ID-Plicht - Paspoort

SP raadsleden hebben ondermeer in de gemeenteraad van Amsterdam en Zaanstad vragen gesteld over vingerafdrukken in reisdocumenten. Soortgelijke vragen stelden zij ook in de Tweede Kamer. Zie ook: http://www.vrijbit.nl/.

Mocht uw college van B&W eveneens vragen te beantwoorden krijgen van leden van uw gemeenteraad over dit onderwerp dan kunt u hier de beantwoording van de vragen die in Amsterdam zijn gesteld bekijken. De antwoorden zijn inhoudelijk afgestemd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron; NVVB

De in het antwoord document genoemde folder staat hier

Een Utrechtse student is maandag naar de rechter gestapt omdat hij een paspoort wil, maar niet wil dat zijn vingerafdrukken worden opgenomen in een databank.

Sinds 21 september vorig jaar worden van iedereen die een paspoort aanvraagt enkele vingerafdrukken opgeslagen in een databank. De student, Aaron Boudewijn, weigerde zijn vingerafdruk af te geven en kreeg daarom geen paspoort. Hij heeft beroep aangetekend bij de Utrechtse rechtbank.

Omstreden

De databank van vingerafdrukken is omstreden. Europese regels schrijven voor dat er in het paspoort vingerafdrukken en een gezichtsscan worden opgenomen. Maar het aanleggen van een databank is een louter Nederlandse beslissing. Tegenstanders denken dat die databank kan worden gekraakt, en ze vrezen fouten als justitie hem gaat gebruiken.

Interview met Aaron Boudewijn dinsdag in de Volkskrant.

Bron; www.volkskrant.nl

Toen ik gisteren in een bibliotheek waar ik geen lid van ben Internet wilde gebruiken, moest ik daarvoor een "dagaccount" laten aanmaken, en daarvoor moest ik mij legitimeren. Desgevraagd werd mij uitgelegd dat het voor was gekomen dat er in die bibliotheek draigmails waren verstuurd vanaf een webmail adres (voordat de huidige regeling daar was ingevoerd). De politie had toen gevraagd wie die verstuurd had. Om de politie nu wel desgevraagd die informatie te kunnen leveren was de regeling ingevoerd dat allen gebruikers die zich tevoren hadden gelegitimeerd daar het internet op mochten.

Ze zeiden ook dat je je tegenwoordig (om dezelfde reden) ook in internetcafés en dergelijke moet legitimeren. Weet u of dat waar is? Ik maak alleen gebruik van zulke café's in het buitenland en daar heb ik nog nooit meegemaakt dat ze mijn ID wilden zien.

Wat ik vermoed is dat de als altijd overijverige politie zelf een regel heeft bedacht - maar die heeft volgens mij geen wettelijke basis. En volgens art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (dat hier rechtstreeks van toepassing is op grond van art. 94 van de Grondwet) is bij privacyinbreuk een wettelijk basis vereist (het betrof een door de overheid bekostigde bibliotheek). of de bibliotheek heeft zelf de regel bedacht, om de politie in het vervolg terwille te kunnen zijn als er weer een dreigmail wordt verstuurd.

Ik wind me hier om twee redenen over op:

Het is de zoveelste maatregel die gewone goedwillende burgers hindert - maar geen enkel effect zal hebben op wie werkelijk kwaad in de zin heeft. Wie anoniem wil dreigen kan dat nog steeds op heel veel manieren doen.

Als mijn vermoeden juist is, dan verzint de politie hier haar eigen regels. Dat gaat principieel tegen het "legaliteitsprincipe" in. En ik constateer telkens weer, dat die politie wel vaker haar eigen regels verzint. Volgens mij is de politie een van de ernstigste gevaren voor onze privacy. En politiek geeft ook signalen dat die eigenlijk overal bij zou moeten kunnen. Maar iedereen die een klein beetje verstand heeft van organistieleer weet dat macht altijd gecontroleerd moet worden.

Mail 2 ;

Beste Yatta,
Voor zover ik het nu overzie is het probleem van deze bibliotheek dat ze alleen geregistreerde gebruikers het Internet op laten, zelfs iemand zoals ik die maar voor één dag een account zou krijgen.
Want het is wel zo dat de (Nederlnadse implementatie van de) dataretentierichtlijn verplicht om allerlei gegevens van geregistreerde(!) gebruikers te bewaren, o.a. naam/adres/woonplaats (bijlage bij art. 13.2a telecommunicatiewet). En dan is het niet helemaal vergezocht om adres etc. te controleren.

Wat ik gewoon niet weet is of je in Nederland nog veel mogelijkheden hebt om zonder gebruikersaccount te internetten. Ik kom nogal eens in (wetenschappelijke) bibliotheken. In sommige bibliotheken moet je aanloggen (bijv. KB in Den Haag), maar niet op het Vredespaleis. In Leiden moet je ook aanloggen, maar voor catalogusraadpleging snel tussendoor zijn er een aantal publieke PC's. Waarop je nog kunt webmailen. In Utrecht zijn de bekendste webmail systemen afgeschermd.

En dan is er ook nog Wifi. Zelf gebruk ik dat weinig sinds mijn netbook vorig jaar uit mijn rugzak ge"rol"d is (in Lissabon). Maar volgens mij heb je via WIFI ook nog ampele mogelijkheden om dreigbrieven te sturen.

Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen - het gaat erom dat ze de voordeur helemaal dichtpanseren terwijl de achterdeur gewoon open staat.

Met grote dank aan R. voor het delen van deze ervaring

In Europa zijn sinds 1995 uit overheidsgebouwen en diplomatieke posten ruim 340.000 blanco paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers en rijbewijzen gestolen. Dat meldt NRC Handelsblad zaterdag. De krant baseert zich op cijfers van het Korps Landelijke Politiediensten, dat put uit het Schengen Informatie Systeem.


Volgens NRC zijn er tussen 1998 en 2006 uit zes Nederlandse diplomatieke posten 1841 blanco reisdocumenten ontvreemd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou na de inbraken de beveiliging hebben verbeterd.

Zowel het KLPD als Buitenlandse Zaken kon de cijfers uit NRC zaterdagochtend nog niet bevestigen.

Blanco reisdocumenten zijn vele honderden tot duizenden euro's waard op de zwarte markt. De georganiseerde criminaliteit handelt er in. De paspoorten zijn vooral in trek bij mensenhandelaren.

Dit artikel komt van ; www.telegraaf.nl

 

NRC Artikel in te zien via scribd

Deel 2 van het NRC artikel staat hier

Met deze brief informeert de staatssecretaris over de uitkomsten van de evaluatie van de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. 

De uitgevoerde evaluatie heeft betrekking op het stemmen in een willekeurig stemlokaal, de opkomst in de stembureaus aan het begin en aan het einde van de stemperiode, de duur van het handmatig tellen van de stembiljetten en het stemmen door kiezers buiten Nederland.

Lees verder bij de bron; min v binn zaken

Documenten bij dit artikel;

Rapport extern bureau

Brief aan de TK

Handelingen TK als genoemd in de brief (bewuste tekst = gearceerd)

Schiphol gaat volgend jaar een proef houden met automatische grenscontroles voor vertrekkende passagiers. Daarbij controleert een computer de identiteit van de houder van een biometrisch paspoort door middel van een gezichtsscan.

Het nieuwe systeem, dat de werktitel No-Q heeft gekregen, moet de wachtrijen bij de douane gaan verkorten. Vertrekkende passagiers hoeven dan niet meer hun paspoort te tonen aan een medewerker van de marechaussee maar kunnen hun paspoort in een apparaat leggen die de persoonskenmerken uitleest. Voorwaarde is wel dat het persoonsbewijs een chip bevat waarop de biometrische gegevens van de pashouder staan, zoals de gelaatstrekken en sinds vorige maand ook vingerafdrukken.

Na de scan van de rfid-chip maakt de No-Q-computer een foto van het gezicht en controleert vervolgens of deze overeenkomt met de opgeslagen gelaatskenmerken. Personen die gezocht worden of nog een boete open hebben staan, worden door een douanemedewerker apart genomen, zo meldt de Volkskrant.....

....Schiphol gaat naast de proef met No-Q nog dit jaar een test houden met het Advanced Passenger Information-systeem. Daarbij zijn alle vliegtuigmaatschappijen verplicht om voor vertrek de passagiergegevens aan de Nederlandse autoriteiten door te geven. De API-standaard schrijft voor dat naast de volledige naam, geslacht, geboortedatum en nationaliteit onder andere de verloopdatum van het paspoort en het reisdoel opgeslagen worden. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden om risicoprofielen van passagiers op te stellen.

Lees verder bij de bron; www.tweakers.net

Vingerafdrukstreepjescode

 

Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft maandag in Almelo de eerste vingerafdrukken opgenomen in een paspoort. Vanaf deze dag worden worden alle nieuwe paspoorten en identiteitskaarten voorzien van vingerafdrukken.

Twee links naar artikelen met inbreng van Annemarie Sprokkereef

Bron artikel; www.volkskrant.nl

Artikel van de Universiteit van Tilburg (engelstalig) waar zij onderzoekster is op de afdeling rechtsgeleerdheid

Vanaf vandaag wordt een nieuw paspoort alleen afgegeven tegen inlevering van weer een beetje persoonlijke levensfeer. Je kan er alleen een krijgen in ruil voor een vingerafdruk. Die komt niet alleen in je nieuwe paspoort, maar ook in een mooie databank - op den duur een landelijke databank.

Dat is het gevolg van een wet die in juni door de Eerste Kamer kwam. Een naïef idee en het hoefde niet van Europa. Een paspoort met biometrische gegevens is niet goed te beveiligen en wie de bevolkingsadministratie kraakt, kan in één keer overal bij.

Lees verder bij de bron; NRC.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha