Hierbij informeer ik u dat bij een op 19 februari jl. uitgevoerde kwaliteitscontrole van reisdocumenten een aantal documenten is aangetroffen waarbij de vingerafdruk omgekeerd (180 graden gedraaid) in de chip op het paspoort is opgenomen. Op basis van een direct daarna uitgevoerde grotere steekproef betreft het circa 10 tot 15 % van de geproduceerde documenten...

...De apparatuur waarmee vingerafdrukken worden opgenomen is recentelijk vervangen. Zeer waarschijnlijk is verkeerd gebruik van deze apparatuur de oorzaak het omgekeerd opnemen. Het is onbekend op welke van de sindsdien uitgereikte paspoorten de vingerafdruk niet correct is opgenomen. Immers de vingerafdruk wordt direct na uitreiking uit de systemen verwijderd en is alleen opgenomen op de chip op het document.

Er zijn geen directe gevolgen voor de burger: momenteel worden de vingerafdrukken niet gebruikt en het is nog onbekend wanneer dit wel mogelijk wordt. De vingerafdrukken zijn op grond van de Europese verordening (Verordening EG nr. 2252/2004) opgenomen voor verificatie bij grenspassage als tweedelijns instrument om de identiteit van betrokkene vast te kunnen stellen. In de verordening is expliciet opgenomen dat een negatief resultaat van de vergelijking op zichzelf geen afbreuk doet aan de geldigheid van het paspoort voor de overschrijding van de buitengrenzen. In het licht van deze omstandigheden onderzoek ik of een eventuele hersteloperatie wenselijk is. Zodra ik op dit punt meer duidelijkheid heb zal ik uw Kamer informeren.

Alles bij de bron; RijksOverheidAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha