstudie ‘Landelijke Distributie’ 

Eindbeeldstudie Locale voordeeltarieven

Eindbeeldstudie 'OV-chipkaaft Reisinformatie: route' tiid en prijs' Eindbeeldstudie 53'