De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) hebben besloten dat er één landelijke database komt met de gegevens van inwoners die gemeenten opslaan.

Het idee van een landelijke database met persoonsgegevens was jarenlang besmet. Dat had deels te maken met de ervaring in de Tweede Wereldoorlog: de efficiënte bevolkingsadministratie hier te lande was de Duitsers van veel nut bij de Jodenvervolging en het ronselen van jongemannen voor de gedwongen arbeidsinzet.

Lees verder bij de bron; www.automatiseringsgids.nl

Het filteren en censureren van internetverkeer is niet alleen meer aan landen als China en Iran voorbehouden, nu ook Australië een internetfilter introduceert zullen volgens experts andere Westerse landen snel volgen....

...De EFF wijst onder meer naar het boek "Access Controlled" van de het "OpenNet Initiative". Volgens de auteurs is er een alarmerende trend gaande waar het filteren van internetverkeer, censuur van webcontent en online surveillance in schaal, omvang en complexiteit toenemen, zowel in democratische landen als totalitaire staten.

Lees verder bi de bron; www.security.nl

Op aandringen van de hele Kamer geeft minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) toe dat haar beslissing om de telefoon van twee Telegraafjournalisten af te tappen achteraf gezien verkeerd was. Om de lucht te klaren nodigt zij de redactie van de Telegraaf uit voor een gesprek.

Eind maart publiceerde de Telegraaf over het falen van de AIVD rond Irak. De twee auteurs maakten voor dit artikel gebruik van een lek bij de veiligheidsdienst. Om dit lek te achterhalen liet minister Ter Horst de Telegraafjournalisten afluisteren. De commissie die toezicht houdt op de AIVD, de CTIVD, oordeelt dat de minister daar te snel toe heeft besloten: aftappen had gemogen, maar pas nadat de Telegraaf dit lek voor een tweede artikel had gebruikt.

Lees verder bij de bron; www.tweedekamer.nl

Een keurige anticlimax. De Eerste Kamer heeft een brief gestuurd naar minister van justitie Hirsch Ballin. U bent stout en nalatig geweest. U neemt ons niet serieus. Jammer!

Aanleiding: HB overtrad bewust de wet om nog even wat terrorisme-samenwerking met de Europese collega’s te regelen vóór het Verdrag van Lissabon op 1 december in werking trad. Wetend dat het Europees Parlement bedenkingen had.

Concluderend stelt de commissie vast dat uw handelwijze voorafgaand en tijdens de JBZ-Raad van 30 november onjuist is geweest en dat u daardoor afbreuk hebt gedaan aan de staatsrechtelijke rol van de Eerste Kamer. Een wettelijk verankerd instemmingsrecht van de Eerste Kamer is gepasseerd, zonder tijdig overleg vooraf. De commissie betreurt dit zeer.

Als oud-senator had Hirsch Ballin had waarschijnlijk gehoopt op deze sisser. Uit de brief van de Senaatscommissie voor justitie en binnenlandse Europa-zaken aan de minister blijkt dat de belediging van de Eerste Kamer past in een patroon. Justitie antwoordt brieven niet of slordig. Negeert afspraken. Ach ja, het parlement.

Lees verder bij de bron; Marc Chavannes op www.nrc.nl

De roep om meer toezicht en controle leidt tot uitwassen. Volgens Rop Gonggrijp, hacker, activist en lid van de Raad van Advies van Bits of Freedom, voelen veel mensen zich onveilig en geven zij de overheid daarom meer controlemogelijkheden.

Maar hij waarschuwt in Vrij Nederland voor de risico’s: “Realiseer je wat er gebeurt als de informatiesamenleving in verkeerde handen valt”, en “als je blijft aandringen op veiligheid boven alles, krijg je een politiestaat.”

Lees verder bij de bron; www.bof.nl

 

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is ongelukkig met de ,,verruwing'' in de verhouding tussen hem en het kabinet.

,,Het spel wordt erg hard gespeeld'', aldus Brenninkmeijer zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij reageerde daarmee op de forse kritek van vicepremier Wouter Bos....

.... De ombudsman erkende zondag dat hij de laatste tijd geregeld botst met het kabinet. Premier Jan Peter Balkenende vindt bijvoorbeeld dat Brenninkmeijer niet bevoegd is onderzoek te doen naar klachten van Edwin de Roy van Zuydewijn. En justitieminister Ernst Hirsch Ballin lag lange tijd met de ombudsman in de clinch over de behandeling van een zakenman die het slachtoffer is geworden van ID-fraude.


Brenninkmeijer constateerde een aantal keren ,,een draai om de oren''. ,,De marges zijn smal.'' De ombudsman zei in eigen omgeving gewaarschuwd te worden dat het kabinet hem op deze manier probeert ,,in het hok te krijgen''.

lees verder bij de bron www.depers.nl

De minister van justitie is alleen al uit hoofde van zijn functie geïnteresseerd in de handhaving van de wet. Zou je denken. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Hij wil liever ‘zo dicht mogelijk bij de gewone gang van zaken blijven’.

Vorige week schreef ik dat hij de Eerste Kamer voor het hoofd had gestoten én de wet had overtreden. De Kamer had tot 1 december het wettelijk recht in te stemmen met Europese regels als die in eigen land de kracht van wet zouden krijgen. De minister stuurde twee van dergelijke Europese afspraken te laat naar de Senaat, kreeg geen groen licht en stemde in Brussel toch in.

De Eerste Kamer was echt boos en vroeg om uitleg. Die heeft de minister deze week per brief gestuurd. De Kamer is terecht niet tevreden. Wat de minister doet is een vergaand staaltje ambtelijk taalgebruik inzetten om het parlement met een kluitje in het riet te sturen.

Lees verder bij de bron Marc Chavannes op www.nrc.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha