ID-Plicht - Paspoort

In 2005 werd de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID) ingevoerd. Sindsdien moeten alle Nederlanders vanaf 14 jaar over een eigen paspoort of identiteitskaart kunnen beschikken. 

Ouders en voogden van kinderen die niet van plan zijn om met hen naar het buitenland te reizen, verkeren doorgaans in de veronderstelling dat men geen paspoort of ID-kaart hoeft aan te vragen voor een kind onder de 14.

Maar tot hun schrik ontdekten enkelen toen ze met een ziek kind bij een ziekenhuis aanklopten voor medische verzorging, men te horen te kreeg dat het verplicht is voor alle leeftijden om een geldig eigen document te tonen. En dat wie daar niet aan voldoet (of niet tenminste binnen 14 dagen alsnog zo’n document komt overleggen) zelf de medische kosten zal moeten betalen. Ook al is het kind wel netjes binnen 4 maanden na de geboorte aangemeld voor de verplichte basisverzekering ziektekosten!

...De minister heeft voor kinderen tussen de 12 en 14 jaar een uitzondering gemaakt die luidt: ‘In beginsel moeten zij ook een identiteitsbewijs kunnen tonen, maar mag de zorgverlener een pragmatische oplossing zoeken als dat echt niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door een schoolpasje te accepteren als identiteitsbewijs’.

De regering heeft eerst bij wet geregeld dat sinds het van kracht worden van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht burgers vanaf 14 jaar verplicht zijn om over een geldig ID-bewijs te beschikken. Vervolgens werd aan deze (min of meer) democratisch tot stand gekomen wetgeving getornd, door via andere wetswijzigingen, zijnde de Ziektekostenverzekerings- en de Paspoortwet, af te dwingen dat iedereen vanaf de geboorte met een eigen geldig ID-bewijs geïdentificeerd moet kunnen worden.

De redenering van het ministerie van VWS, toen Vrijbit de rechtsgrond in twijfel trok, luidde niet 'oeps misschien is er inderdaad een discrepantie ontstaan tussen de Wet op de ID-plicht en de ID-plicht in de ziektekostenverzekeringswetgeving en door de Paspoortwetswijziging qua kinderbijschrijvingen’. 

Alles bij de bron; Vrijbit

Bedrijven blijven medewerkers en klanten vragen om een kopie van hun identiteitsbewijs terwijl dat volgens de wet in veel gevallen niet meer mag. Dat meldt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vandaag. Om de wettelijke regels te verduidelijken kwam het CPB in 2012 met richtlijnen voor het gebruik van kopietjes van rijbewijs of paspoort.

Toch ontving het CBP  de afgelopen tijd ruim 1000 meldingen die te maken hebben met het kopiëren van identiteitsdocumenten in sectoren uiteenlopend van de evenementen- tot de hotelbranche. De Belastingdienst bleek bedrijven zelfs te adviseren kopietjes te vragen. Na tussenkomst van het CBP heeft de fiscus het beleid aangepast. 

Alles bij de bron; Trouw [Thnx-2-Niek]

 

Identiteitsfraude neemt zulke grote vormen aan dat de politie mensen adviseert voortaan met twee identiteitsbewijzen op zak te lopen.  "Met name mensen die aangifte hebben gedaan van fraude en nog geen vervangend ID-bewijs hebben, raden wij aan een tweede kaart mee te nemen”, aldus een woordvoerster van de Nationale Politie

Maar ook mensen die geen slachtoffer van identiteitsfraude zijn doen er volgens de politie verstandig aan om een paspoort en een rijbewijs mee te nemen. "Het is een vrijblijvend advies, maar mensen die zeker willen weten dat ze bijvoorbeeld door een controle op Schiphol komen, doen er verstandig aan", aldus de woordvoerster.

televaag

Alles bij de bronnen; Telegraaf & Security

Op maandag 20 januari is het eindelijk weer mogelijk voor Nederlandse burgers om een ‘vingerafdruk-vrije’ ID-kaart aan te vragen.
Daarmee is een eerste stap gezet om een deel van de principiële 'vingerafdrukweigeraars' tegemoet te komen. Voor hen die een paspoort nodig hebben is dit geen oplossing omdat daarvoor de afgifte van vingerafdrukken verplicht blijft.
 
...Met de wetswijziging zijn de bezwaren tegen het gebruik van automatische gezichtsherkenning en RFID-chips, in zowel de paspoorten als ID-kaarten, niet weggenomen.
 
De documenten bevatten namelijk nog steeds een op afstand uitleesbare RFID-chip, met daarin niet alleen alle persoonsgegevens om te kunnen verifiëren of het document geldig is en te kunnen controleren of het document daadwerkelijk toebehoort aan degene die zich ermee identificeert. Het bevat óók een gezichtsscan voor automatische biometrische gezichtsherkenning op afstand. Ook de opslag van de ingescande pasfoto’s in de reisdocumentendatabase van de overheid- blijft op grote bezwaren stuiten...
 
Dit weekend wordt, op alle gemeentehuizen en overige instellingen waar paspoorten en ID-kaarten kunnen worden aangevraagd, de software aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwe Paspoortwetgeving. Mocht daarbij iets misgaan en mensen maandag op Burgerzaken geconfronteerd zouden worden met de technische onmogelijkheid om ‘vingerafdruk-vrije’ ID-kaarten aan te vragen dan kan men zich beroepen op de wettelijke plicht om de aanvraag in behandeling te nemen. De overheid zal in dat geval terug kunnen grijpen op de noodoplossing om betrokkenen dan ten dienste te zijn met een tijdelijk 1-jarig document wat  volgens de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) vanouds altijd al vingerafdrukvrij kon worden verstrekt)
 

Vanaf maandag 20 januari worden geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart.  

Bij de aanvraag van een paspoort worden vanaf dat moment nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. De datum staat in een brief van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Een identiteitskaart gaat vanaf 9 maart, de datum waarop de invoering van de tienjarige geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen 52,95 euro kosten. 

Alles bij de bron; NU

Na ruim 2 ½ jaar vertraging (met het aanbieden van het voorstel tot wetswijziging van de Paspoortwet) ging de Eerste Kamer op 17 december 2013 met algemene stemmen akkoord met het afschaffen van de vingerafdrukregistratie voor het Nederlands identiteitsbewijs waar men in 2009 in meerderheid nog mee had ingestemd. Daarmee leek de weg vrij voor ‘vingerafdrukweigeraars’ om op korte termijn in elk geval weer over een geldig identiteitsbewijs te kunnen beschikken, wat men nodig heeft om aan het gewone maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen en als EU burger gebruikt te kunnen maken van het recht op vrij reizen binnen het Schengengebied...

...Hoe de vertraging opnieuw mogelijk is gemaakt en waarom er nu opnieuw verschillende data rondzoemen waarop mensen menen eindelijk een vingerafdrukvrije ID-kaart te kunnen gaan aanvragen, leggen we hierna uit.

...Voordat een besluit van de Eerste Kamer kracht van wet krijgt moet het worden gepubliceerd in het Staatsblad. In het onderhavige geval van een rijkswet is daarbij ook nog de afkondiging van een Koninklijk Besluit vereist.

En aangezien de goedkeuring niet in het Staatsblad werd afgekondigd is de Paspoortwetgeving-2009 (vooralsnog) ongewijzigd wat betekent dat de burger de wettelijke basis wordt onthouden om zich op te beroepen voor het verkrijgen van een vingerafdrukloos document en uitvoering van de wens van het Parlement wordt opgehouden. Navraag leerde dat er geen wetgeving of protocol bestaat aangaande de termijn waarop wetswijzigingen dienen te worden gepubliceerd en dat daar in uitzonderlijke gevallen zelfs wel maanden overheen kan gaan.

Alles bij de bron; Vrijbit

NB; Inmiddels heb ik bij mijn eigen gemeente de volgende vragen gesteld;

Onderwerp:     Beschikbaarheid ID-kaart zonder afgifte verplichting vingerafdruk

Opmerkingen: Beste lezer, ik lees op het internet berichten dat het nog niet mogelijk is om een ID-kaart (NIK) aan te vragen zonder dat ik daarbij verplicht ben mijn vingerafdruk af te geven. Volgens eerdere informatie in de verschillende media zou dit vanaf 1 januari juist wel mogelijk moeten worden. Ook blijkt de 'aangepaste ingangs datum', als daar tenminste sprake van is, niet duidelijk. Maw er wordt verschillend geantwoord als de vraag gesteld wordt. Kunt u mij inlichten over de juistheid van het 'uitstel' bericht en zo ja ook de nieuwe (verwachte) ingangsdatum mailen. Met vriendelijke groet,

Alle lezers kunnen dit natuurlijk bij hun gemeenten doen, wat veel vragen bij de VNG en Binnenlandse Zaken op zal leveren. Ik denk de snelste manier om echte duidelijkheid te krijgen EN druk op de ketel te houden.

Na ruim 2 ½ jaar vertraging (met het aanbieden van het voorstel tot wetswijziging van de Paspoortwet) ging de Eerste Kamer op 17 december 2013 met algemene stemmen akkoord met het afschaffen van de vingerafdrukregistratie voor het Nederlands identiteitsbewijs waar men in 2009 in meerderheid nog mee had ingestemd. Daarmee leek de weg vrij voor ‘vingerafdrukweigeraars’ om op korte termijn in elk geval weer over een geldig identiteitsbewijs te kunnen beschikken, wat men nodig heeft om aan het gewone maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen en als EU burger gebruikt te kunnen maken van het recht op vrij reizen binnen het Schengengebied...

...Hoe de vertraging opnieuw mogelijk is gemaakt en waarom er nu opnieuw verschillende data rondzoemen waarop mensen menen eindelijk een vingerafdrukvrije ID-kaart te kunnen gaan aanvragen, leggen we hierna uit.

...Voordat een besluit van de Eerste Kamer kracht van wet krijgt moet het worden gepubliceerd in het Staatsblad. In het onderhavige geval van een rijkswet is daarbij ook nog de afkondiging van een Koninklijk Besluit vereist.

En aangezien de goedkeuring niet in het Staatsblad werd afgekondigd is de Paspoortwetgeving-2009 (vooralsnog) ongewijzigd wat betekent dat de burger de wettelijke basis wordt onthouden om zich op te beroepen voor het verkrijgen van een vingerafdrukloos document en uitvoering van de wens van het Parlement wordt opgehouden. Navraag leerde dat er geen wetgeving of protocol bestaat aangaande de termijn waarop wetswijzigingen dienen te worden gepubliceerd en dat daar in uitzonderlijke gevallen zelfs wel maanden overheen kan gaan.

Alles bij de bron; Vrijbit

NB; Inmiddels heb ik bij mijn eigen gemeente de volgende vragen gesteld;

Onderwerp:     Beschikbaarheid ID-kaart zonder afgifte verplichting vingerafdruk

Opmerkingen: Beste lezer, ik lees op het internet berichten dat het nog niet mogelijk is om een ID-kaart (NIK) aan te vragen zonder dat ik daarbij verplicht ben mijn vingerafdruk af te geven. Volgens eerdere informatie in de verschillende media zou dit vanaf 1 januari juist wel mogelijk moeten worden. Ook blijkt de 'aangepaste ingangs datum', als daar tenminste sprake van is, niet duidelijk. Maw er wordt verschillend geantwoord als de vraag gesteld wordt. Kunt u mij inlichten over de juistheid van het 'uitstel' bericht en zo ja ook de nieuwe (verwachte) ingangsdatum mailen. Met vriendelijke groet,

Alle lezers kunnen dit natuurlijk bij hun gemeenten doen, wat veel vragen bij de VNG en Binnenlandse Zaken op zal leveren. Ik denk de snelste manier om echte duidelijkheid te krijgen EN druk op de ketel te houden.

 

Het ontvangen antwoord van de gemeente is duidelijk;

Wij hebben helaas nog geen informatie wanneer de wijzigingen ingevoerd worden. Stemt de Eerste Kamer nog in 2013 in met de wijziging van de Paspoortwet? Dan is de planning dat medio januari 2014 het opnemen van vingerafdrukken voor de NIK wordt gestopt en voor paspoorten nog maar twee vingerafdrukken worden opgenomen.

Het invoeringsmoment van een nieuw model van de reisdocumenten met de tienjarige geldigheidsduur staat nog niet vast. Zodra de datum van invoering van de tienjarige geldigheidsduur bepaald is, zal daaraan bekendheid worden gegeven.

Druk op de ketel houden dan maar, een wekelijkse mail tot er duidelijkheid komt

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha