Inspectie eist uitwisseling patiëntengegevens in 2013 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eist dat zorgverleners uiterlijk in 2013 de uitwisseling van medische gegevens van patiënten verbeteren. Anders krijgen huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en verpleeghuizen zo’n uitwisselingssysteem opgelegd. Dat zegt de IGZ in het vandaag verschenen rapport De Staat van de Gezondheidszorg 2011

De IGZ wil dat zorgverleners binnen veertien maanden regels opstellen om veilig informatie over patiënten uit te wisselen en burgers toegang te bieden tot hun eigen dossier. Hebben zorgverleners huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen dat binnen veertien maanden niet geregeld, dan legt de IGZ hun zo’n format op. Want nu is de dossiervorming in de zorg “onder de maat” en lopen patiënten “ernstige risico’s” door gebrekkige informatie-uitwisseling in de zorg.

Alles bij de bronnen; NRC & IGZ 

NVZ: privacy hindert uitwisseling zorginformatie

Het evenwicht tussen het handhaven van maximale privacy en het optimaal toegankelijk maken van medische informatie is zoek. Dat zegt directeur Margot van der Starre van de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De vereniging onderschrijft de conclusie van de IGZ dat de informatie-uitwisseling binnen en tussen zorginstellingen beter kan en moet. Daarom betreurt de brancheorganisatie het dat de Eerste Kamer dit voorjaar de wet op het Elektronisch Patiënten Dossier heeft geblokkeerd, met name vanwege het privacyaspect.  

Alles bij de bron; medicalfacts