OV chipkaart

De Autoriteit Persoonsgegevens moet meer onderzoek doen naar de registratie van reisgegevens door de NS, zo heeft de rechtbank Gelderland bepaald. De uitspraak volgde in een zaak van een man uit Arnhem die het er niet mee eens is dat reizen met een NS-voordeelurenabonnement alleen mogelijk is met een persoonlijke OV-chipkaart. Op die manier kan de NS nagaan welke reizen iemand allemaal maakt.

De man vindt dat een schending van zijn privacy. In de tijd van het papieren treinkaartje was het mogelijk om een voordeelurenabbonnement af te sluiten en dan per rit een apart kaartje te kopen. Op die manier waren bij NS wel persoonsgegevens bekend maar werden de reisbewegingen niet geregistreerd. De man is van mening dat deze oude situatie ook nu nog voor de NS te realiseren is. Door dit niet te doen is sprake van schending van de privacy én loopt de anonieme reiziger ook een voordeel mis ten opzichte van mensen die wel een persoonlijke OV-chipkaart hebben. Dit laatste vindt hij discriminatie.

De rechtbank is van mening dat de Autoriteit Persoonsgegevens een eerder onderzoek onvoldoende heeft uitgevoerd. De Autoriteit Persoonsgegevens had onder meer onderzoek moeten doen naar andere, minder ingrijpende, mogelijkheden de reisgegevens te registreren. Daarbij had de Autoriteit Persoonsgegevens ook aandacht moeten besteden aan het systeem dat door Jonker was voorgesteld en waarbij minder gegevens verwerkt zouden worden. Dat zou mogelijk zijn door een voordeelurenproduct voor elke reis op een anonieme kaart te laden. Daarnaast zou de reiziger dan nog een persoonlijke kaart hebben, waarop het product is geregistreerd. Op die manier worden de reizen alleen vastgelegd op de anonieme kaart en kan het recht op korting worden aangetoond met de persoonlijke kaart.

Dat betekent niet dat het nu mogelijk is om een voordeelabonnement af te sluiten in combinatie met een anonieme OV-chipkaart. De man die de rechtszaak had aangespannen, zegt blij te zijn dat de rechtbank duidelijk heeft gemaakt dat zijn verzoek om onderzoek en handhaving serieus moet worden genomen door de Autoriteit Persoonsgegevens, en niet zomaar van tafel mag worden geveegd. "Ik hoop dat dit bij de AP tot een nieuwe houding zal leiden, waarbij de AP zijn in naam onafhankelijke positie ook echt gaat waarmaken en zijn werk gaat doen."

Alles bij de bron; Security & Tweakers


Bij de NS mag je alleen met voordeelurenkorting reizen als je een persoonlijke ov-chipkaart hebt. En dat vindt Michiel Jonker, die alléén met een anonieme ov-chipkaart wil reizen, oneerlijk. Daarom staat hij vandaag in de Arnhemse rechtbank.

"Mijn treinreizen kunnen gebruikt worden om erachter te komen waar ik was of waar ik regelmatig heenga", zegt Jonker. "Dat is een inbreuk op mijn privacy. Daarom wil ik alleen met een anonieme chipkaart reizen." Dat hij om die reden sinds 2014 niet meer met voordeelurenkorting kan reizen - en dus meer moet betalen - vindt hij discriminatie.

De Geschillencommissie en de Autoriteit Persoonsgegevens oordeelden eerder dat een bedrijf als de NS zelf de voorwaarden mag stellen en dat er geen juridische aanwijzingen zijn dat de NS iets fout doet. Jonker is het daar niet mee eens. Zijn identiteit en adresgegevens zijn volgens hem al jaren bij de NS bekend en kunnen gecontroleerd worden. Hij wil alleen niet dat de NS zijn reisgegevens koppelt aan zijn naam en adres.

Alles bij de bron; NOS


Een treinreiziger die korting en privacy bij NS wil is naar de rechter gestapt, omdat hij vindt dat reizigers die hun privacy willen beschermen meer moeten betalen. Twee jaar geleden schafte NS de papieren treinkaartjes af en verplichtte alle reizigers voortaan een OV-chipkaart te gebruiken en reizigers die vanwege van hun privacy voor een anonieme OV-chipkaart kiezen krijgen van NS geen voordeelurenkorting. 

Arnhemmer Michiel Jonker ervaart het feit dat een reiziger met privacy in de voordeeluren meer moet betalen dan een reiziger zonder privacy, als een vorm van discriminatie. "Ik wil net als vroeger het openbaar vervoer kunnen gebruiken zonder dat een bedrijf of de overheid precies kan bijhouden waar ik op welk moment geweest ben. Daarvoor is de anonieme OV-chipkaart ook bedoeld. Maar die wordt op deze manier ontmoedigd. Er wordt een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen mensen met privacy en mensen zonder privacy. Mensen die hun privacy willen houden, moeten meer betalen. Dat is discriminatie", zo laat hij weten.

Hij maakte dan ook bezwaar tegen de werkwijze van NS. Na een procedure bij de Geschillencommissie-OV deed hij in april vorig jaar een handhavingsverzoek bij het College bescherming persoonsgegevens, tegenwoordig de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder weigerde volgens privacystichting Privacy First in te grijpen. Volgende week donderdag zal een meervoudige kamer van de Rechtbank Gelderland zich nu buigen over de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens mag weigeren om te handhaven wanneer treinreizigers met een voordeelurenabonnement door NS worden gedwongen om extra te betalen als zij hun privacy willen behouden.

Alles bij de bron; Security


NS heeft een nieuwe dienst gelanceerd waarbij het reisgedrag van passagiers wordt gebruikt voor het doen van persoonlijke aanbiedingen. De dienst heet NS Extra en bestaat naast persoonlijke aanbiedingen ook uit een 'check-uit alert service'. In het geval reizigers zijn vergeten uit te checken ontvangen ze automatisch een e-mail om dit te herstellen. Op vaste trajecten krijgen reizigers met de NS Extra-dienst het bedrag automatisch terug.

Naast de waarschuwingsmail wordt er al geëxperimenteerd met een app en bluetooth-signalen op de stations Schiphol en Utrecht Centraal. Hiermee krijgen reizigers een waarschuwing als ze vergeten uit te checken. 

De vervoerder stelt dat het de reisgegevens alleen voor NS Extra en niet voor andere diensten of doelen zal verwerken. De dienst is alleen beschikbaar voor reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart en kan op elk moment worden opgezegd.

Alles bij de bronnen; NOS & Security


Staatssecretaris Dijksma moet meer doen om partijen reizigersdata te laten vrijgeven. Onder meer VVD en D66 hameren erop dat het open distribueren van deze data. Stientje van Veldhoven (D66) vroeg zich in een overleg tussen de Tweede Kamer en Dijksma hardop af waarom deze data niet publiek kan worden verklaard. “Waarom verzamelen we dat niet onafhankelijk?” .

Dijksma gaf in het overleg aan dat het wel moeilijk was om vervoerders daartoe te dwingen, wel zag ze misschien mogelijkheden om een en ander via de OV-Chipkaart te regelen. 

...Op dit moment is alle brondata op het gebied van reisinformatie al wel open. De reizigersdata (wanneer en waar hoeveel mensen rijden) is dat nog niet. Kamerleden zien een kans voor ontwikkelaars om onder meer apps te bouwen waarmee reizigers inzicht krijgen in onder meer drukte en de mogelijkheid om voor een andere modaliteit te kiezen. 

Alles bij de bron; OVMagazine


Er is iets mis is gegaan bij een software-update en daardoor reizen de abonnementhouders op saldo in plaats van op hun zone-abonnement. Sommige reizigers hebben onvoldoende saldo en kunnen daardoor niet inchecken. Vervoerbedrijf GVB zegt bekend te zijn met de problemen en werkt aan een oplossing..

...Het enige advies van het GVB is om te zorgen voor voldoende saldo op de chipcard. Op de website biedt het GVB excuses aan en zal het onterecht afgeschreven saldo worden teruggeboekt. Volgens Rikus Spithorst van Maatschappij voor Beter OV moet het GVB gedupeerde reizigers actief benaderen om het te veel betaalde bedrag op de ov-chipkaart terug te storten. De situatie is volgens hem vergelijkbaar met de problemen die Connexxion ooit had in Almere. "Op ons verzoek heeft Connexxion toen het teveel betaalde bedrag 'klaargezet' voor reizigers zodat die bij een automaat hun saldo weer konden ophogen. Ook werden toen de reizigers persoonlijk geïnformeerd."

Alles bij de bron; Parool


Het zou zo mooi zijn. De reisgegevens die afkomstig zijn van het OV-chipkaartsysteem gebruiken om in het OV het aanbod nog beter af te stemmen op de behoefte van de reizigers. Dat was, een kleine 15 jaar geleden, ook een van de beloften die werden gedaan om politiek en reiziger te overtuigen van het nut van de OV-chipkaart. Maar, net als “allemaal eerlijker betalen” en “meer gemak voor de reiziger”, dreigt ook dit argument in het water te vallen.

...De privacy van reizigers is bij de NS niet in goede handen. Zo mailde de NS door een blunder onlangs privégegevens van 5.000 reizigers naar mensen die daar niets mee te maken hadden. Dat is buitengewoon ernstig. En bijzonder kinderachtig vind ik de manier waarop de NS reizigers belet, kortingsrechten te gebruiken zonder hun persoonlijke reisgegevens met de NS te delen. Er zijn reizigers die een kortingkaart (zoals de Voordeelurenkaart, Dal Vrij of Weekend Vrij) hebben, maar met deze kaart niet inchecken, maar in plaats daarvan de meereiskorting op een anonieme kaart laden en daarmee inchecken. Daarmee reizen deze mensen dus anoniem, terwijl de NS op geen enkele wijze wordt benadeeld.

Ondanks dat de NS door deze aanpak dus geen schade ondervindt, worden meermaals passagiers hiervoor op de bon geslingerd. Volgens een woordvoerder van de NS is dat terecht, want “Strikt genomen reist een passagier dan zonder geldig vervoersbewijs. Die moet ingecheckt zijn met de kaart waar het abonnement op staat.” Echt bureaucratische onzin. Want nogmaals: de NS wordt op geen enkele wijze benadeeld. Niet in financieel opzicht, en ook niet als het gaat om het verkrijgen van informatie over het reisgedrag.

Wat ik zie gebeuren, is dat de NS dus alles op alles zet om de koppeling van reizigersstromen en persoonlijke OV-chipkaarten in stand te houden, terwijl anderzijds de privacy bij de NS dus onvoldoende goed gewaarborgd is. Al met al niet zo vreemd dus, dat de Autoriteit Persoonsgegevens stevig de vinger aan de privacypols houdt...

...De oplossing voor dit probleem kan eenvoudig zijn. Bij OV-chipkaartbeheerder TLS zijn alle in- en uitcheckgegevens tot op chipkaartniveau bekend. De reisgegevens zijn dus precies te achterhalen. TLS zou die gegevens aan alle betrokkenen bekend moeten maken, maar dient de privacy nog beter dan nu te waarborgen. Dat betekent dat zelfs de unieke nummers van de OV-chipkaarten niet mogen worden gedeeld met vervoerders of hun opdrachtgevers. Deze nummers moeten dus worden versleuteld. TLS kan dat doen, door de nummers van de OV-chipkaarten met een patsboemgenerator om te zetten in combinaties van letters en cijfers.

De komende tijd zal ik namens de Maatschappij Voor Beter OV graag in overleg treden met TLS, vervoerders, hun opdrachtgevers en de Autoriteit Persoonsgegevens over dit idee. Er zijn qua OV-chipkaart al beloftes zat gebroken en ik ben van harte bereid om tijd te steken in het voorkomen dat door het niet kunnen gebruiken van gegevens ter verbetering van het vervoersaanbod er nóg een belofte sneuvelt.

Alles bij de bron; OVPro


 

KPN en Vodafone testen vanaf volgende maand een nieuwe manier van in- en uitchecken in het openbaar vervoer. Daarbij doet je smartphone dienst als ov-chipkaart. In het kader van de proef krijgen tweehonderd reizigers de kans ervaring op te doen met de nieuwe manier van in- en uitchecken in het openbaar vervoer. Zij krijgen daarvoor een nieuwe Sim-kaart waar de OV-chipkaart op wordt geladen.
 
 

De techniek werkt via NFC (Near Field Communication), dat tegenwoordig in bijna iedere moderne telefoon zit. Op de iPhone werkt dat echter niet, omdat ontwikkelaars niet zomaar met die chip aan de slag kunnen. Naast een NFC-chip is ook een aparte sim-kaart nodig, vandaar dat de proef voorlopig alleen werkt bij providers KPN en Vodafone. Op die sim-kaart staat een extra beveiligingsmodule, die zorgt dat een incheck veilig verloopt.

Geïnteresseerde reizigers kunnen zich zelf voor de proef opgeven . Er is ruimte voor 200 deelnemers, die uit het hele land worden geselecteerd. Als reizigers voldoen aan de voorwaarden en worden geselecteerd, kunnen zij met de OV-chipkaart op hun smartphone reizen bij alle openbaar vervoerbedrijven in Nederland. In- en uitchecken gebeurt door de telefoon op dezelfde manier voor de kaartlezers te houden als de plastic OV-chipkaart. In de Smart-OV-app kunnen de reizigers direct zien wat hun saldo is, of ze in- of uitgecheckt zijn en wat de rit hen heeft gekost. Ook zijn de laatste 10 reistransacties terug te lezen. Een aantal populaire Android-toestellen met NFC is geschikt voor de proef. 

Technisch gezien biedt NFC-Sim-kaart de mogelijkheid tientallen denkbare betaal-, toegangs- en identificatietoepassingen op de Sim-kaart op te slaan. Als KPN dat wil zou deze Sim-oplossing uiteindelijk alle (betaal)passen in de portemonnee van de abonnees kunnen vervangen. Ruim 80% van de Nederlanders bezit een smartphone, heeft die bijna altijd op zak en is daarmee continu online. 

KPN zal vanaf 1 januari alle nieuwe mobiele abonnees voorzien van een NFC-Sim-kaart. Huidige KPN-klanten krijgen bij een reguliere Sim-kaart vervanging of op aanvraag de NFC Sim-kaart geleverd. Jasper Snijder, Directeur New Business bij KPN: “De smartphone wordt dankzij de toenemende connectiviteit en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Deze nieuwe Sim-oplossing van KPN speelt daar naadloos op in door op een gebruiksvriendelijke en veilige manier mobiele transacties voor onze klanten mogelijk te maken, waarbij gegevens versleuteld en op een afgeschermd gedeelte van de Sim-kaart worden opgeslagen.” 

Alles bij de bronnen; CompIdee, Security & AutomGids


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha