ID-Plicht - Paspoort

Volgens minister Plasterk is het mogelijk om per januari 2014 een identiteitskaart zonder vingerafdrukken te hebben, "als we vlot doorgaan". Dat liet de bewindsvoerder weten tijdens het debat in de Tweede Kamer vandaag over de wijziging van de paspoortwet, zo meldt Privacy Barometer.

De minister stelde dat er geen technische belemmeringen zijn, dus "over een paar maanden" kan de identiteitskaart zonder vingerafdrukken beschikbaar zijn. Wel moet de Eerste Kamer dan ook snel akkoord gaan met het wetsvoorstel. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel dinsdag 24 september door de Tweede Kamer aangenomen.

Alles bij de bron; Security

Zedendelinquenten die zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik moeten een aantekening in het paspoort krijgen. Dat stelt de kinderhulporganisatie Terre des Hommes in het adviesrapport 'Aanpakken, Oppakken, Doorpakken' naar aanleiding van kindersekstoerisme in het buitenland.

Eerder pleitte Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, al voor het intrekken van het paspoort van veroordeelde pedoseksuelen met een hoge kans op herhaling. Een aantekening in het paspoort is volgens Terre des Hommes de meest logische, effectieve, kostenefficiënte, praktische en proportionele maatregel die de Nederlandse overheid kan opleggen.

Alles bij de bron; NU

Er komt op 'redelijk korte' termijn een oplossing voor mensen die een vingerafdruk op hun identiteitsbewijs weigeren. Na de behandeling van een wetsvoorstel daartoe kan de nationale identiteitskaart worden verstrekt zonder daarop een digitale versie van de vingerafdruk van de aanvrager te zetten. Minister Plasterk heeft dat gemeld in reactie op een oproep van de Nationale Ombudsman. 

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijft daardoor voor de weigeraars onmogelijk. "Wij kunnen andere landen nu eenmaal niet dwingen om mensen toe te laten die zich niet naar hun maatstaven kunnen identificeren", aldus Plasterk.

Alles bij de bron; BinnlBestuur

Burgers die die bij de aanvraag van een paspoort of een identiteitskaart hun biometrische gegevens (vingerafdruk) niet willen afstaan aan de overheid hebben grote problemen. Deze relatief kleine groep kan vaak de meest simpele zaken niet regelen door het ontbreken van een identiteitsbewijs: ziekenhuisbezoek, post en pakketjes ophalen bij een postkantoor, het openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland, stemmen, et cetera. Ook loopt deze groep elke dag het risico te worden opgepakt voor het niet meedragen van een geldig identiteitsbewijs. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om op korte termijn een voorziening voor deze 'ongedocumenteerden' te treffen.

De groep van principiële weigeraars, verenigd in de organisatie Vrijbit, dringt al geruime tijd aan op een tijdelijke voorziening, in afwachting van de uitkomst van tal van nationale en Europese juridische procedures. Brenninkmeijer: 'Zeker nu ook de overheid zelf heeft geconstateerd dat er diverse haken en ogen aan de opname en opslag van biometrische gegevens zitten, acht ik het niet behoorlijk om deze principiële weigeraars in de kou te laten staan.'

De ombudsman wordt met enige regelmaat benaderd door burgers die zich zorgen maken over de informatieverzamelende activiteiten van de Nederlandse overheid. Brenninkmeijer: 'Als ombudsman vind ik het van belang dat de overheid in gesprek treedt met deze burgers en zich oplossingsgericht, redelijk en open opstelt.'

Bron: AllePersberichten.nl

pdfDe verzonden brief aan minister Plasterk

Filmliefhebbers die donderdagavond bioscoop Pathé aan het Muntplein bezoeken, moeten hun identiteitsbewijs meenemen. Medewerkers van Pathé De Munt controleren de aanwezige bezoekers op hun ID, vanwege dreigende overlast in verband met het einde van de ramadan.

In het verleden was er wel eens overlast van jongeren na de ramadan. Vier jaar geleden stelde de bioscoop daarom een identificatieplicht in als maatregel om de problemen tegen te gaan, zegt een woordvoerder van de bioscoopketen tegenover AT5. Inmiddels zijn er al jaren geen problemen meer in de bioscoopzalen.

De identificatieplicht geldt vanaf 16.00 uur en duurt één dag.

Bron; deTelegraaf

Tussen de 670 en 870 duizend Nederlanders waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude, blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat aantal stijgt. 

Identiteitsfraude bestaat in alle soorten en maten. Het bestellen van producten in webwinkels met andermans bankrekening- of creditcardnummer. Het huren van een huis met een vervalst paspoortkopie, om in dat huis vervolgens een hennepkwekerij te beginnen. Tot en met het compleet vervalsen of stelen van identiteiten aan toe.

Jeannette vermoedt dat de fraude bij haarzelf verband hield met een geschil rondom een aankoop van treinkaartjes op Marktplaats.nl. De man van wie ze NS Dagkaarten kocht, leverde ongeldige kaartjes, zegt ze. Ze deed aangifte bij de politie en liet dat per mail weten aan de verkoper. Kort daarna begonnen de pesterijen. Jeannette had al voor de treinkaartjes betaald, dus de man wist haar rekeningnummer. In combinatie met haar naam kon hij moeiteloos via internet namens haar incassomachtigingen verlenen.


Volledige artkel hier [pdfNRC DiGiAbo]

Het oordeel van een Haagse rechter dat orthodoxe joden ook op sabbat hun identiteitskaart bij zich moeten dragen, leidt tot woede in joodse kring. De Conferentie van Europese Rabbijnen ziet zelfs parallellen met nazi-Duitsland. 

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dinsdag dat een orthodox joodse in 2010 terecht een boete van 60 euro heeft gekregen toen hij zijn identiteitskaart niet kon tonen  omdat joodse wetten voorschrijven dat een mens op sabbat niets op zijn lichaam mag dragen behalve kleding. Volgens de rechter is de identificatieplicht in dit geval belangrijker dan het uitoefenen van geloofsvoorschriften.

Het Openbaar Ministerie ging vorig jaar in beroep toen een kantonrechter de man in het gelijkstelde. De uitspraak van het kanton werd ook in de Tweede Kamer bekritiseerd.

Het griezelige aan de hele gang van zaken is echter dat de rechtsgang voor een heel ander doel is gebruikt en dat de joodse godsdienst daar in principe helemaal niets mee van doen heeft. De casus is eenvoudigweg misbruikt door het OM in een poging om jurisprudentie te creëren waarmee alsnog een draagplicht voor identiteitsbewijzen zou kunnen worden afgedwongen ook al kent de wet zelf die verplichting niet. En zo is nu situatie ontstaan dat er formeel een rechterlijke uitspraak is gedaan, waarop het OM zich met verve zal beroepen als iemand durft te beweren dat de toonplicht niet inhoudt dat iedereen per definitie strafbaar is als hij of zij geen identiteitsbewijs bij zich heeft zodra hij een stap buiten de deur zet. Terwijl er feitelijk alleen beoordeeld is door de rechtbank of er een aantasting van het recht op godsdienstvrijheid had plaatsgevonden.

Alles bij de bron; Trouw [op Vrijbit ook een uitgebreid stuk over deze uitspraak]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha