OV-chipkaart

De OV-chipkaart is geplaagd door veel negatieve berichtgeving, terecht of onterecht, De
kaart is te kraken, de privacy van de reiziger komt op straat te liggen en de reiziger raakt
zijn geld kwijt. Dit zijn de beelden die de reiziger over de OV-chipkaart kreeg. Ik denk
inderdaad dat de OV-chipkaart te kraken is, net zoals kwaadwillenden waarschijnlijk ook
mijn bankpas kunnen lezen. Een 100% veilige OV-chipkaart bestaat nÍet.

Maar voor mij betekent dit niet het einde van de OV-chipkaart. Vanuit het oogpunt van
de reiziger biedt de OV-chipkaart nog steeds een toegevoegde waarde, Dit is niet alleen
mijn mening' Dit beeld is ook naar voren gekomen bij de onderzoeken, die ik heb laten
uitvoeren. Eén betaalkaart, die het reizen mettrein, metro, tram en bus makkelijker
maakt, wordt nog altijd als een wezenlijk sterk concept gezien. De gebruikers van de OV-
chipkaart bevestigen dit met een positief waarderingscijfer en met een toenemend
gebruik van de kaart. Dit heeft mij gesterkt in de overtuiging om me te blijven inzetten
voor de OV-chipkaart en zijn toegevoegde waarde voor de reiziger.

De OV-chipkaart begint voor de reiziger met zoveel nieuwe elementen dat het niet
meer eenvoudig te bevatten is. Het gemak voor de reiziger, de toegevoegde waarde
verdwijnt hierdoor op de achtergrond. Mijn speerpunt was dan ook de uniformiteit van de
OV-chipkaart. Vervoerders gebruiken in hun uitingen verschillende terminologie,
De werking van de apparatuur is in alle gebieden anders, Vervoerbedrijven verwijzen
vaak naar gewenning als belangrijk wapen tegen de onduidelijkheden voor reizigers,
Hoewel gewenning zeker zijn werk zal doen bij frequente reizigers, is de consequentie
van het niet oplossen van genoemde onduidelijkheden, een barrière in het gebruik van het
openbaar vervoer door potentiële reizigers.

Lees het volledige rapport als gescnade PDF hier


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha