De beveiligingscamera bij de ingang van het politiebureau naast het stadhuis mag alleen worden gefotografeerd als de maker van de foto zich kan legitimeren. De Partij voor de Dieren vindt dit schending van privacy en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

‘’Een staandehouding wil zoveel zeggen dat je je op bevel moet legitimeren en dat er een registratie wordt gemaakt. Dit kan best intimiderend overkomen, maar bovenal betekent het dat er zomaar om je legitimatiebewijs kan worden gevraagd als je op straat een foto maakt. Wij vinden dit zorgelijk’’, aldus de PvD, die duidelijkheid wenst over het beleid omtrent staandehoudingen. ‘’Hoe kunnen Rotterdammers weten dat zij hun legitimatiebewijs moeten tonen als zij fotograferen in de buitenruimte? En waartoe dient de registratie van een staandehouding? Wat gebeurt er met die gegevens?’’

Alles bij de bron; dagblad010