We maken ons zoveel zorgen over onze privacy. Maar heb je er eigenlijk al stil bij gestaan dat die niet meer bestaat? Of je het wil of niet, alles is over jou geweten.

Die realiteit werd verleden week nog maar eens duidelijk gemaakt door de aankondiging van het Centraal referentieadressenbestand (CRAB), dat de Vlaamse regering in het leven geroepen heeft. De redenering is als volgt: het adresgegeven van burgers en bedrijven is binnen de identiteit van iets of iemand een belangrijk gegeven.

Bij meer dan 80% van alle gegevens die de overheid in databanken bewaart (vergunningen, bedrijven, personen...) zit ook een adres. Maar elke organisatie (gemeente, overheidsdienst...) houdt enkel de adressen bij die zij nodig heeft, en dan ook nog in de eigen code en zonder de exacte geografische ligging.

Daarom komt er nu dit centrale adressenbestand, en zullen steden en gemeenten als enige bevoegd worden om nieuwe adressen te creëren. 

Het is de centralisering van de informatie die, alhoewel zij efficiënter werken mogelijk maakt, zal leiden tot nog meer Big Brother in ons leven. Leven in anonimiteit is er niet meer bij.

Lees alles bij de bron; netties