ID-Plicht - Paspoort

Alle bij de uitgifte van een paspoort afgenomen vingerafdrukken worden vernietigd. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) maakte dat vandaag bekend tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Zo snel mogelijk zal de bewindsman de opslagtermijn van de vingerafdrukken terugbrengen tot de termijn die nodig is voor de aanvraag van een paspoort. Als gevolg daarvan verdwijnen alle opgeslagen vingerafdrukken, aldus Donner, omdat die dan te lang bewaard zijn. Waarschijnlijk zijn er nu ongeveer vijf miljoen vingerafdrukken opgeslagen.

Lees alles bij de bron; volkskrant

D66 en de SP willen een integriteitsonderzoek naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) dat zich bezighoudt met de invoering van het biometrisch paspoort.

De aanleiding voor dit onderzoek is de verklaring van twee deskundigen, die beweren dat het BPR hen tegenwerkt omdat zij teveel kritiek hebben op het biometrisch paspoort. Bij het rondetafelgesprek, op initiatief van Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66, waren meer experts aanwezig die kanttekeningen plaatsen bij het biometrische paspoort. Zo zou identiteitsverificatie op basis van vingerafdrukken niet waterdicht zijn.

Volgende week praat Schouw met minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken over het biometrische paspoort. Schouw laat weten een integriteitsonderzoek te eisen. Hierin wordt hij gesteund door Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de SP.

Lees alles bij de bron; nrc

D66, SP en naar het zich laat aanzien meer partijen, willen zo spoedig mogelijk een integriteitsonderzoek naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). De stichting Privacy First wacht dat onderzoek niet af en stapt naar de rechter. Dat bleek woensdag na afloop van een rondetafelgesprek over biometrische data in paspoorten.

De belangrijkste aanleiding voor het onderzoek zijn schokkende verklaringen van twee deskundigen. Zij zeggen dat het BPR hen tot persona non grata verklaarde, omdat zij te veel kritische kanttekeningen plaatsten bij het biometrisch paspoort.

Het gesprek vond plaats op initiatief van Gerard Schouw van D66, die al lont rook bij het lezen van het WRR-rappport Happy Landings. 'Dat lijkt wel een detective. Ik dacht: Laten we al die mensen
 eens uitnodigen.' De diverse deskundigen die aantraden, leken geen van allen erg gerust over het biometrisch paspoort en de risico's daarvan op het gebied van onder meer veiligheid en privacy. Ook de effectiviteit laat volgens hen te wensen over.

Lees alles bij de bron; rnw of bij andere bronnen; spitsnieuws, maastrichtnieuws, nu.nl, telegraaf, volkskrant, trouw

Steeds meer gemeenteraden keren zich tegen het opslaan van vingerafdrukken uit het paspoort. Utrecht en Amersfoort willen een einde aan de opslag, zowel centraal (landelijk) als lokaal. Gemeenten zoals Alkmaar, Nijmegen en Papendrecht zijn uiterst kritisch.

Vandaag zullen ambtenaren, privacyexperts en onderzoekers in de Kamer hun visie geven op het opslaan van biometrische gegevens (vingerafdrukken). Een Kamermeerderheid neigt nu tegen zo'n landelijk databestand te stemmen.

Ook de animo voor lokale opslag is tanende. 'De tegenstand onder gemeenten verspreid zich als een veenbrand', constateert Kamerlid Gerard Schouw van D66. 'Centraal. Decentraal. We weten gewoon niet wat er gebeurt met al die productgegevens. Eigenlijk heel gek.' D66 wil een einde aan de landelijke en decentrale opslag.

Lees alles bij de bron; volkskrant

Notitie t.b.v. rondetafelgesprek biometrische gegevens in paspoorten Tweede Kamer, vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, 20 april 2011

 Ten behoeve van een grondige heroriëntatie op de huidige (‘nieuwe’) Paspoortwet dient de Tweede Kamer zich zo objectief en volledig mogelijk te laten informeren en alle relevante aspecten in haar oordeelsvorming te betrekken. Daartoe kan vanuit het perspectief van de burger de volgende driedeling tussen verleden, heden en toekomst gemaakt worden:

...III) Toekomst:

Idealiter zou de nieuwe Paspoortwet langs de volgende lijnen moeten worden herzien:..

3) Nederland dient het huidige model van gedwongen ‘centrale opslag’ bij gemeenten te verlaten en te kiezen voor het Duitse model van vrijwillige ‘decentrale opslag’ in de chip van het document.

- Definition creep: opslag in de chip heette in Nederland voorheen ‘decentrale opslag’.  Gemeentelijke opslag heette ‘centrale opslag’.

- Function creep: opslag in de chip leent zich slechts voor verificatie i.p.v. identificatie.

- Opslag in de chip biedt historisch gezien betere garanties tegen grootschalig misbruik.

- Centrale opslag bij gemeenten heeft (ook door eventuele koppeling) vrijwel dezelfde risico’s als centrale opslag in een nationale database (ORRA).

- Voor binnenlands gebruik dient een alternatief identiteitsdocument zonder biometrie te worden ontwikkeld.

Lees het volledige document hier


 

Op dit moment controleert interpol jaarlijks een half miljard identiteiten van internationale passagiers. Interpol vindt het hoog tijd voor een elektronische ID-kaart om migranten makkelijk te identificeren en volgen. Vingerafdrukken en DNA moet automatisch geverifieerd worden via een centrale database.

Daar zitten migranten ook op te wachten, denkt secretaris generaal Ronald K. Noble van Interpol. "De overgrote meerderheid van de migranten zijn gezagsgetrouwe burgers die graag hun identiteit gecontroleerd zien worden in meer dan één land door gebruik te maken van hetzelfde identiteitsdocument" 

Een dergelijke kaart moet volgens Noble voorzien zijn van een mechanisme waarmee de biometrische identiteit van migranten, zoals vingerafdrukken en DNA, systematisch wordt vergeleken met de gegevens in een wereldwijde databases met biometrische gegevens. 

Lees alles bij de bron; webwereld

 

Volgens Secretariaat-generaal Ronald Noble zijn migratiestromen en grenscontroles uitdagingen voor landen en bevindt Interpol zich in een ideale situatie om hierbij te helpen.

De identiteitskaart zou aan internationale standaarden voldoen en ervoor zorgen dat migranten in meerdere landen met hetzelfde identiteitsdocument zijn te verifiëren.

Lees alles bij de bron; security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha