ID-Plicht - Paspoort

Op een ochtend word je wakker en is je bankrekening geplunderd en blijk je eigenaar van een wietplantage. Dat kan als je slachtoffer bent van identiteitsfraude, de snelst groeiende vorm van criminaliteit.

Iedere dag wordt er in Nederland van zo’n 500 mensen hun identiteit misbruikt. Vaak zonder dat we het weten, geven we met een kopie van ons paspoort, de belangrijkste persoonlijke gegevens af. In 'Brandpunt' de dramatische persoonlijk en financiële gevolgen van paspoortfraude.

'Brandpunt', dinsdag 15 september om 20.25 uur bij de NCRV op NPO 2

Alles bij de bron; TV-Visie

Er zijn in tien jaar tijd maar liefst 277.726 ID-boetes uitgeschreven. Van alle boetes zijn er uiteindelijk 135.188 betaald hetgeen de overheid rond de 6 miljoen euro heeft opgeleverd. 

In het najaar van 2007 publiceerde Buro Jansen & Janssen een informatiekrant over de toepassing van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (WUID) die 1 januari 2005 werd ingevoerd. In de publicatie kwamen uiteenlopende verhalen aan bod van burgers waaruit duidelijk werd dat de WUID op grove wijze door de politie wordt ingezet....

...Die uitvoering was en is nu juist in tegenspraak met waarvoor de wet oorspronkelijk bedoeld was, namelijk de identiteit van iemand vaststellen die een overtreding heeft gemaakt en niet om extra boetes uit te delen vanwege het niet dragen/tonen van de ID-kaart. We zijn inmiddels tien jaar verder en Jansen & Janssen heeft opnieuw cijfers opgevraagd en kan de balans worden opgemaakt over het gebruik van de legitimatieplicht door de overheid....

...Na tien jaar lijkt het uitschrijven van ID-boetes gestabiliseerd rond de 20.000. Dit aantal werd al bereikt in 2008 en zet zich tot en met 2014 voort. Of de grote hoeveelheid identiteitscontroles (rond de 60 procent van het totaal, 169.808 in tien jaar tijd) ook een constant beeld laten zien van het discriminatoir optreden van de politie is niet duidelijk. Wel is de kans aanwezig dat machtsmisbruik van politiefunctionarissen gepaard gaat met discriminatoir optreden.

...Eigenlijk is er in de laatste jaren niets veranderd, al roepen recente vragen over de kwaliteit van het politiewerk, over etnisch profileren en andere elementen van het discriminatoir optreden van de politie twijfels op over omvang en aard van identiteitscontroles via de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht.

...In hoeverre de WUID eigenlijk discriminatoir optreden van diezelfde overheid faciliteert, is en wordt niet onderzocht. Bij alles moet worden aangetekend dat cijfers van de overheid in het algemeen niet heel nauwkeurig zijn, dus moet er rekening worden gehouden met allerlei marges. Tevens worden de cijfers niet automatisch door de overheid openbaar gemaakt en moeten burgers daarom vragen.

Alles bij de bron; Sargasso

 

Duitsers beschadigen massaal hun op afstand uitleesbare chip (RFID) van hun ID kaart door hem even in de magnetron te leggen volgens. Deze week is een 29 jarige Duitser daarvoor zelfs gearresteerd op de luchthaven van Frankfurt, nadat de politie had geconstateerd dat hij zijn ID een dergelijke behandeling gegeven had. De man wordt beschuldigd van het illegaal aanpassen van officiële documenten en het knoeien met overheidseigendommen.

Een soortgelijke aanklacht is in NL ook mogelijk, omdat de Nederlandse overheid er van uitgaat dat het paspoort eigendom is van de Staat der Nederlanden en alleen in bruikleen gegeven wordt gedurende een zekere tijd. Wanneer de chip in je paspoort stuk gaat heb je een probleem. Volgens artikel 54 Paspoortwet kan je paspoort worden ingenomen als “het zodanig is beschadigd dat daarin opgenomen beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt.” Je reis naar het buitenland kan ook in NL zomaar op het vliegveld eindigen.

Volgens the Washington Post, heeft een onderzoek uit 2014 uitgewezen dat bijna 40 percent van de Duitsers de toegenomen digitalizering en de rol van de spionagediensten ziet als een bedreiging.

Alles bij de bron; deLangeMars  [Thnx-2-Dick]

Zwemliefhebbers stonden maandag vreemd te kijken toen de kassamedewerkers van zwembad de Krommerijn hen om een identiteitsbewijs vroegen. Als ze die niet konden tonen, werd hen de toegang geweigerd. ,,Ik neem mijn ID niet altijd mee naar het zwembad. Het identiteitsbewijs van mijn dochter is ook al twee keer ontvreemd in het zwembad," vertelt de weggestuurde bezoeker Peter Fokkema.

De gemeente Utrecht, die verantwoordelijk is voor de twee zwembaden, geeft toe dat er 'steekproefsgewijs' om legitimatie gevraagd wordt. ,,We willen een veilige sfeer zodat iedereen met plezier kan zwemmen. We doen het steekproefsgewijs om geen schijn van discriminatie op te werpen," zegt woordvoerder Mara Hoogveld, die verwijst naar de huisregels waarin de identificatieplicht vermeld staat. Utrecht vindt niet dat het hier gaat om een zwaar middel. Iedereen is immers verplicht een ID bij zich te hebben om die op verzoek van de politie te tonen, stelt de gemeente.

Privacy First zet grote vraagtekens bij de gang van zaken. ,,Het is buiten proportie. Als zelfs de politie alleen bij een gerede verdenking van een strafbaar feit om je ID mag vragen, waarom mag iemand in het zwembad dat dan wel? Dat gaat nog verder dan wat de politie mag, dat is helemaal een foute ontwikkeling," foetert directeur Vincent Böhre.

Toch is de gemeente juridisch gedekt door de wet op de identificatieplicht. Die stelt dat particulieren ook om je ID mogen vragen. Je mag weigeren, maar dan moet je wel accepteren dat je een pand niet binnen mag, in dit geval het zwembad. 

Alles bij de bron; AD [via PrivacyFirst]

Sinds 2010 voerde Privacy First een megazaak tegen één van de zwaarste privacyschendingen in de Nederlandse geschiedenis: de centrale opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet. In deze zaak werd Privacy First echter achtereenvolgens niet-ontvankelijk verklaard, ontvankelijk verklaard én in het gelijk gesteld en tenslotte alsnog niet-ontvankelijk verklaard. Hoe kon dit gebeuren? En wat betekent dit voor de rechtsbescherming in Nederland?

Lees alles bij Privacy First

Vandaag heeft de Hoge Raad een uiterst teleurstellende uitspraak in ons Paspoortproces gedaan door de hele zaak rücksichtslos niet-ontvankelijk te verklaren;

Bij Privacy First overheerst momenteel verslagenheid; nader commentaar volgt medio volgende week.

Privacy First c.s. zullen zich nu gaan bezinnen op mogelijke stappen richting het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zowel wegens privacyschending (art. 8 EVRM) als wegens gebrek aan toegang tot de rechter en een effectief rechtsmiddel (art. 6 EVRM). De Hoge Raad schuift de hete brij immers door naar de bestuursrechter, terwijl de bestuursrechter de laatste jaren juist onbevoegd bleek om te oordelen over centrale opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet en individuele burgers alleen bij de bestuursrechter terecht kunnen als zij bereid zijn om jarenlang zonder paspoort door het leven te gaan.

Kafka in het kwadraat dus.

Bron: Privacy First

Nederland mag vingerafdrukken vragen bij de aanvraag van een paspoort en mag bovendien deze zogeheten biometrische gegevens opslaan. Er zijn namelijk geen Europese regels hierover. Dit is een bevoegdheid van de lidstaten zelf, oordeelde het Europees Hof van Justitie vandaag.

Het 'EU-hof' oordeelde dat de Europese regelgeving op dit gebied, de verordening met nummer 2252/2004, de databanken met vingerafdrukken niet alleen toelaat , maar dat opsporingsdiensten en geheime diensten deze gegevens ook mogen gebruiken voor bijvoorbeeld opsporing.

Het EU-hof was door de Raad van State gevraagd juridische uitleg te geven over de EU-regels met betrekking tot de opslag van vingerafdrukken. De kwestie draait om de weigering van vier Nederlanders om bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart vingerafdrukken te geven. Volgens hen is de invoer en bewaring van biometrische gegevens 'een grove inbreuk op de lichamelijke integriteit en een beperking van het recht op de bescherming van privéleven'. De personen vrezen dat de opgeslagen gegevens (in de toekomst) worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

 

De Raad van State wilde onder meer weten of landen moeten waarborgen onder EU-recht dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het EU-hof erkent dat dit risico kan optreden, maar zegt dat Europa hier niet over gaat. Wel moeten de Europese regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden gerespecteerd, die staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Alles bij de bronnen; AutomGids, Tweakers

InnoValor werkt samen met de Universiteit Twente aan multi-inpasbare mobiele technieken voor identiteitsvaststelling, bijvoorbeeld in de vorm van een app. Onderzoeker van de Universiteit Twente, Luuk Spreeuwers, is betrokken en richt zijn onderzoek op de biometrische aspecten, in dit geval gezichtsherkenning.

Een smartphone beschikt over een hele reeks sensoren. Met een mobiele app op een NFC-capable smartphone kan in het geval van online identiteitsvaststelling de chip van identiteitsbewijzen worden uitgelezen en wanneer beschikbaar ook van eID smartcards. Tevens kan de camera gebruikt worden als extra controle om door middel van gezichtsherkenning de gebruiker te verifiëren. De chip bevat een pasfoto die in principe gebruikt kan worden voor gezichtsherkenning.

De grote uitdaging hierbij is dat de opnames gemaakt met een mobiele telefoon grote variatie in kwaliteit vertonen (bijvoorbeeld in belichting en gezichtsuitdrukking) en de pasfoto’s tot wel 10 jaar oud kunnen zijn.

Hierdoor voldoen standaard gezichtsherkenningsmethoden niet en er moeten nieuwe technieken worden ontwikkeld. Het project behaalde de tweede plaats bij de 2e fase tender SBIR Cyber Security II en sluit aan op het thema ‘Identity, privacy, and trust management’ van de Nationale Cyber Security Research Agenda: NCSRA-II onderzoeksagenda.

Alles bij de bron; EngineeringNet

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha