De belangrijkste doelstelling van het inzetten van camera’s in gemeenten is het voorkomen van overlast en criminaliteit. Steeds meer gemeenten gaan ook over op cameratoezicht. Maar de doelstelling wordt vaak onvoldoende gerealiseerd, want in cameragebieden worden nog steeds veel delicten gepleegd.

In opdracht van Politie & Wetenschap ondervroeg Regioplan Beleidsonderzoek 42 (potentiële) daders, uiteenlopend van gedetineerde veelplegers tot risicojongeren, naar hun beleving van camera’s. ‘Uit evaluaties blijkt al dat cameratoezicht niet leidt tot daling van het aantal delicten. Toch denken mensen dat daders zich er iets van aantrekken. Ze gaan uit van rationele daders. Die zijn er wel, maar dat is slechts een kleine groep.’ 

Gedetineerde daders kennen de plaatsen waar camera's hangen, de technische mogelijkheden, de uitkijktijden, de kwaliteit van de beelden en de bruikbaarheid ervan. Zij laten zich meestal niet afhouden van het plegen van delicten, maar passen wel hun gedrag aan.

Alles bij de bron; binnlandsbestuur