ABN Amro mag een foto of scan van een onbewerkt identiteitsdocument toch opslaan, aangezien dit niet in strijd met de AVG is, zo heeft de beroepscommissie van het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Een jaar geleden oordeelde de geschillencommissie van het Kifid dat de opslag van een kopie-ID wel in strijd met de AVG was. ABN Amro ging in beroep en heeft nu gelijk gekregen...

De bank had een klant gevraagd om zich opnieuw te identificeren. Volgens ABN Amro was dit vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) van terrorisme verplicht. De klant besloot het online identificatieproces te doorlopen en bracht op de voor- en achterkant van haar identiteitsdocument plakband aan met daarop de tekst ‘ABN AMRO’ en plakte het Burgerservicenummer (BSN) af. De bank stelde dat het identificatieproces niet goed was verlopen en vroeg de klant het opnieuw te doen. Daarop diende de vrouw een klacht in bij de bank over het identificatieproces. Ze stelde dat de foto van haar afgeplakte identiteitsdocument zou moeten volstaan.

Er volgde een telefonisch gesprek met de bank, waarin een medewerker liet weten dat de vrouw op haar identiteitsdocument de datum en instantie mocht zetten, zolang de tekst en de foto op het identiteitsdocument zichtbaar bleven. De klant leverde vervolgens opnieuw een foto van een bewerkt identiteitsdocument aan en wederom besloot ABN Amro de foto niet goed te keuren. De bank wees de klacht van de vrouw af, waarop zij bij het Kifid een klacht indiende....

... In tegenstelling tot de geschillencommissie vindt de beroepscommissie dat ABN Amro in het kader van haar wettelijke verplichtingen bevoegd is een onbewerkte kopie van het id-bewijs te bewaren. "Noch het opvragen noch het bewaren van een kopie of scan van het onbewerkte identiteitsdocument is in strijd met de AVG", aldus de beroepscommissie. De klacht van de klant is dan ook ongegrond verklaard (pdf).

Alles bij de bron; Security