De VNG/NVVB heeft een advies gegeven aan burgemeesters en ambtenaren van de burgelijke stand hoe te reageren op burgers die een protestbrief presenteerden bij de aanvraag van een nieuw ID-bewijs. De protestbrief stelde de burgemeester aansprakelijk voor de veilige opslag van de biometrische gegevens die opgenomen werden voor de aanmaak van het gevraagde ID-bewijs.

De vereniging Vrijbit heeft hierop een reactie gestuurd;

Lees ook over dit initiatief in Zaanstad

In reactie op uw advies, dd 10-6-2010, aan de burgemeesters van ons land (om inwoners van hun gemeente geen identiteitsbewijs te verstrekken, wanneer ze bezwaar maken tegen de afgifte van hun biometrische kenmerken voor opslag door de overheid, en om hun bezwaren niet te toetsen aan de hogere wetgeving), laten wij u het volgende weten:

1-  Uw advies om de burgemeesters bij de uitoefening van hun bevoegd gezag af te raden zich te houden aan de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht, om bezwaren tegen een beschikking grondig te onderzoeken en daarop gemotiveerd een definitieve beslissing te nemen, is niet gebaseerd op deugdelijke feiten....

2- In uw advies reageert u op de opvattingen van Vrijbit ten aanzien van de aansprakelijkheid
van de overheid voor eventuele schade die burgers als gevolg van de opslag van en het
gebruik van hun biometrische gegevens zouden kunnen ondervinden, met de mededeling dat
deze zijn bediscussieerd tijdens de parlementaire behandeling.

De volledige reactie inclusief de bijlagen staan hieronder gelinkt.

de brief bijlage 1 CPB advies bijlage 2 Dagvaarding PrivacyFirst(4,5Mb)

bijlage 3 aanklacht Vrijbit bij EHRM