Op 26 november 2015 en 3 december 2015 zijn er een aantal zaken mbt de paspoortwet bij de RvS behandelt. Daarna werd het muisstil en een uitspraak is er dan ook nog niet zoals bleek uit onderstaande bijdrage via de mail;

Beste mensen,
pdfOp verzoek van H. stuur ik jullie ter kennisgeving de brief die zijn advocaat schreef aan de RvS.

Telefonische navraag bij de RvS over hoe vaak ze het kunnen uitstellen uitstel kreeg ik als reactie op dat er geen wettelijke termijn voor is vastgelegd en de Raad ook wel eens 6x een kennisgeving met uitstel van 6 weken heeft doen uitgaan. We hebben dus formeel enkel te maken met de rechtsonzekerheid van een redelijke termijn waarbinnen er uitspraak gedaan behoort te worden, zonder dat daar een limiet aan zit of een onafhankelijke instantie kan bepalen wat onredelijk is.

Bij het EHRM kan je in principe nu wel aankaarten dat er inbreuk wordt gemaakt op je recht op fair trial, maar dan komt er (als je al ontvankelijk wordt verklaard) weer een aparte procedure DAARover in plaats van dat de inhoudelijke beoordeling van de kwestie biometrie en gebruik van RFID-chipopslag wordt opgestart.

Zelf ben ik er nog niet uit hoe te reageren op dit zoveelste uitstel van een uitspraak die de afsluiting moet gaan vormen van de nationale rechtsgang. Ik overweeg om in mijn reactie over deze zoveelste vertraging aan te kaarten dat er binnenkort ook weer een nieuw contact moet worden afgesloten met een fabrikant en beheerder van het technische aanvraag/uitgifte proces. Waarbij het misschien dan ook mogelijk is om de Tweede kamer weer eens op het onderwerp te reanimeren. Suggesties en tips zijn daarvoor zijn van harte welkom.

Contact met de afzender van de mail gaarne via de privacynieuws-contactpagina