ID-Plicht - Paspoort

Wie een paspoort aanvraagt, moet hoe dan ook nog steeds vingerafdrukken afstaan. Deze worden opgeslagen op een chip op het paspoort zelf. Dat zou echter niet langer gelden voor identiteitskaarten, kondigde Donner eerder al aan. Hij zou om die reden de paspoortwet wijzigen. Alleen het wetsvoorstel daartoe kan volgens hem pas halverwege 2012 worden voorgelegd aan De Raad van State. Nog zeker een jaar lang moeten ook aanvragers van een ID-kaart verplicht hun vingerafdruk afstaan.

‘Wij vinden dat veel te lang’, zegt burgerrechtenrechtenorganisatie Privacy First. D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw: ‘Ik ga de minister hierover ondervragen. Dit moet sneller.’ Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken duurt het zo lang omdat ‘er bij het schrijven van het wetsvoorstel nogal veel komt kijken’.

Lees alles bij de bron; depers

Aanstaande woensdag vindt er een zitting plaats in de eerste Amsterdamse paspoortzaak.

De eiser heeft in maart 2010 een paspoort aangevraagd, maar weigerde daarbij zijn vingerafdrukken af te staan. Hij beriep zich hiervoor onder meer op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en op de Europese Richtlijn persoonsgegevens. De burgemeester vond het bezwaar echter ongegrond en weigerde om de aanvraag in behandeling te nemen.

De rechtbank moet nu beoordelen of het bezwaar van de eiser gegrond is, en of de burgemeester de aanvraag alsnog in behandeling moet nemen.

De zitting zal plaats vinden op 25 mei om 09:00 uur aan de Parnassusweg 220, Toren F, in Amsterdam.

Lees het volledige persbericht hier

In onze paspoorten staan vingerafdrukken van slechte kwaliteit. Op een chip. Stoppen met het opslaan van afdrukken verandert daar helemaal niets aan.

Want diezelfde afdrukken, waarvan er dus veel slecht zijn, staan nog wél gewoon op onze paspoorten. In een chip. En daar komt geen enkele verandering in. Gaat de douane straks ergens ter wereld een afdruk van een Nederlandse vinger nemen, en die vergelijken met de in de chip opgeslagen afdruk, dan is de kans aanzienlijk dat de twee afdrukken niet overeenkomen. Het kan er toe leiden dat mensen worden beschuldigd van identiteitsfraude. 

Lees alles bij de bron: depers

Vrijbit & Privacy First hebben beiden een persbericht uitgegeven waarin ze van Minister Donner eisen om zijn toezegging waar te maken die hij op 27 april deed namelijk een ID-bewijs louter in Nederland geldig dat zonder de afname van vingerafdrukken verkrijgbaar moet zijn.

Daarnaast is het nog oorverdovend stil op het front van de vernietiging van reeds opgeslagen afdrukken ook een toezegging van Donner. Het NVG en NVVB gaven jl vrijdag aan dat voorlopig de afdrukken nog opgeslagen dienen te worden totdat de regering een bericht uitgeeft met de beslissing dat de opslag niet meer hoeft en reeds opgeslagen afdrukken vernietigd dienen te worden.

Lees hier het persbericht van Vrijbit en hier dat van Privacy First (in hetbericht van PF staat een verwijzing naar dit bericht van PrivacyNieuws)

De opslag van vingerafdrukken bij het aanvragen van een paspoort mag van de baan zijn, dat betekent niet dat gemeenten de al opgeslagen afdrukken zo maar mogen vernietigen. Dat stelt woordvoerder Vincent van Steen van het ministerie. Hij reageert hiermee op gerezen onduidelijkheid onder gemeenten en de VNG hoe het nu verder moet met de vingerafdrukken die de gemeenten hebben opgeslagen. Binnenlandse Zaken stuurt vandaag of morgen een nieuwsbrief om helderheid te verschaffen.

Gemeenten zijn officieel nog steeds verplicht vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort aanvragen op te slaan in decentrale databanken , de zogeheten RAAS-systemen.  Van Steen van Binnenlandse Zaken begrijpt dat enige verwarring mogelijk is. ‘We sturen zo snel mogelijk een nieuwsbrief waarin we duidelijkheid verschaffen’. Veel gemeenten zijn zo wie zo tegen elke vorm van opslag, maar ook zij zullen de wet nog even moeten uitvoeren: ‘tot de regels definitief zijn gewijzigd blijft het opnemen van de afdrukken in de RAAS opslag verplicht.

Lees alles bij de bron: binnenlandsbestuur

Vandaag klonk eindelijk het verlossende woord: de opslag van vingerafdrukken onder de nieuwe Paspoortwet wordt opgeheven! Zowel de ontwikkeling van een nationale database als de huidige opslag bij gemeenten worden stopgezet.

De reeds opgeslagen vingerafdrukken van 4½ miljoen onschuldige burgers zullen nu moeten worden vernietigd. Bovendien zal de wettelijke status van de nationale identiteitskaart zodanig worden aangepast dat in dat document geen vingerafdrukken meer hoeven worden opgenomen.

Hierdoor ontstaat een identiteitsdocument zonder biometrie voor binnenlands gebruik en gaat een langgekoesterde wens van principieel bezwaarden in vervulling. Privacy First had al deze eisen vorige week in een brief aan de Tweede Kamer gesteld en is verheugd dat deze eisen nu worden ingewilligd.

Lees het volledige persbericht hier

Alle bij de uitgifte van een paspoort afgenomen vingerafdrukken worden vernietigd. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) maakte dat vandaag bekend tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Zo snel mogelijk zal de bewindsman de opslagtermijn van de vingerafdrukken terugbrengen tot de termijn die nodig is voor de aanvraag van een paspoort. Als gevolg daarvan verdwijnen alle opgeslagen vingerafdrukken, aldus Donner, omdat die dan te lang bewaard zijn. Waarschijnlijk zijn er nu ongeveer vijf miljoen vingerafdrukken opgeslagen.

Lees alles bij de bron; volkskrant

D66 en de SP willen een integriteitsonderzoek naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) dat zich bezighoudt met de invoering van het biometrisch paspoort.

De aanleiding voor dit onderzoek is de verklaring van twee deskundigen, die beweren dat het BPR hen tegenwerkt omdat zij teveel kritiek hebben op het biometrisch paspoort. Bij het rondetafelgesprek, op initiatief van Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66, waren meer experts aanwezig die kanttekeningen plaatsen bij het biometrische paspoort. Zo zou identiteitsverificatie op basis van vingerafdrukken niet waterdicht zijn.

Volgende week praat Schouw met minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken over het biometrische paspoort. Schouw laat weten een integriteitsonderzoek te eisen. Hierin wordt hij gesteund door Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de SP.

Lees alles bij de bron; nrc

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha