ID-Plicht - Paspoort

Tussen de 670 en 870 duizend Nederlanders waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude, blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat aantal stijgt. 

Identiteitsfraude bestaat in alle soorten en maten. Het bestellen van producten in webwinkels met andermans bankrekening- of creditcardnummer. Het huren van een huis met een vervalst paspoortkopie, om in dat huis vervolgens een hennepkwekerij te beginnen. Tot en met het compleet vervalsen of stelen van identiteiten aan toe.

Jeannette vermoedt dat de fraude bij haarzelf verband hield met een geschil rondom een aankoop van treinkaartjes op Marktplaats.nl. De man van wie ze NS Dagkaarten kocht, leverde ongeldige kaartjes, zegt ze. Ze deed aangifte bij de politie en liet dat per mail weten aan de verkoper. Kort daarna begonnen de pesterijen. Jeannette had al voor de treinkaartjes betaald, dus de man wist haar rekeningnummer. In combinatie met haar naam kon hij moeiteloos via internet namens haar incassomachtigingen verlenen.


Volledige artkel hier [pdfNRC DiGiAbo]

Het oordeel van een Haagse rechter dat orthodoxe joden ook op sabbat hun identiteitskaart bij zich moeten dragen, leidt tot woede in joodse kring. De Conferentie van Europese Rabbijnen ziet zelfs parallellen met nazi-Duitsland. 

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dinsdag dat een orthodox joodse in 2010 terecht een boete van 60 euro heeft gekregen toen hij zijn identiteitskaart niet kon tonen  omdat joodse wetten voorschrijven dat een mens op sabbat niets op zijn lichaam mag dragen behalve kleding. Volgens de rechter is de identificatieplicht in dit geval belangrijker dan het uitoefenen van geloofsvoorschriften.

Het Openbaar Ministerie ging vorig jaar in beroep toen een kantonrechter de man in het gelijkstelde. De uitspraak van het kanton werd ook in de Tweede Kamer bekritiseerd.

Het griezelige aan de hele gang van zaken is echter dat de rechtsgang voor een heel ander doel is gebruikt en dat de joodse godsdienst daar in principe helemaal niets mee van doen heeft. De casus is eenvoudigweg misbruikt door het OM in een poging om jurisprudentie te creëren waarmee alsnog een draagplicht voor identiteitsbewijzen zou kunnen worden afgedwongen ook al kent de wet zelf die verplichting niet. En zo is nu situatie ontstaan dat er formeel een rechterlijke uitspraak is gedaan, waarop het OM zich met verve zal beroepen als iemand durft te beweren dat de toonplicht niet inhoudt dat iedereen per definitie strafbaar is als hij of zij geen identiteitsbewijs bij zich heeft zodra hij een stap buiten de deur zet. Terwijl er feitelijk alleen beoordeeld is door de rechtbank of er een aantasting van het recht op godsdienstvrijheid had plaatsgevonden.

Alles bij de bron; Trouw [op Vrijbit ook een uitgebreid stuk over deze uitspraak]

Een aantal senatoren in de VS onderzoeken of elk individu dat in de VS werkt - Amerikaans staatsburger of niet - kan worden verplicht een high-tech identiteitskaart te dragen waarop zijn vingerafdrukken of andere persoonlijke kenmerken staan. Dat melden de Wall Street Journal en de New York magazine. 

Hoewel de omschrijving die de senatoren gebruiken ‘non-forgeable electronic means’ (niet-vervalsbaar elektronisch middel) is, zou het om een biometrische identiteitskaart gaan die de vingerafdrukken registreert of een scan die de aders van het bovenste gedeelte van de hand weergeven.

Eerder deze maand had de Washington Post in een editoriaal voor de invoering van zo’n identiteitskaart gepleit. Tegenstanders van het plan vrezen dat zo’n biometrische kaart niets anders is dan 'de volgende stap in het grote regeringsplan om de controle op alle burgers verder op te voeren.'

Alles bij de bron; express

Fred Teeven van Justitie gaat de Paspoortwet aanpassen om te voorkomen dat verdachte en veroordeelde criminelen aan een paspoort kunnen komen; 'Binnen een half jaar, drie kwart jaar moet het grootste deel van het probleem zijn opgelost", aldus de staatssecretaris.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat van de 1566 gezochte criminelen er maar 217 gesignaleerd staan. Zo'n signalering kan voorkomen dat mensen een paspoort krijgen en naar het buitenland vluchten. Ook veel onherroepelijk veroordeelden die zich onttrekken aan hun straf kunnen probleemloos een paspoort krijgen of verlengen, zo blijkt uit het onderzoek.

De staatssecretaris vindt dat gemeenten de signaleringslijst beter moeten controleren. Dat is nogal wat werk omdat gemeenten alle namen met de hand in de computer moeten zetten. Dat moet makkelijker, vinden Teeven en Plasterk. 'De koppelingen moeten beter', aldus Teeven.

Alles bij de bron; volkskrant

Privacy First wil dat de overheid opschiet met de invoering van een identiteitskaart zonder vingerafdrukken en dat er per direct een uitzondering wordt gemaakt voor biometrisch gewetensbezwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke identiteitskaart met een verkorte geldigheidsduur. Morgen wordt de herziening van de Paspoortwet besproken, die ervoor zorgt dat vingerafdrukken niet langer worden opgeslagen.

Volgens de privacywaakhond werd tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in juli duidelijk dat de Nederlandse Staat geen enkel juridisch of feitelijk belang heeft bij de afname van vingerafdrukken voor Nederlandse identiteitskaarten met een geldigheidsduur van één jaar. "Juridisch valt een dergelijk document immers niet onder de Europese Paspoortverordening. 

In september kwam de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het voorstel om de Paspoortwet aan te passen en niet meer om de vingerafdruk te vragen bij het aanvragen van een identiteitskaart. Tijdens de zitting liet de landsadvocaat weten dat de gemeentelijke software nog niet zou zijn toegerust. Privacy First wil nu weten of de software inmiddels is aangepast en vindt dat er een tijdelijke oplossing voor biometrisch gewetensbezwaarden moet komen.

Alles bij de bron; security

De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat minister Spies druk zet op het Europese Hof van Justitie om eerder te komen met antwoorden op de vraag of het afnemen van vingerafdrukken voor opname in het paspoort wel rechtsgeldig is. Nu zal dat zeker een jaar duren. 

Het Tweede Kamerlid Oosenbrug vindt dat te lang, zeker omdat de principiële weigeraars zonder vingerafdruk geen paspoort krijgen. Zij vraagt de minister om coulance en de weigeraars een nooddocument (zonder vingerafdruk) te verstrekken, zolang het nog niet mogelijk is een id-kaart aan te schaffen waar geen vingerafdruk voor nodig is. 

De Raad van State besloot vorige week dat het geen uitspraak kon doen in vier procedures die door burgers waren aangespannen tegen die verplichte afgifte van de vingerafdrukken. Ze besloot de zaken aan te houden en een vragenbrief te sturen naar het Europese Hof. In die brief wordt onder meer gevraagd of het afnemen van vingerafdrukken wel strookt met de bepalingen in de Europese Rechten van de Mens en de burgerrechten. 

Ook wil de Raad van State weten of er genoeg garanties zijn dat die vingerafdrukken later niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor opname in het paspoort. De vrees bestaat bij veel organisaties en burgers dat de overheid met onder meer de vingerafdrukken een grote database aanlegt met informatie over alle burgers die vervolgens kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld opsporingsactiviteiten.

Alles bij de bron; webwereld

Vraag 2
Ziet u net als de ontdekker van de kwetsbaarheden ernstige bedreigingen voor de maatschappelijke veiligheid?

Vraag 3 
Gaat u maatregelen nemen om identiteitsfraude te voorkomen? Zo ja, welke en kunt u deze nader toelichten?

Vraag 4
Wat gaat u doen om de kwetsbaarheden in de nieuwe paspoorten te verhelpen? Welke maatregelen gaat u treffen in het kader van nationale veiligheid en terrorismebestrijding?

Vraag 5
Wat gaat u op lange termijn doen om te voorkomen dat er opnieuw paspoorten met beveiligingsproblemen ontworpen worden?

Antwoorden vragen 2 t/m 5:
Het betreffende artikel heeft betrekking op twee aspecten, te weten het op afstand kunnen activeren van de Rfid-chip die in de reisdocumenten is opgenomen en het kunnen kopiëren van de gegevens die in de chip zijn opgeslagen. Reeds in september 2005, dus voor de invoering in 2006 van de chip in de reisdocumenten, is in antwoord op vragen van het TK-lid De Wit aan de Kamer gemeld dat het door de Europese Unie voorgeschreven mechanisme dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de gegevens in de chip (Basic Access Control) zwakheden kent.....

....Ik teken hierbij aan dat de vingerafdrukken die sinds 2009 in de chip van de reisdocumenten worden opgeslagen extra beveiligd zijn. 

Alles bij de bron; rijksoverheid

 

De gemeente Amsterdam hoeft geen paspoort te verstrekken aan een inwoner die weigerde haar vingerafdrukken te geven. De Raad van State oordeelde dinsdag in een voorlopige uitspraak dat niet is aangetoond dat de privacy van de vrouw wordt geschaad. 

Volgens de Raad van State is voor het definitief oplossen van het vraagstuk een diepgaand onderzoek nodig. Een dergelijk onderzoek is bij de aangespannen spoedprocedure niet mogelijk. In een zogeheten bodemprocedure doet de raad later een einduitspraak in de zaak.

Alles bij de bron; elsevier

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha