Op 27 juli 2010 heeft de 26 jarige Louise v.L beroep aangetekend tegen de beslissing van de overheid om haar geen geldig paspoort te verstrekken wegens haar weigering om vingerafdrukken te laten opslaan in een digitaal overheidsregister.

De weigering om haar aanvraag in behandeling te nemen betekent in feite dat de overheid weigert om haar een geldig ID-bewijs te verstrekken. Door haar dit te onthouden worden haar, sinds 21 januari 2010, fundamentele burgerrechten en elementaire levensbehoeften ontnomen.

Lees alles bij de bron; www.louisevspaspoortwet.nl

Voor meer informatie zie:  www.vrijbit.nl, www.privacyfirst.nl