ID-Plicht - Paspoort

In 2008 slaagde Van Beek er al in de RFID-chip van het paspoort dat in Nederland en in tientallen andere landen wordt gebruikt te kraken. Hij stelde toen dat nog geen sprake was van acuut gevaar omdat niet iedereen de kennis had om de zwakheden te misbruiken. Nu er gratis software beschikbaar is die de beveiliging kan omzeilen, kan dat veranderen.

Op de chip staat een kopie van de informatie die ook in het paspoort zelf te lezen is, zoals naam, geboortedatum, sofinummer en een pasfoto. Zo kan worden gecontroleerd of niet is gerommeld met het papieren paspoort. Met iemands identiteit is het volgens de hacker gemakkelijk een bankrekening te plunderen. Daarom zouden burgers moeten worden voorgelicht hoe ze hun gegevens beter kunnen beschermen. Zeker nu skimmen steeds moeilijker wordt, zouden cyberbendes op dit gebied op de loer liggen.

Alles bij de bron; nu

Laura Beck schreef ter afsluiting van de master Besturen van Veiligheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam een onderzoek naar de invloed op het besluitvormingsproces rondom het biometrisch paspoort. De scriptie geeft inzicht in het totale speelveld van besluitvorming rondom het onderwerp biometrisch paspoort. Dit inzicht is erg waardevol en leerzaam voor het vakgebied burgerzaken. 

Voorwoord

...Vanuit de interesse in het spanningsveld tussen veiligheid en privacy ben ik uiteindelijk bij de black box van het biometrische paspoort terecht gekomen. Een onderwerp waar dit spanningsveld duidelijk in terug komt.

Het besluitvormingsproces rondom de invoering van vingerafdrukken en het stopzetten van de opslag ervan in databanken was schimmig. Ik werd nieuwsgierig naar wat zich had afgespeeld. Omdat het een zogenaamde black box betrof was het van belang om mij goed in te lezen in de achtergrond van reisdocumenten en biometrie.

Hiervoor wil ik Vincent Bohre en Max Snijder bedanken. Zij hebben uitgebreid de tijd genomen om mij met het onderwerp kennis te laten maken en te laten zien waar het allemaal om draaide.

Alles bij de bron; nvvb  de scriptie is hier te downloaden [pdf]

Mensen die een uittreksel uit het bevolkingsregister aanvragen voor de wietpas, hoeven hierbij niet te zeggen waarvoor dit nodig is. De ambtenaar die het verzoek behandelt, hoeft daar ook niet expliciet naar te vragen. Burgemeester Rob van Gijzel schrijft dit aan de gemeenteraad van Eindhoven. 

Van Gijzel laat ook weten dat de politiecontroles zoveel mogelijk in de coffeeshop moet uitvoeren en zo min mogelijk persoonsgegevens moet meenemen. De brief vermeldt verder dat coffeeshophouders niet verplicht zijn de GBA-uittreksels of kopieën van paspoorten te bewaren. Voor controle op lidmaatschap volstaan de ledenlijst en het identiteitsbewijs. 

Alles bij de bron; omroepbrabant 

Het vierde Privacycafé dat de Stichting Bescherming Burgerrechten organiseerde, stond in een historisch kader. Ondanks dat vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog niet zelden stuiten op gevoeligheden, was dat voor de sprekers geen reden om tegenwoordige ontwikkelingen niet historisch tegen het licht te houden. De nadruk lag deze avond dan ook niet op de Duitse bezetter, maar op het denken over registreren dat vóór de bezetting heerste en een registratiesysteem mogelijk maakte waarvan de gevolgen niet te overzien waren. 

Ter inleiding werd een fragment uit de documentaireserie Andere Tijden vertoond waarin de invoering van het Persoonsbewijs wordt beschreven. Een terugblik die licht wierp op de wijze waarop destijds, maar ook nu over nieuwe registratietechnologie wordt gedacht. Het voorlichtingsfilmpje over het nieuwe Persoonsbewijs dat in 1940 werd ontworpen en in de daaropvolgende jaren een icoon van de onderdrukking werd, stelde destijds dat hiermee “de goeden tegen de kwaden konden worden beschermd”...

...Peter Romijn, hoofd onderzoek van het NIOD; “De identificatieplicht roept geen associaties op met de bezetting. Er is sprake van een bepaalde vanzelfsprekendheid; het is geaccepteerd dat een groot deel van je bestaan transparant is voor overheid en bedrijven.” Ook in de beginperiode van het Persoonsbewijs was er weinig weerstand onder de bevolking. Immers, ook voor de invoering van het Persoonsbewijs bestond de Nederlandse burger al op papier, al was dat puur bedoeld voor dienstverlening, aldus Romijn. Het Persoonsbewijs was niet alleen een wens van de Nazi’s, maar kwam ook voort uit een technocratische behoefte die al bestond voordat Nederland bezet werd...

...Annemiek Gringold, voorzitter van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam; “Ook in de Rwandese genocide, niet meer dan twintig jaar geleden, stond in identiteitsbewijzen etniciteit geregistreerd. Waarom is er dan nu geen ophef over de manier waarop we tegenwoordig registreren? Daar heb ik geen volledig antwoord op, maar het is deels het ontbreken van kennis. Dit in combinatie met het hedendaagse exhibitionisme; online deelt men alles op privégebied al. De handdoek is in feite al in de ring geworpen..

...Bob de Graaff, hoogleraar Intelligence en Securitystudies aan de Universiteit Utrecht sloot af met een fraai voorbeeld van hoe opgeslagen persoonsgegevens eenmaal opgeslagen jaren later dankbaar kunnen worden gebruikt door kwaadwillenden. Na de Vergissing van Troelstra riep onze overheid een inlichtingendienst in het leven die informatie moest verzamelen over eventuele revolutionairen in ons land. Deze info ging vooral over politieke voorkeuren, zoals lidmaatschap van de Communistische Partij. Echt hoge prioriteit werd er niet gegeven aan dit werk; Nederlandse politici achtten een revolutie in Nederland destijds verre van waarschijnlijk. Maar er bestond wel een lijst met deze personen erin.

In 1940 werd deze lijst verbrand, maar omdat kopieën ervan bij gemeenten lagen, zijn tijdens de bezetting alsnog allerlei personen op die lijst opgepakt. “Zoals men in 1925 niet wist wat er met die privé-informatie zou kunnen gebeuren in 1940, kunnen we wellicht bij onszelf te rade gaan over alle gegevens die we op dit moment opslaan.”

Een ander belangrijk verschil met het denken over persoonsgegevens tussen 1940 en nu, is volgens De Graaff bovendien dat we niet langer gegevens op basis van bepaalde kenmerken als ‘communist’ of ‘revolutionair’ verzamelen, maar eigenlijk alles verzamelen.

“Goed of slecht zoals destijds de praktijk was, bestaat niet meer. Iedereen is verdacht.” 

Alles bij de bron; platformburgerrechten 

D'66 maakt zich zorgen over het opslaan van vingerafdrukken en andere persoonlijke gegevens op chips bij uitgiftes van een paspoort of ID-kaart door de gemeente. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is ongehoord dat er allerlei informatie wordt opgeslagen op een chip, waarbij niet duidelijk is wat er met die gegevens gebeurt", aldus de fractievoorzitter. 

Over de chip is volgens Lems te weinig bekend om er zeker van te zijn dat die niet te hacken is. ,,Chips kunnen van een afstand bestuurbaar zijn en wie die gegevens dan in handen krijgt is niet duidelijk." D'66 wil burgers al langer attent maken op de opslag van persoonlijke gegevens voor identiteitsbewijzen. Lems: ,,Wij willen ook graag weten wat er gebeurt als iemand weigert om zijn vingerafdrukken te geven, want iedereen moet een identiteitsbewijs kunnen aanvragen."  

Alles bij de bron; almerevandaag 

 

Nu gebleken is dat duizenden Nederlanders geen paspoort meer aanvragen, omdat zij weigeren met lijf en goed te worden bijgezet in computercentrale van het machtsapparaat, is mijn vraag: waaruit bestaat eigenlijk de vrijheid van burgers, die elk jaar moet worden gevierd? Valt er nog te ontkomen aan de muurloze maar evengoed verstikkende digitale staatsgevangenis? Zelfs reizende kinderen moeten voortaan digitaal hun vereeuwigde identiteit bewijzen!

Telefoongegevens die járen bewaard blijven, miljarden emails waarop geen postgeheim van toepassing is, betalingsverkeer waar de staat álles van weet, de OV-chipkaart waarmee de overheid precies weet waar wij zijn én waren. Vingerafdrukken van iedereen, zodat die forensische informatie al in staatshanden is nog voordat er ook maar een vermoeden ontstaat van enig strafbaar feit!

 Twijfelt de overheid soms aan z'n burgers? Waar wij uithangen, gaat de staat geen fluit aan ! Maar u heeft toch niets te verbergen als correcte burger, roepen de politiek. Waarom achtervolgt de overheid ons dan zo? Heeft de overheid soms iets te verbergen? 

Door chips in onze paspoorten te stoppen wil Brussel langs ondemocratische weg een machtsapparaat installeren dat niet meer kan worden verwijderd.

Willen wij dat? Neem het risico en mail mij, voor het te laat is! Liefst vandaag nog, naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alles bij de bron; reistelegraaf 

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft twee Amsterdammers die weigeren vingerafdrukken af te staan voor een paspoort en identiteitskaart, terecht geen reisdocumenten verstrekt. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald.

Aangezien Van der Laan zich moet houden aan nationale en Europese regels, heeft hij volgens de rechtbank juist gehandeld. "De wet maakt alleen een uitzondering op de verplichte afname van vingerafdrukken voor personen met een fysieke verhindering, niet voor personen met gewetensbezwaren."

Alles bij de bron; nu 

Wie een foto voor zijn paspoort laat maken, krijgt tegenwoordig deze instructie van vadertje overheid mee: ‘Om een succesvolle (geautomatiseerde) gezichtsherkenning tot stand te brengen, is het noodzakelijk dat er recht in de camera wordt gekeken, met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond. Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan.’

Beter kun je deze tijd niet samenvatten, lijkt me. Geachte burger: wij willen u graag volautomatisch verwerken in onze potentiële criminelenindex – dus bek dicht en haal die grijns van je gezicht. 

Het is dat ik net in mijn agenda heb gezien dat het 2012 is, anders zou ik zweren dat dit rechtstreeks uit 1984 afkomstig was. Dat bedoelt Mark Rutte kennelijk met ‘De overheid is geen geluksmachine’. Nee, me dunkt: de overheid is een depressietank. Over een jaar of tien, als iedereen zijn paspoort heeft vernieuwd, heb je zo een aardige blauwdruk van Nederland anno nu: 17 miljoen mugshots van apathisch starende chagrijnen.

Alles bij de bron; nrcnext 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha