Op 11 april 1944, aanstaande zondag 66 jaar geleden!, werd de 'centrale databank' persoonsbewijzen in 'het Witte Huis' in Den Haag gebombardeerd door 6 Britse jachtbommenwerpers.

Dit gebeurde op verzoek van het Nederlandse verzet dat veel last had van deze centrale registratie.

Het gebouw bevatte het centrale bevolkingsregister met duplicaten van alle uitgegeven persoonsbewijzen.

De Duitsers konden daarmee steeds onderzoeken of iemands persoonsbewijs vals was. Dit heeft vele verzetsstrijders en onderduikers het leven gekost....

De VPRO heeft dit in deze documentaire onder de aandacht gebracht:

Heel symbolisch is dit... nu in Nederland weer een vergelijkbare centrale databank met biometrische gegevens gepland wordt, die zwaar onder vuur ligt van de privacy-beweging die zich fel verzet:

* De bodemzaak van Vrijbit tegen de Paspoortwet loopt bij het Europese Hof in Straatsburg.

* Privacy First daagt het Ministerie van Binnenlandse Zaken wegens onrechtmatige overheidsdaad en heeft een model-garantiebrief beschikbaar.

* De Utrechtse student Aaron Boudewijn heeft een zaak aanhangig gemaakt bij de bestuursrechter wegens de weigering van de gemeente om zijn aanvraag voor een ID-kaart in behandeling te nemen, omdat hij tegen de opslag van zijn biometrische gegevens is.

* De Winterswijkse weigeraar Van Hoek protesteerde eind maart bij de gemeentelijke bezwaarcommissie tegen de opslag van biometrische gegevens: "Door een vingerafdruk te vragen wordt de burger behandeld als een potentiële verdachte."

En: "Nu zijn het vingerafdrukken, dan het dna-profiel en daarna word je gechipt."

Meer info: Wikipedia

Voor foto-impressie klik op 'herinneringen':

 

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!