ID-Plicht - Paspoort

Na ruim 2 ½ jaar vertraging (met het aanbieden van het voorstel tot wetswijziging van de Paspoortwet) ging de Eerste Kamer op 17 december 2013 met algemene stemmen akkoord met het afschaffen van de vingerafdrukregistratie voor het Nederlands identiteitsbewijs waar men in 2009 in meerderheid nog mee had ingestemd. Daarmee leek de weg vrij voor ‘vingerafdrukweigeraars’ om op korte termijn in elk geval weer over een geldig identiteitsbewijs te kunnen beschikken, wat men nodig heeft om aan het gewone maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen en als EU burger gebruikt te kunnen maken van het recht op vrij reizen binnen het Schengengebied...

...Hoe de vertraging opnieuw mogelijk is gemaakt en waarom er nu opnieuw verschillende data rondzoemen waarop mensen menen eindelijk een vingerafdrukvrije ID-kaart te kunnen gaan aanvragen, leggen we hierna uit.

...Voordat een besluit van de Eerste Kamer kracht van wet krijgt moet het worden gepubliceerd in het Staatsblad. In het onderhavige geval van een rijkswet is daarbij ook nog de afkondiging van een Koninklijk Besluit vereist.

En aangezien de goedkeuring niet in het Staatsblad werd afgekondigd is de Paspoortwetgeving-2009 (vooralsnog) ongewijzigd wat betekent dat de burger de wettelijke basis wordt onthouden om zich op te beroepen voor het verkrijgen van een vingerafdrukloos document en uitvoering van de wens van het Parlement wordt opgehouden. Navraag leerde dat er geen wetgeving of protocol bestaat aangaande de termijn waarop wetswijzigingen dienen te worden gepubliceerd en dat daar in uitzonderlijke gevallen zelfs wel maanden overheen kan gaan.

Alles bij de bron; Vrijbit

NB; Inmiddels heb ik bij mijn eigen gemeente de volgende vragen gesteld;

Onderwerp:     Beschikbaarheid ID-kaart zonder afgifte verplichting vingerafdruk

Opmerkingen: Beste lezer, ik lees op het internet berichten dat het nog niet mogelijk is om een ID-kaart (NIK) aan te vragen zonder dat ik daarbij verplicht ben mijn vingerafdruk af te geven. Volgens eerdere informatie in de verschillende media zou dit vanaf 1 januari juist wel mogelijk moeten worden. Ook blijkt de 'aangepaste ingangs datum', als daar tenminste sprake van is, niet duidelijk. Maw er wordt verschillend geantwoord als de vraag gesteld wordt. Kunt u mij inlichten over de juistheid van het 'uitstel' bericht en zo ja ook de nieuwe (verwachte) ingangsdatum mailen. Met vriendelijke groet,

Alle lezers kunnen dit natuurlijk bij hun gemeenten doen, wat veel vragen bij de VNG en Binnenlandse Zaken op zal leveren. Ik denk de snelste manier om echte duidelijkheid te krijgen EN druk op de ketel te houden.

Na ruim 2 ½ jaar vertraging (met het aanbieden van het voorstel tot wetswijziging van de Paspoortwet) ging de Eerste Kamer op 17 december 2013 met algemene stemmen akkoord met het afschaffen van de vingerafdrukregistratie voor het Nederlands identiteitsbewijs waar men in 2009 in meerderheid nog mee had ingestemd. Daarmee leek de weg vrij voor ‘vingerafdrukweigeraars’ om op korte termijn in elk geval weer over een geldig identiteitsbewijs te kunnen beschikken, wat men nodig heeft om aan het gewone maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen en als EU burger gebruikt te kunnen maken van het recht op vrij reizen binnen het Schengengebied...

...Hoe de vertraging opnieuw mogelijk is gemaakt en waarom er nu opnieuw verschillende data rondzoemen waarop mensen menen eindelijk een vingerafdrukvrije ID-kaart te kunnen gaan aanvragen, leggen we hierna uit.

...Voordat een besluit van de Eerste Kamer kracht van wet krijgt moet het worden gepubliceerd in het Staatsblad. In het onderhavige geval van een rijkswet is daarbij ook nog de afkondiging van een Koninklijk Besluit vereist.

En aangezien de goedkeuring niet in het Staatsblad werd afgekondigd is de Paspoortwetgeving-2009 (vooralsnog) ongewijzigd wat betekent dat de burger de wettelijke basis wordt onthouden om zich op te beroepen voor het verkrijgen van een vingerafdrukloos document en uitvoering van de wens van het Parlement wordt opgehouden. Navraag leerde dat er geen wetgeving of protocol bestaat aangaande de termijn waarop wetswijzigingen dienen te worden gepubliceerd en dat daar in uitzonderlijke gevallen zelfs wel maanden overheen kan gaan.

Alles bij de bron; Vrijbit

NB; Inmiddels heb ik bij mijn eigen gemeente de volgende vragen gesteld;

Onderwerp:     Beschikbaarheid ID-kaart zonder afgifte verplichting vingerafdruk

Opmerkingen: Beste lezer, ik lees op het internet berichten dat het nog niet mogelijk is om een ID-kaart (NIK) aan te vragen zonder dat ik daarbij verplicht ben mijn vingerafdruk af te geven. Volgens eerdere informatie in de verschillende media zou dit vanaf 1 januari juist wel mogelijk moeten worden. Ook blijkt de 'aangepaste ingangs datum', als daar tenminste sprake van is, niet duidelijk. Maw er wordt verschillend geantwoord als de vraag gesteld wordt. Kunt u mij inlichten over de juistheid van het 'uitstel' bericht en zo ja ook de nieuwe (verwachte) ingangsdatum mailen. Met vriendelijke groet,

Alle lezers kunnen dit natuurlijk bij hun gemeenten doen, wat veel vragen bij de VNG en Binnenlandse Zaken op zal leveren. Ik denk de snelste manier om echte duidelijkheid te krijgen EN druk op de ketel te houden.

 

Het ontvangen antwoord van de gemeente is duidelijk;

Wij hebben helaas nog geen informatie wanneer de wijzigingen ingevoerd worden. Stemt de Eerste Kamer nog in 2013 in met de wijziging van de Paspoortwet? Dan is de planning dat medio januari 2014 het opnemen van vingerafdrukken voor de NIK wordt gestopt en voor paspoorten nog maar twee vingerafdrukken worden opgenomen.

Het invoeringsmoment van een nieuw model van de reisdocumenten met de tienjarige geldigheidsduur staat nog niet vast. Zodra de datum van invoering van de tienjarige geldigheidsduur bepaald is, zal daaraan bekendheid worden gegeven.

Druk op de ketel houden dan maar, een wekelijkse mail tot er duidelijkheid komt

De Eerste Kamer heeft de identiteitskaart zonder vingerafdrukken goedgekeurd. Daardoor hoeven aanvragers van een identiteitskaart niet langer een vingerafdruk af te staan, al is nog onduidelijk wanneer de wijziging precies zal ingaan. "Begin januari worden de gemeenten op de hoogte gesteld over de precieze invoering", aldus woordvoerster Rademaker. Daardoor zal de wijziging in ieder geval nog niet op 1 januari ingaan. Volgens Rademaker kunnen mogelijk vanaf halverwege januari of vanaf 1 februari identiteitskaarten worden aangevraagd.

De vingerafdrukloze ID-kaart is vooral goed nieuws voor gewetensbezwaarden, die om principiële redenen geen vingerafdrukken bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart willen afgeven. Doordat deze mensen niet over een geldig legitimatiebewijs beschikken lopen ze tegen allerlei problemen aan.

De identiteitskaart zonder vingerafdrukken is geen officieel reisdocument, maar in de Europese Unie kan er mee gereisd worden en met de kaart kan men zich identificeren om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, kunnen er pakketjes bij een PostNL-servicepunt mee worden afgehaald en kan iemand worden behandeld in een ziekenhuis.

Alles bij de bronnen; Tweakers & Security

Dhr. Jansen ging in beroep tegen de beslissing van de burgemeester om hem het verstrekken van een ID-kaart te weigeren zolang hij daarvoor geen vingerafdrukken afgeeft. En tegen het feit dat de gemeente ook zijn vingerafdrukken eiste om een bewijs te krijgen van het feit dat zijn aanvraag niet in behandeling was genomen op 14 mei 2012.

Na de omslachtige dubbele bezwaarprocedure die de overheid heeft gecreëerd om bezwaar te kunnen maken tegen de beslissing, werd de weigering formeel definitief en kon betrokkene hierover de rechtbank inschakelen via de beroepsprocedure.

Althans op papier, want inmiddels is gebleken dat de rechtbank na eerder de zaak 2x te hebben uitgesteld, de zitting die op 12 december zou plaatsvinden eenvoudigweg heeft geannuleerd.. zelfs zonder eiser daarvan in kennis te stellen !

Voor toelichting op de 'zaak Jansen' zie www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-janssen.html

Alles bij de bron; Vrijbit

Mochten er nu (gemeenteraads)verkiezingen uitgeschreven worden, kunnen ruim 2000 oudere Amsterdammers mogelijk niet stemmen en lopen kans op boetes. Zij bezitten namelijk geen geldig identiteitsbewijs. "Schokkend", vindt de SP-fractie dit.

De Dienst Basis Informatie (DBI) heeft onderzoek gedaan en geconcludeerd dat exact 298 ouderen helemaal geen ID-bewijs hebben en 1785 beschikken er over een verlopen pas. De SP had om het onderzoek gevraagd, omdat deze partij het initiatief heeft genomen voor gratis openbaar vervoer voor oudere Amsterdammers. Daarvoor is echter wel een geldige legitimatie nodig en het bleek dat velen die niet hebben.

 "Eén op de tien ouderen in Amsterdam heeft geen geldig ID-bewijs", zegt fractievoorzitter Laurens Ivens. "Dat is schrikken. Gelukkig is de gemeente bereid om een oplossing te vinden voor het gratis openbaar vervoer, maar voor de verkiezingen is dat dus niet geregeld. Deze mensen kunnen dus niet stemmen."

Alles bij de bron; Metro

De legitimatieplicht voor alcoholverkoop in supermarkten gaat omhoog naar 25 jaar. Voorheen moesten kopers tot 20 jaar een legitimatiebewijs tonen bij de aanschaf van alcohol in supermarkten. Op 1 januari wordt de leeftijd voor alcoholverkoop verhoogd van 16 naar 18 jaar. Om de wet te kunnen handhaven zijn supermarkten verplicht kopers tot 25 jaar om legitimatie te vragen.

Supermarkten die toch alcohol verkopen aan jongeren, kunnen een boete krijgen van 1360 euro. Als het vaker gebeurt, dan kan een vergunning van een super worden geschorst.

Alles bij de bron; Nieuws

Door een foutje van de huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, hebben 10.000 Amsterdammers ten onrechte €41,90 betaald voor leges van een ID-kaart. Toch weigert de gemeente de gedupeerden tegemoet te komen.

Asscher vergat in zijn tijd als wethouder Financiën in Amsterdam de gemeentewet aan te passen aan de zogenoemde landelijke Reparatiewet. 
In 2005 werd besloten dat gemeentes geen leges meer mochten vragen voor een ID-bewijs. Dat was omdat de kaart een verplichting is en het niet eerlijk werd gevonden om voor een verplichting geld te vragen. In 2011 besloot het Kabinet dat dit toch wel heel veel geld kostte en stelde de Reparatiewet in.

De toenmalige Amsterdamse wethouder Asscher vergat dit echter goed te regelen en het Gerechtshof in Den Haag oordeelde deze week dat de hoofdstad in 2011 onterecht geld, €41,90, voor een ID-kaart vroeg. "Omdat de gemeenteraad heeft nagelaten de legesverordening aan te passen aan de Reparatiewet, is er geen grondslag voor de onderhavige legesnota", zo stelt het Gerechtshof.

De man die de zaak had aangespannen, krijgt zijn geld dan ook terug. Een woordvoerder van de huidige wethouder Financiën in Amsterdam Pieter Hilhorst laat weten dat de termijn is verstreken dat mensen hun geld terug kunnen eisen. Hij zegt dat er 9 personen op tijd bezwaar hebben ingediend, maar erkent dat de rest waarschijnlijk niet op de hoogte was van de fout. 

Extra schrijnend is dat de afgelopen tijd veel, vooral oudere, Amsterdammers uit financieel oogpunt de ID-kaart niet hebben aangeschaft. Dat heeft tot boetes geleid voor mensen die zich niet konden legitimeren. Ook zijn veel ouderen hierdoor gratis openbaar vervoer misgelopen.
Dit kwam aan het licht bij de Hulpdienst van de SP-fractie in de stad. Die partij was voortrekker van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, maar die ouderen dienen daarvoor wel over een ID-bewijs te beschikken. Ruim 14.000 Amsterdammers hebben het gratis reizen nog niet aangevraagd.

"Het is al erg genoeg dat er geld wordt gevraagd voor die ID-plicht", zegt Ivens. "Het is helemaal triest dat arme Amsterdammers er hierdoor geen eentje hebben en dat ze daarvoor ook nog boetes hebben gehad en gratis vervoer zijn misgelopen."

Bron; Metro

Dankzij een Wob-verzoek van Privacy First worden de officiële cijfers over lookalike fraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten uit 2012 vandaag voor het eerst openbaar. 

Hét overheidsargument voor de invoering van vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten is al jaren hetzelfde: bestrijding van look-alike fraude. Look-alike fraude is een vorm van misbruik waarbij iemand een authentiek reisdocument gebruikt van een ander met wie hij of zij uiterlijke gelijkenis vertoont.

Over de omvang van dit type fraude zijn in het verleden nauwelijks vragen gesteld, de meest recente Kamervraag in dit verband dateert uit oktober 2010:

- Vraag: “Is het waar dat de cijfers van ‘lookalike’ fraude met identiteitsdocumenten bekend zijn, maar dat u die cijfers niet aan de Tweede Kamer wilt geven? Bent u bereid deze cijfers naar de Tweede Kamer te sturen?” 

- Antwoord staatssecretaris Bijleveld (BZK): “Nee, dit is niet waar. Omdat dergelijke cijfers mij niet bekend zijn, kan ik u die vanzelfsprekend niet toesturen.”

Hierdoor ontstond het beeld van een “dark number” met bijna mythische proporties. Echter zonder een spoor van bewijs. Dus dient Privacy First sinds 2012 ieder jaar een Wob-verzoek in bij het Nederlandse overheidsonderdeel waar de cijfers over look-alike fraude al jaren keurig worden bijgehouden: het Expertisecentrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID) op Schiphol.

Uit deze vijf jaaroverzichten blijken de volgende cijfers over look-alike fraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten op Nederlands grondgebied:

2008: 46 gevallen (bron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2008, p. 45)
2009: 33 gevallen (bron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2009, pp. 42-43)
2010: 21 gevallen (bron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2010, pp. 52-53)
2011: 19 gevallen (bron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2011, pp. 52-53)
2012: 21 gevallen (pdfbron: Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2012, p. 55)

Nederland telt 17 miljoen inwoners. Meer dan 11 miljoen daarvan hebben inmiddels hun vingerafdrukken moeten afstaan ter bestrijding van een handjevol gevallen van look-alike fraude. Deze situatie is naar alle maatstaven volstrekt disproportioneel en vormt daarmee een collectieve schending van het recht op privacy van iedere Nederlander. 

Het pdfvolledige persbericht van Privacy First is hier te lezen

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha