In de jeugd-ggz mogen professionals geen gegevens over de zorg aan hun cliënten verstrekken aan gemeenten. Ook niet als het gaat om gegevens die nodig zijn voor declaraties en de financiering van de zorg. Dat stelt het College Bescherming Persoonsgegevens in een brief aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van VWS...

...Door de transitie van de jeugdhulp zijn sinds 1 januari de gemeenten verantwoordelijk voor eerstelijns zorg en ondersteuning in de jeugd ggz. Gemeenten moeten die zorg ook financieren en hebben daarom zorggegevens nodig, vinden ze zelf. Professionals worstelen vanwege het beroepsgeheim met dit probleem: mag je gegevens van de individuele cliënt doorsturen naar de gemeente? Een niet nader genoemde gemeente heeft dit dilemma bij het CBP neergelegd. Die heeft uitspraak gedaan en geeft een nadrukkelijk advies.

De uitspraak van het CBP is: 'De Jeugdwet voorziet niet in een bepaling die aan de jeugdhulpverlener en de zorgaanbieder voorwaarden stelt om persoonsgegevens bij de declaratie van de zorg te verstrekken.' Alleen met toestemming van de cliënt is een jeugdhulpverlener – onder voorwaarden - gerechtigd om gegevens aan de gemeente te verstrekken. Maar zelfs de toestemming van de cliënt is niet per se rechtsgeldig, omdat deze ook aan bepaalde eisen van 'specificiteit en vrijwilligheid van de cliënt' moet voldoen.

Alles bij de bron; ZorgVisie


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!