ID-Plicht - Paspoort

Hoi,

Zaterdag nieuws over paspoorten in Volkskrant.
Waarvan acte en mededeling dat we weer vragen gaan stellen over de volgende versie paspoorten.

Wie zin heeft graag meedenken over betere en meer vragen

We dachten al aan:

- komen de volgende in aluminium kaft,
- komen er beter beveiligde chips in
- komen er contact chips in of blijft het op afstand uitleesbaarsysteem gehandhaafd
- komen er actieve chips in, waarbij info naast uit te lezen ook te beschrijven /te veranderen is 
- waarom is de Tweede Kamer niet geïnformeerd over het nieuwe contract met Sagem

Ideeen graag als comment onder dit artikel zetten.

Het Franse concern Safran ontwikkelt voor Nederland een nieuw paspoort. De eerste nieuwe paspoorten moeten op 1 oktober volgend jaar op de markt komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de komst ervan, maar wil niet zeggen waarom er een nieuw paspoort komt en wat erin gaat veranderen. Het huidige paspoort is sinds 2006 in gebruik.


Kamerleden reageren verbaasd. ‘Ik weet van niets’, zegt fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66 en ook Pierre Heijnen van de PvdA weet van niets. Zou hij dat moeten weten? ‘Natuurlijk moeten wij dat weten. Elke bewindspersoon doet er verstandig aan zijn informatieplicht actief in te vullen. Het paspoort is altijd een brisant onderwerp.’

Het paspoort is jarenlang gedrukt en ontwikkeld door SDU/Enschedé in Haarlem, dat twee jaar geleden werd overgenomen door Sagem, dochter van het Franse Safran. Dat is een wapenproducent die ook beveiligingssystemen maakt. In mei dit jaar kreeg Sagem via een Europese aanbesteding een contract om de komende zeven jaar de paspoorten te blijven drukken.

Lees alles bij de bron; www.volkskrant.nl 

Trots leest Paul Cuijpers (28) de brief van de gemeente voor: ’Naar uw oordeel is de regelgeving omtrent de opslag van vingerafdrukken strijdig met het koninkrijk Gods waarvan u burger bent, net zoals u burger bent van het koninkrijk der Nederlanden.’ „Dat staat mooi zwart op wit, hè?”, lacht Cuijpers, die nu officieel een bezwaarprocedure voert tegen de eis om zijn vingerafdrukken af te geven voor een nieuw paspoort. 

Het is een beetje tegen wil en dank dat de Limburgse Utrechter activist is geworden. „Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen mee te werken aan deze ontwikkeling. Ze willen al onze vingerafdrukken, en later ook onze irisscans, opslaan in een centraal opsporingsbestand.” 

„De werkelijke reden, volgens verschillende deskundigen, is dat ze mensen die ons niet uitkomen beter buiten de deur kunnen houden. Dat proces is al veel eerder begonnen, maar dat had ik niet door omdat ik nog lag te relaxen in Limburg. Na de aanslagen van 2001 begonnen ze eerst de vingerafdrukken van asielzoekers te verzamelen, vervolgens van iedereen die een visum aanvroeg en nu ook van de rest van de bevolking. Het gaat steeds verder.”

Lees alles bij de bron; www.trouw.nl 

Op 27 juli 2010 heeft de 26 jarige Louise v.L beroep aangetekend tegen de beslissing van de overheid om haar geen geldig paspoort te verstrekken wegens haar weigering om vingerafdrukken te laten opslaan in een digitaal overheidsregister.

De weigering om haar aanvraag in behandeling te nemen betekent in feite dat de overheid weigert om haar een geldig ID-bewijs te verstrekken. Door haar dit te onthouden worden haar, sinds 21 januari 2010, fundamentele burgerrechten en elementaire levensbehoeften ontnomen.

Lees alles bij de bron; www.louisevspaspoortwet.nl

Voor meer informatie zie:  www.vrijbit.nl, www.privacyfirst.nl

Luchthaven Schiphol beschikt sinds eind mei over twee poortjes die paspoorten elektronisch controleren. Vanwege de ingewikkelde internationale context, zowel diplomatiek als technisch, zijn er twijfels of het systeem wel waterdicht is te krijgen. De standaard voor de elektronische pas schrijft namelijk geen eenduidig niveau van beveiliging voor.

Elektronica doet de controle beter dan de mens, zo verwacht het ministerie van Justitie. Vervalsers van fysieke paspoorten zijn daarin namelijk zo bedreven dat douaniers meestal niet voldoende tijd hebben om de valse exemplaren eruit te vissen. Die elektronica heeft echter ook een keerzijde: als de vervalser eenmaal de digitale codes kent die het pasoort verifiëren, dan ligt, anders dan bij het vervalsen van elk fysieke exemplaar afzonderlijk, de hele paspoortwereld open.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.deingenieur.nl (PDF)

DNA-gegevens, vingerafdrukken en kentekennummers worden vanaf 2011 automatisch uitgewisseld tussen alle Europese lidstaten. Nederland deelt deze informatie al met enkele Europese landen. Vanaf eind 2011 moeten vingerafdrukken, DNA-profielen en kentekeninformatie gedeeld worden met alle EU-lidstaten. Deze informatie is door criminaliteitsbestrijders automatisch opvraagbaar uit de verschillende databanken van de verschillende EU-landen.

De informatie is automatisch opvraagbaar door verschillende opsporingsinstanties.


Lees het volledige artikel bij de bron; WebWereld

BRUSSEL (ANP) - Vingerafdrukken, DNA-profielen en kentekenregistraties kunnen vanaf augustus volgend jaar automatisch worden uitgewisseld tussen alle 27-EU lidstaten. Dit staat in een document van de Europese Commissie over dit onderwerp. Nederland en een beperkt aantal andere landen wisselen deze gegevens al uit.

bron: Brabants Dagblad

De huidige Paspoortwet werd op 9 juni 2009 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Invoering werd op 28 juni 2009 van kracht voor diplomatieke en dienstpaspoorten en vanaf 21 september dat jaar voor iedere burger die een nieuw paspoort of ID-kaart aanvraagt. Aaron Boudewijn, de student die landelijke bekendheid verwierf als eerste weigeraar van vingerafdrukken die beroep aantekende bij de bestuursrechter om de paspoortwet buiten werking te laten stellen, was gevraagd in een special over Privacy te schrijven voor het vakblad van het PvIB.

Vereniging Vrijbit werkte nauw met hem samen en probeert bij deze zijn toezegging postuum gestand te doen. Het PvIB is het kenniscentrum op het gebied van Informatiebeveiliging in Nederland. Het PvIB is het platform waar informatie, kennis en ervaring over informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, verrijkt en weer wordt uitgedragen. Het PvIB verenigt alle betrokkenen en geinteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging. Het artikel van Miek Wijnberg is hieronder in PDF vorm te lezen.

pdf PvIB_special_Paspoortwet_brengt_burgers_in_gevaar.pdf

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha