OV chipkaart

Ons huidige OV-chipkaartsysteem mist voldoende realtime terugkoppeling van transactiegegevens naar de reiziger. De reiziger kan zo moeilijker keuzes maken in zijn eigen reisgedrag. Het niet op tijd terugkoppelen van die gegevens maakt het ook voor marketeers moeilijker om het gedrag van reizigers met tariefdifferentiatie te beïnvloeden. De komst van de NFC-chip in allerlei apparaten, zoals mobieltjes en smartwatches kan hier echter in de nabije toekomst uitkomst bieden. Dat zegt directeur Auke Huisman van adviesbureau Humanis Consulting Group.

Huisman: “Wat we met het huidige systeem kunnen doen, is prikkelmomenten bij het in- en uitchecken inbouwen. Als een reiziger incheckt of de kaart uitleest bij een automaat, zou er bijvoorbeeld getoond kunnen worden hoeveel minuten het nog duurt totdat de korting van het daltarief ingaat. Bij het uitchecken kunnen we melden hoeveel euro’s de reiziger had kunnen besparen, door eerder of later te reizen. Zo is de reiziger meer bewust van de keuzes die hij maakt.”

“Verder zou je in het geval van een persoonlijke kaart, bij Reizen op Rekening en natuurlijk met instemming van de reiziger na een week een overzicht kunnen sturen, met informatie over hoe vaak iemand in de spits rijdt. Daarbij kunnen we informatie geven over hoeveel geld een reiziger had kunnen besparen”, legt Huisman uit.

Alles bij de bron; OVPro

De ov-chipkaart is duurder voor vervoerders dan het oude papieren kaartje. Dat zeggen vervoerders. De verwachting was juist dat de ov-chipkaart goedkoper zou zijn, omdat het een gecentraliseerd systeem is voor betaling in het openbaar vervoer.

De vervoerders noemen geen getallen, maar het systeem zou voor vervoerders 'nodeloos ingewikkeld en kostbaar' zijn, zo zegt vervoerder Connexxion. Veolia wil ook een makkelijkere manier van afrekenen, zoals het systeem van zones in bussen, aldus de vervoerder. 

Al sinds de invoering van de ov-chipkaart klinkt er kritiek op de kaart, waarmee gebruikers voor elke vorm van openbaar vervoer moeten kunnen in- en uitchecken. De grootste bezwaren waren onder meer stille prijsverhogingen, privacybezwaren en de gebrekkige beveiliging van de chip van de eerste generatie ov-chipkaarten.

Alles bij de bron; Tweakers

Vervoerders verdienen samen meer dan 30 miljoen euro aan reizigers die vergeten uit te checken, veel meer dan tot nu toe werd gedacht. Wie met een ov-chipkaart reist, betaalt bij het inchecken een instaptarief bij wijze van borg; 4 euro in de bus, metro en tram en 10 tot 20 euro in de trein. Bij het uitchecken wordt dat verrekend met de feitelijke reiskosten. Wie vergeet uit te checken of dat door een storing niet kan, is de borg kwijt.

Zo'n 1 procent van de reizigers vergeet uit te checken, zeggen ov-bedrijven in de krant. Reizigers kunnen hun geld terugvragen, maar slechts 10 procent doet dat. Consumenten- en reizigersorganisaties als Rover en Voor een Beter OV vinden dat de miljoenen op een simpele en klantvriendelijke manier volledig moeten terugvloeien naar de reiziger.

Alles bij de bron; NU

Voorpaginanieuws op donderdag: 'Ov-chipkaart weer gekraakt'. Ook andere media pakken er groots mee uit. Klopt het nieuws wel? Is er inderdaad sprake van een nieuwe hack?

De belangrijkste reden waarom de 'nieuwe ov-chipkaart-hack' weinig om het lijf heeft, is dat er feitelijk niets nieuws omhanden is. Het is een hack die vijf jaar oud is en die in een nieuw jasje is gestoken. Het is immers al veel langer mogelijk om in te checken, ov-chipkaarten te klonen en je saldo op te hogen. Die hack werkt na al die jaren nog steeds, zolang de incheckpaaltjes en de apparatuur van bijvoorbeeld conducteurs nog niet zijn aangepast....

....Als 'bewijs' voor de claims, heeft ITDev een filmpje online geplaatst en dat is een kopie; het origineel werd afgelopen zomer door iemand anders online geplaatst. Dat lijkt te bevestigen dat het om een hoax gaat.

Alles bij de bron; Tweakers

Staatssecretaris Wilma Mansveld vindt in de beantwoording van kamervragen reisgegevens op de anonieme OV-chipkaart geen persoonsgegevens, terwijl het College bescherming persoonsgegevens (CBP) reisgegevens juist wel zo ziet. 

Toch is het maar helemaal de vraag of Mansveld het hierbij bij het juiste eind heeft. “Het reisgedrag van iemand is sowieso een persoonsgegeven. Welke reis ik afleg of u aflegt met de trein zegt iets over u”, aldus een zegsvrouw van het CBP. "Als een ander dat via het overzicht van een bepaalde persoon kan zien dan zou dat inderdaad een persoonsgegeven kunnen zijn."

Voor D'66-kamerlid Stientje van Veldhoven, die ook de eerdere Kamervragen stelde, stelt naar aanleiding van de beantwoording en de reactie van het CBP opnieuw Kamervragen. "Ik kan u zeggen dat ik niet zo blij was met die antwoorden" Van Veldhoven is van mening dat burgers het recht moeten hebben om anoniem te reizen op een OV-chipkaart. "Als het College bescherming persoonsgegevens aangeeft dat het toch persoonsgegevens zijn dan heeft de staatssecretaris zeker nog wat uit te leggen."

Alles bij de bron; Nu

Vraag 2 ;  Klopt het dat alle reisbewegingen met een anonieme OV-chipkaart zijn na te gaan met alleen een kaartnummer en vervaldatum?

Antwoord 2  ; Om de reisbewegingen van een anonieme OV-chipkaart na te kunnen gaan moet eerst een online transactieoverzicht aangevraagd worden. Daarvoor moet de aanvrager zich eerst registreren voor Mijn OV-chipkaart op www.ov-chipkaart.nl. Nadat het account is geactiveerd, kan aanvrager inloggen en één of meerdere OV-chipkaarten toevoegen aan dit account.

Hiervoor is alleen het 16-cijferige kaartnummer en de verval- c.q. geldigheidsdatum nodig. Deze gegevens staan op de kaart. Deze gegevens zijn nodig om te controleren of het om een geldige kaart gaat, andere gegevens van een anonieme OV-chipkaart zijn niet nodig en niet bekend bij TransLink Systems (TLS).

Vraag 3   ; Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat het reisgedrag op basis van alleen deze gegevens in te zien is?

Antwoord 3  ; Nee, ik deel de mening niet. 

Kaarthouders met een anonieme kaart hebben er voor gekozen om anoniem te blijven. TLS heeft aangegeven dit te hebben gerespecteerd bij het implementeren van het online transactieoverzicht voor anonieme kaarten. TLS heeft dus geen gegevens van de kaarthouder. Bij het opzetten van deze nieuwe dienstverlening is de afweging gemaakt tussen de behoefte van de kaarthouder om anoniem te blijven en de wens voor verificatie. Hierbij heeft het waarborgen van anonimiteit de doorslag gegeven, omdat de consumentenorganisaties hier hoge prioriteit aan gaven en omdat de wens tot online inzicht in reishistorie voor de anonieme kaart er lag vanuit consumentenorganisaties.

Alles bij de bron; RijksOverheid

De anonieme ov-chipkaart, waarvan er in Nederland zo’n vijf miljoen in gebruik zijn, blijkt nog minder anoniem dan gedacht. Gebruikers klaagden al eerder over het unieke nummer op de chip, waarmee de kaart na digitaal opwaarderen aan de rekeninghouder is te koppelen. Hiermee zou het bedrijf achter de ov-chipkaart, Trans Link Systems, of de overheid alsnog kunnen achterhalen wie er met welke anonieme kaart reist.

Nu blijkt het vooral bij anonieme ov-chipkaarten ook nog eens kinderlijk eenvoudig om iemands reisgedrag op de voet te volgen. Wat betekent dit? Vier vragen over de (niet zo) anonieme ov-chipkaart.

Alles bij de bron; NRC [pdfDigiAbo]

Context
In zijn rapportage “permanente structuur en splitsing TLS” van 18 april 2012 stelt de kwartiermaker ter behartiging van publieke belangen voor om een permanente structuur met een vorm van doorzettingsmacht in te stellen en te komen tot een herpositionering van TLS...

...Borging van publieke belangen
Het herpositioneren van TLS is complementair aan het oprichten van het samenwerkingsplatform inde toekomstige governance ten behoeve van het borgen van de publieke belangen rondom het OVbetalen,metnamedevolgendevierbelangen:

  • Het belang van de (concessieoverschrijdende) reiziger om gebruik te kunnen maken van een beschikbaar, toegankelijk, veilig, betrouwbaar, betaalbaar, transparant en gebruiksvriendelijk OV-betalingsdomein; 

  • Het belang van de efficiënte uitvoering van (monopolistische) TLS-activiteiten en legitieme bepaling van TLS-tarieven; 

  • Het belang van de toegankelijkheid van het OV-betalingsdomein voor andere marktpartijen (o.a. met het oog op innovatie en toetreding); 

  • Het belang van de beschikbaarheid van data ten aanzien van vervoersstromen, voor o.a. regionale en landelijke optimalisatie van het openbaar vervoer en de concessieverlening. 


Hieronder wordt toegelicht welke rol TLS met betrekking tot deze belangen speelt, zodat deborging hiervan mede door een herpositionering van TLS kan worden versterkt...

Criteria voor de herpositionering van TLS

IenM hanteert een aantal criteria voor de herpositionering van TLS. Voorop staat dat er sprake moet zijn van daadkrachtige besluitvorming ten behoeve van de reiziger. 

De structuur moet toekomstvast zijn. Tegelijkertijd moet er rekening kunnen worden gehouden met ontwikkelingen in de Nederlandse OV- en betaalmarkt. Nieuwe vervoerders moeten kunnen instappen bij het betreden van de Nederlandse markt, zodat er wordt voldaan aan de regels voor concurrentie en marktwerking. Tegelijkertijd moet het voor aanbieders van innovatieve betaalsystemen ook mogelijk zijn proposities voor het OV-betalen mogelijk te maken. Het ontwikkelen van activiteiten met de OV-chipkaart buiten het openbaar vervoer zal worden getoetst aan de behoefte van reizigers hiernaar...

Aanpassingen aan het systeem, en de verdeling van kosten hierbij is een zeer belangrijk punt. Er moeten duidelijke afspraken zijn over de financiering van investeringen in het OV-betaalsysteem. In de visie van IenM kunnen zogenaamde need to have systeemwijzigingen die belangrijk zijn voor het borgen van de publieke belangen worden gefinancierd vanuit het samenwerkingsplatform, de financiële middelen van TLS of via een verhoging van de TLS-tarieven (voor zover deze binnen het domein van TLS vallen). Investeringen die in het domein van de vervoerders vallen kunnen worden gefinancierd vanuit bestaande middelen van vervoerders en/of TLS, een verhoging van de TLStarieven of een verhoging van de tarieven van de vervoerders.

Alles bij de bron; RijksOverheid

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha