ID-Plicht - Paspoort

In een groeiend aantal gemeentes, waaronder Arnhem en Zwolle, moeten burgers sinds een paar jaar hun restafval dumpen in ondergrondse containers die alleen opengaan met een digitale pas. Het probleem: deze pas is gekoppeld aan een woonadres, naam en verdere persoonsgegevens. Persoonsgegevens die de gemeente registreert en verwerkt, maar waarvan het totaal niet bekend is wie er toegang tot heeft, hoe en waar die data wordt opgeslagen en wat überhaupt het doel van die registratie is...

...Om bovenstaande redenen was er gisterochtend een rechtszitting bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, over afvalregistratie in Arnhem...

... “De Raad van State was gelukkig een stuk kritischer” vertelt Jonker. “Ze stelden goede vragen en dan blijkt dat de gemeente geen goede antwoorden heeft. Ze spraken zichzelf tegen of hadden onduidelijke antwoorden over hoe lang de data bewaard zou worden, hoe deze was beveiligd en wat er mee gedaan zou worden. Het was verbijsterend. Zelfs een paar enorm belangrijke documenten misten uit het dossier dat ze hadden aangeleverd.” Die mening deelt ook Vincent Böhre van Stichting Privacy First, die ook aanwezig was bij de rechtszaak. “Ze stonden echt met hun bek vol tanden,” vertelt hij aan Motherboard. “Ze wisten het duidelijk niet goed te verdedigen.”

AfvalContaineCam

Arnhem had daarnaast al niet zo’n goede reputatie op het gebied van privacyveiligheid. In 2014 werd de gemeente Arnhem nog op hun vingers getikt door Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om hier iets aan te doen. Pas in juli 2015, een jaar later, kreeg Arnhem eindelijk een wethouder voor privacy die dit moest gaan oplossen, Martijn Leisink (D66). Zijn aanstelling blijkt met de afvalrechtszaak geen succes.

De uitslag van de Raad van State wordt pas over enkele weken bekend. Jonker voelt zich positief over zijn kansen, maar is niet blij met hoe de rechtszaak aantoont hoe waanzinnig laag de kwaliteit van competentie bij de gemeente Arnhem wel niet is. “Wie weet hoe het er bij andere gemeentes aan toe gaat.”

Alles bij de bron; MotherBoard


Hierbij informeer ik u dat bij een op 19 februari jl. uitgevoerde kwaliteitscontrole van reisdocumenten een aantal documenten is aangetroffen waarbij de vingerafdruk omgekeerd (180 graden gedraaid) in de chip op het paspoort is opgenomen. Op basis van een direct daarna uitgevoerde grotere steekproef betreft het circa 10 tot 15 % van de geproduceerde documenten...

...De apparatuur waarmee vingerafdrukken worden opgenomen is recentelijk vervangen. Zeer waarschijnlijk is verkeerd gebruik van deze apparatuur de oorzaak het omgekeerd opnemen. Het is onbekend op welke van de sindsdien uitgereikte paspoorten de vingerafdruk niet correct is opgenomen. Immers de vingerafdruk wordt direct na uitreiking uit de systemen verwijderd en is alleen opgenomen op de chip op het document.

Er zijn geen directe gevolgen voor de burger: momenteel worden de vingerafdrukken niet gebruikt en het is nog onbekend wanneer dit wel mogelijk wordt. De vingerafdrukken zijn op grond van de Europese verordening (Verordening EG nr. 2252/2004) opgenomen voor verificatie bij grenspassage als tweedelijns instrument om de identiteit van betrokkene vast te kunnen stellen. In de verordening is expliciet opgenomen dat een negatief resultaat van de vergelijking op zichzelf geen afbreuk doet aan de geldigheid van het paspoort voor de overschrijding van de buitengrenzen. In het licht van deze omstandigheden onderzoek ik of een eventuele hersteloperatie wenselijk is. Zodra ik op dit punt meer duidelijkheid heb zal ik uw Kamer informeren.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Zaterdag zijn er in het NAC-stadion te Breda info-bijeenkomsten over een schitterend doordram-AZC in het voormalige Belastingkantoor... Er was alleen 1 probleempje. Hoe vertellen we het de 1700 buren? Met besloten bijeenkomsten natuurlijk (Brief1Brief2). Kortom; in een stadion met dikke hekken & met eendriedubbele ID-check om te voorkomen dat er 'vreemde mensen' binnenkomen. Gek he, die kloof tussen politiek en burger. Mooi klaar mee, Breda!

IDPlicht InfoSessies AZC Breda

Alles bij de bron; GeenStijl


Minister Plasterk heeft vandaag de eerste elektronische identiteitskaart uitgereikt aan een inwoner van Den Haag. Het gaat om een proef met online identificatie bij de overheid. Met een elektronische identiteitskaart of rijbewijs kunnen in de zogeheten pilot 1.500 proefpersonen online diensten afnemen bij de overheid, zoals het aanvragen van vergunningen of toeslagen.

Daarnaast vinden er pilots plaats met private inlogmiddelen. Maximaal 30.000 proefpersonen kunnen met verschillende soorten inlogmiddelen, zoals een app, online diensten afnemen bij een twintigtal overheden en bedrijven, zoals Den Haag, Bureau Krediet Registratie, Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en KPN. Voor zowel de pilots met publieke middelen als private middelen heeft minister Plasterk vandaag het startsein gegeven...

... "Ook is het makkelijk voor mensen, want alle verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden die je nu moet onthouden kunnen vervangen worden door een of enkele inlogmiddelen. Ook heb je meer controle over welke persoonlijke gegevens gedeeld worden. Zo wil een online slijter weten of je ouder dan 18 bent, maar hij hoeft niet te weten wat je burgerservicenummer is", aldus het ministerie.

De werking van de elektronische identiteitskaart wordt eerst getest, als ook de werking van een elektronisch rijbewijs. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een chip op de kaart, waarvan de gegevens uitgelezen worden met een kaartlezer.

Alles bij de bron; Security

Update;

...Toch kleven er grote bezwaren aan Idensys, zegt hoogleraar Jaap-Henk Hoepman van de Radboud Universiteit. Volgens hem is het systeem aan de voorkant ijzersterk ontworpen, maar zit het probleem aan de achterkant. "Vergelijk het met een appartementencomplex, waar iedereen vanzelfsprekend een eigen voordeur heeft. Maar dan komt het vreemde: u heeft zelf geen sleutel, maar de conciërge. Hij houdt alles in de gaten, wijst mensen de weg, neemt pakketjes aan en laat iedereen hun huis binnen", legt Hoepman uit. "In de echte wereld wil geen mens in zo'n appartementencomplex wonen uit angst dat de conciërge hun huis binnensluipt", vertelt hij. Maar in de virtuele wereld is dit systeem, waarin anderen bepalen of we ergens in mogen, de 'normaalste zaak van de wereld'.

Dat ook commerciële partijen inlogmethoden tot Idensys mogen ontwikkelen, baart de wetenschappelijk directeur van het Privacy & Identity Lab van de universiteit zorgen. "Want als bijvoorbeeld KPN een authenticatiedienst ontwikkelt, dan weten zij waar ik allemaal inlog", schetst Hoepman de privacyrisico's. Ook Engelfriet benadrukt dat bedrijven die meedoen streng in de gaten gehouden moeten worden: "Gegevens mogen niet kunnen lekken of misbruikt door de deelnemende partijen zelf. 

Alles bij de bron; RTL


In 2014 deelde de politie minstens 20.000 boetes uit aan mensen die zich niet konden of wilden identificeren, zo meldt de NOS. Maar dat hadden er aanzienlijk minder kunnen zijn, want in Nederland hebben we geen draagplicht wel een toonplicht.

Vincent Böhre van Privacy First zegt daarover: ,,Die keuze is bewust gemaakt, omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog veel weerstand is tegen het verplicht bij je dragen van een persoonsbewijs.Tijdens de oorlog was iedereen verplicht zich te kunnen identificeren.”

Het lijkt erop dat veel mensen zich niet bewust zijn van de toonplicht en dat er onnodig veel boetes zijn uitgeschreven. Want tegelijkertijd vroeg Böhre zich ook af hoeveel mensen protest aantekenden: ,,Het gebeurt vaak dat mensen in de buurt wonen en geen identiteitskaart bij zich hebben. Je kunt dan gewoon zeggen: loop maar even mee, dan laat ik ‘m thuis zien. Zo werkt de toonplicht namelijk.”

Alles bij de bron;  Nieuws


De politie en vervoersbedrijven delen steeds meer boetes uit voor het niet tonen van een identiteitsbewijs. Vorig jaar werden 20.741 bonnen uitgeschreven aan mensen die weigerden hun identiteitsbewijs te tonen of deze niet bij zich hadden, in 2012 waren er dat 18.806. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Sinds 2005 is elke Nederlander ouder dan 14 jaar verplicht een identiteitsbewijs te tonen als de politie of andere toezichthouders daar om vragen. 

Negen op de tien boetes worden uitgeschreven door de politie. Daarnaast wordt 5,8 procent door conducteurs of controleurs van een vervoersbedrijf uitgedeeld. De rest is afkomstig van bijvoorbeeld toezichthouders van de gemeente of Staatsbosbeheer. Relatief de meeste boetes worden uitgeschreven in grote steden en voornamelijk 18- tot 30-jarigen krijgen boetes vanwege het niet tonen van een identiteitsbewijs. Deze groep kreeg in 2014 4,5 keer zo vaak een boete als een dertigplusser. Het boetebedrag voor minderjarigen bedraagt 45 euro, voor volwassenen is dat 90 euro.

Alles bij de bron;  NU


Ruim 2 jaar nadat de zaken werden stilgelegd, staan de zeven nog lopend beroepszaken tegen de Paspoortwet op 26 november en 3 december op zitting gepland.

Planning 26 november:

10.00 uur zaaknummer 201205423/3/A3 mevr.M. Roest-(paspoort)  20120523/3/A3 [achtergrondinfo

10.45 zaaknummer 201205593/1/A3 Dhr.P.Jongenelen (ID-kaart) [achtergrondinfo]  

11.30 zaaknummer 201210953/A3 mevr. J.M.T.Wijnberg [achtergrondinfo]

12.15 zaaknummer 201207583/1/A3 H. Eversteijn [achtergrondinfo

Planning 3 december:

10.00 zaaknummer 201105172/2/A3 mevr L.v. Luijck (paspoort geweigerd) [achtergrondinfo]

10.45 zaaknummer 201110242/3/A3 dhr .Kooistra ( ID-kaart geweigerd ) [achtergrondinfo]

11.30 zaaknummer 201110934/3/A3 W.Willems (paspoort geweigerd) [achtergrondinfo

In alle gevallen maken eisers bezwaar tegen het feit dat hen, na het invoeren van de Paspoortwet in 2009, geen paspoort of ID-kaart werd verstrekt omdat zij weigerden om voor de aanvraag hun biometrische gegevens AF te geven aan de Staat der Nederlanden. Het gaat daarbij om zowel de registratie van zowel de digitale gezichtsopname als van die van de vingerafdrukken.

Allen baseren zich op hun fundamentele recht op bescherming van hun privéleven en lichamelijke integriteit...

...Tot slot: Men mag er van uitgaan dat de eisers hun verzet bij een negatieve uitspraak niet zullen opgeven. Hetgeen betekent dat zodra men als hoogste bestuursrechter(eindelijk) tot een finale uitspraak komt voor de betrokkenen eindelijk de weg openligt om zich tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te kunnen wenden. Uiteindelijk zal dat hoogste Hof inzake de mensenrechten een bindend oordeel gevraagd kunnen worden. 

Locatie: Raad van State Kneuterdijk 22 Den Haag

 

Publieke belangstelling wordt zeer op prijs gesteld.

Alles bij de bron; Vrijbit

Op elke Thalys-trein op het traject Amsterdam-Antwerpen-Parijs rijdt sinds de mislukte aanslag een Belgisch-Nederlandse politieploeg mee, zo is gisteren bekend geraakt. De nieuwe maatregel gaat volgens de politievakbonden wel ten koste van de veiligheid in andere treinen en stations. 

Verder laat de Belgische minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) onderzoeken of de stations van hogesnelheidstreinen bewaakt kunnen worden zoals luchthavens. Dat zou betekenen dat alle reizigers grondig hun bagage moeten laten scannen. De identiteit van elke passagier moet dan ook gecontroleerd worden. 

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha