ID-Plicht - Paspoort

België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de invoering van passagierslijsten voor internationale hogesnelheidstreinen. 

De bedoeling van de passagierslijsten is dat de veiligheidsdiensten kunnen checken of er geen gezochte criminelen op de trein zitten. Er zal ook een identiteitscontrole plaatsvinden voor het vertrek, om zeker te zijn dat degene die opstapt ook degene is die het ticket heeft gekocht.

Alles bij de bron; AD


 

‘Mag ik jullie (!) identiteitsbewijs even zien?’. De Lidl-caissière is onverbiddelijk. Tussen onze wekelijkse boodschappen staan ook drie biertjes. Want het is weekend en dus blazen ik (31) en m’n vriendin Eline (27, bijna 28) na een drukke werkweek even flink af. Lekker op de bank met een hapje, biertje en wijntje. Tja, dus niet……

Ondanks mijn respectabele leeftijd van 31 jaar, neem ik die eigenlijk standaard mee als ik boodschappen ga doen. Niet iedereen schat me al zou oud. Ietwat gevleid haal ik m’n rijbewijs uit m’n portemonnee en laat ik ‘m aan haar zien. ‘Maar mag ik die van jou ook even zien?’, vraagt ze aan m’n vriendin. Ietwat verbouwereerd zegt ze dat ze die niet mee heeft. ‘Maar goed, ik ben 27’, is het antwoord van Eline. Het is even stil en de toevallig passerende supermarktmanager wordt meteen ingeschakeld. ‘Jullie kunnen je niet allebei legitimeren?’, zegt hij. ‘Sorry, dan kan ik jullie geen drank meegeven. Ik kan niet controleren of je wel 27 bent.’

Eline loopt licht rood aan en ik word kwaad. ‘Waaaaaaat! Ik ben verdorie 31 en kan me legitimeren. Dan kan ik toch wel gewoon drie biertjes kopen?’. Maar nee, de supermarktmanager is onverbiddelijk en weigert ons de biertjes. Waarop we onze boodschappen op de band laten liggen en kwaad naar de Appie gaan...

De menselijke maat en klantvriendelijkheid is ver te zoeken. Het hanteren van een erg hoge leeftijdsgrens (tot 12 jaar ouder dan de leeftijd waarop je alcohol mag kopen) en erg strenge dubbele legitimatieplicht schiet z’n doel voorbij. En het is toch echt de vraag hoever je moet gaan met betutteling en krampachtig handelen om boetes te voorkomen.

Had ik eigenlijk ook al gezegd dat ze je legitimatie daar verplicht scannen met een apparaatje? Volgens eigen zegge doen ze dat omdat ze dan niet hoeven te rekenen met geboortejaartallen. Tja, lezen en rekenen is blijkbaar moeilijk. Anyway: ze zeggen dat je gegevens veilig zijn. Garantie krijg je niet en technisch gezien is het mogelijk om je gescande ID-kaart via een computer uit te lezen. En dus koopgedrag te koppelen aan je persoonsgegevens. Eng, hoewel ik niet beweer dat Lidl dat doet.

Alles bij bron; GIC


 

Reizigersvereniging Rover heeft ernstige bezwaren tegen het instellen van een identificatieplicht voor internationale trein- bus en bootreizigers. Rover noemt een eventuele identificatieplicht een schending van de privacy en stelt zelfs dat het een averechts effect kan hebben. Als reizigers zich moeten identificeren om bijvoorbeeld een treinkaartje naar België te kopen, kunnen lange rijen ontstaan bij loketten en controlepunten. ''Een ideaal doelwit voor terroristen'', stelt Rover.

Alles bij de bron; NU


 

Hoewel er niet veel aandacht meer is in de landelijke media gaat de strijd tegen de paspoortwet nog steeds door. Na een eerste brief aan de burgemeesters van Nederland in 2010 en een tweede na uitspraken van de Raad van State op 25 mei 2016 blijven de burgemeesters volharden in hun weigering om uitzonderingen te maken t.a.v de digitale gezichtsscan en rechtmatigheid verordening.. 

Vrijbit heeft daarom nu voor de derde keer een brief met aanhangende enquete naar alle burgemeesters gestuurd met het dringende verzoek om de jurisprudentie betreffende alle beleid in zake mensenrechten lokaal nu eindelijk eens te gaan volgen. Het gaat hierbij NIET alleen om de paspoortwet maar in het algemeen over de omgang met jurisprudentie omtrent al het beleid in zake mensenrechten lokaal. 

Hier staan de docxbrief en de docxenquete.


 

Iedereen die staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente heeft een ‘burgerservicenummer’ (bsn). Dat geldt voor alle inwoners, en bijvoorbeeld ook voor seizoensarbeiders en buitenlandse studenten.

Met het bsn kunnen organisaties eenvoudig en veilig persoonsgegevens uitwisselen en aan elkaar koppelen. Voorbeelden zijn werkgevers die loongegevens van werknemers doorgeven aan de Belastingdienst of artsen, apothekers en zorgverzekeraars die informatie over patiënten delen. Sinds de invoering in 2007 groeit het aantal gebruikers van het bsn nog altijd. Hier een overzicht van organisaties en instellingen die persoonsgegevens vastleggen en delen met behulp van het bsn.

BSN gebruikers Infografiek WEB

Het burgerservicenummer is inhoudsloos: de cijfercombinatie vertelt niets over een persoon. Maar het nummer is niet helemaal willekeurig. De geldigheid van een burgerservicenummer wordt gecontroleerd met een ‘elfproef’. Daarvoor worden de cijfers in omgekeerde volgorde vermenigvuldigd met de cijfers -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De optelsom van de uitkomsten moet deelbaar zijn door 11.

Rekenvoorbeeld elfproef

Burgerservicenummer (fictief nummer) = 2 4 9 5 6 6 7 5 8

A (9 × 2) + (8 × 4) + (7 × 9) + (6 × 5) + (5 × 6) + (4 × 6) + (3 × 7) + (2 × 5) + (-1 × 8) = 220

B 220 is deelbaar door 11, want 220/11 = 20

Bron; Mailscan [Thnx-2-Ton]


 

Het scannen van ID-bewijzen om de leeftijd te controleren van klanten die alcohol of tabak willen kopen, is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verschillende supermarkten gaan er desondanks mee door en komen daar mee weg. Jurist Kaj Hollemans van KH Legal Advice, vindt dit onbegrijpelijk.

Om de leeftijd van een klant te controleren mogen winkeliers om een identiteitsbewijs vragen. Maar het scannen van een ID-bewijs of gegevens noteren valt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens onder het 'verwerken van persoonsgegevens' en dat mogen winkeliers - in tegenstelling tot de overheid, banken of zorgverzekeraars - niet.

Hollemans, gespecialiseerd in wet- en regelgeving rond alcohol, drug en tabak, noemt het gebruik van de scanners illegaal en roept klanten op hun ID-bewijs niet meer te laten scannen in winkels. ,,Een ID-scanner leest de MRZ-strook, deze strook van cijfers en letters bevat allerlei persoonsgegevens. Dat gegevens niet worden opgeslagen is niet relevant, met scannen vindt verwerking plaats en dat mag niet. De verwerking is niet bedoeld om aan de verplichtingen te voldoen aan de Drank- en  Horecawet maar het dient alleen als rekenhulp en is dus onrechtmatig.''

Hollemans krijgt bijval van klanten en organisaties als Privacy First en burgerrechtenbeweging Vrijbit.nl die overigens al eerder een klacht indiende bij Lidl over de ID-scanner. Een woordvoerder van Lidl stelt dat de scanner alleen als hulpmiddel dient zodat kassamedewerkers geen leeftijd hoeven uit te rekenen. ,,Er worden geen gegevens opgeslagen. De ID-checker is bovendien niet verbonden met de kassa of een computer.''

De woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens stelt in het algemeen dat winkeliers niet zomaar ID-kaarten mogen scannen. ,,Op een ID-kaart staan belangrijke persoonsgegevens zoals het Burgerservicenummer. Wanneer dit in verkeerde handen valt, kun je slachtoffer worden van identiteitsfraude en dat is heel ernstig.''

In 2012 schreef het College Bescherming Persoonsgegevens in de publicatie 'Gebruik van 'kopietje paspoort' in de private sector': ,,Het onnodig en bovenmatig kopiëren of scannen van deze documenten is niet zonder risico. Door op grote schaal persoonsgegevens te verzamelen, neemt het risico van identiteitsfraude toe.'' 

Alles bij de bron; AD


 

Als het aan het kabinet ligt kunnen burgers straks via hun bankpas, smartphone-app, identiteitskaart en rijbewijs bij de overheid inloggen. Nu kan dit alleen nog met DigiD door het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een code via sms.

Straks moet het inloggen via DigiD ook met de identiteitskaart en het rijbewijs kunnen. Daarnaast zullen bedrijven onder hun eigen naam inlogmiddelen gaan aanbieden, zoals de bankpas of een smartphone-app. "Deze nieuwe inlogmiddelen geven meer zekerheid over wie inlogt, en geven burgers meer keuzevrijheid", zo laat minister Blok van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten...

inloggen in het bsn domein

...Volgens de minister moeten alle inlogmiddelen aan strenge wettelijke eisen voldoen op het gebied van privacy, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Dan kunnen zij gebruikt worden voor inloggen bij de overheid en andere organisaties die het burgerservicenummer mogen gebruiken. Blok laat weten dat de overheid hier toezicht op gaat houden. Het plan is dat inloggen met private middelen volgend jaar mogelijk wordt. DigiD streeft er naar dat vanaf 2017 de identiteit van mensen extra gecontroleerd wordt door het uitlezen van een identiteitsbewijs. Inloggen met DigiD via het rijbewijs en de identiteitskaart moet vanaf 2018 mogelijk worden.

Alles bij de bron; Security


De Belgische overheid zal vandaag een wet goedkeuren waardoor anonieme prepaid-telefoonkaarten straks verboden worden. Wie later dit jaar een nieuwe sim-kaart wil zal zich altijd moeten identificeren voordat het nummer wordt geactiveerd.

Volgens de Belgische regering is de maatregel noodzakelijk tegen terrorisme. Verdachten zouden vaak via anonieme prepaid-telefoonkaarten communiceren. Ook bij de oplaadpunten voor prepaid-telefoonkaarten wordt een identificatieplicht ingevoerd. "Houders krijgen zes maanden de tijd om zich bij hun telecomoperator te registreren met hun identiteitskaart, via e-ID, een elektronische handtekening of online betaling", zegt minister van Telecom Alexander De Croo.

Bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha