...Staatssecretaris Van Huffelen heeft deze week een oproep gedaan om „over ontwerp en inzet 1e versie ID-wallet” mee te praten. Een week eerder liet ze de Tweede Kamer al per brief weten dat in 2023 „een eerste versie van een Nederlandse open source ID-wallet werkend moet zijn”. Nu komt ze dus met het loffelijke initiatief om vooraf te praten met de maatschappij. Maar wie weet er nou helemaal wat een open source ID-wallet is?

Ergens zou iemand helder moeten toelichten wat hier op het spel staat. Liefst volledig en geloofwaardig.

Want bezwaren zijn er genoeg. In haar Kamerbrief klonk de staatssecretaris zelf al niet bijster enthousiast over de nieuwe Europese digitale identiteit. Er zijn zorgen over datalekken en identiteitsfraude. Zorgen over overidentificatie en overvraging: dat iedereen in het wilde weg om je ID en je gegevens gaat vragen. Zorgen over de controlesamenleving: dat de wallet wordt gebuikt om elk aspect van je leven te controleren. Het is een hoogst urgent politiek onderwerp.

Eerder deze zomer heeft de Tweede Kamer al geadviseerd tegen de invoering van een Europees burgerservicenummer. In Nederland zijn politici huiverig voor de ontwikkeling, maar anderen in Europa zijn er warm voorstander van.

Dat lijkt me bij uitstek een situatie voor nationale eenheid: voorlopig ontwerpen landen hun eigen ID-wallet, dus laten we zorgen dat we straks in Nederland de beste wallet van Europa krijgen. Geen verplicht gebruik. Ontworpen vanuit de burger.

Alles bij de bron; NRC