Openbaar jaarverslag van de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) voor 2010 (PDF)

Jaarverslag Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2010-2011 (PDF)

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) beoogt met haar onderzoeksactiviteiten het gehele scala van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten nauwgezet te volgen. Zo heeft de Commissie in de loop der jaren een onderzoekspraktijk ontwikkeld waarmee zij zicht houdt op een groot deel van de dagelijkse activiteiten van de diensten. De diensten staan echter niet stil; zij zijn voortdurend in verandering.