Hadden we het eerder deze maand nog over de op handen zijnde wijziging van de paspoortwet en dat de vingerafdrukken verplicht zouden worden. Inmiddels IS het verplicht. Het voorstel is op 20 januari 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

Kinderen mogen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders. Het staat nog niet vast wanneer precies het bijschrijven van kinderen wordt afgeschaft. De verwachting is wel dat de invoering van het 1p-1p beginsel nog in 2009 gaat plaatsvinden. De EU-verordening werkt rechtstreeks: de bepalingen in de Paspoortwet worden door de EU-verordening opzij gezet. Daarover meer in een nieuwsbrief (PDF) van de VNG. 

De biometrie in het paspoort wordt uiterlijk 28 juni 2009 ingevoerd, maar het zou dus ook eerder kunnen. Dus als je je vingerafdrukken niet wilt afstaan en je kind nog in dat paspoort wilt laten bijschrijven, zou ik nu een nieuw paspoort aanvragen zolang het nog zonder vingerafdrukken kan.

Bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal en VNG.


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!