De minister van justitie is alleen al uit hoofde van zijn functie geïnteresseerd in de handhaving van de wet. Zou je denken. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Hij wil liever ‘zo dicht mogelijk bij de gewone gang van zaken blijven’.

Vorige week schreef ik dat hij de Eerste Kamer voor het hoofd had gestoten én de wet had overtreden. De Kamer had tot 1 december het wettelijk recht in te stemmen met Europese regels als die in eigen land de kracht van wet zouden krijgen. De minister stuurde twee van dergelijke Europese afspraken te laat naar de Senaat, kreeg geen groen licht en stemde in Brussel toch in.

De Eerste Kamer was echt boos en vroeg om uitleg. Die heeft de minister deze week per brief gestuurd. De Kamer is terecht niet tevreden. Wat de minister doet is een vergaand staaltje ambtelijk taalgebruik inzetten om het parlement met een kluitje in het riet te sturen.

Lees verder bij de bron Marc Chavannes op www.nrc.nl

De reactie waar dit artikel naar verwijst is toegevoegd aan het eerder geposte artikel

Op het recente bericht ‘NS schaft privacy af’ kwamen veel reacties. Op #40 reageerde SK, privacy compliance officer van de NS. Dat leverde weer vragen op. Ik heb hem gevraagd nader uit te leggen hoe reizigers die geen prijs stellen op ‘commerciële aanbiedingen’ kunnen zorgen dat hun gegevens niet worden bewaard of gebruikt.

Ik waardeer het bijzonder dat K en met hem de NS opening van zaken proberen te geven. Ik denk wel dat er nog de nodige vragen overblijven. Hopelijk brengt de dialoog alle antwoorden.

Eén lezersvraag is nog onbeantwoord: als ik met een anonieme chipkaart wil reizen kan ik geen kortingskaart gebruiken. Anoniem reizen kost dus 55 euro per jaar extra. Het bezit van de juiste kaart is toch al bewijs dat ik er voor heb betaald? Waarom dan toch registratie en minder privacy verplicht stellen? Graag antwoord. Hier het antwoord van de NS:

Lees verder bij de bron; Marc Chavannes op nrc.nl

Een lezer, schrijft onder het voorgaande stukje een bericht van het reisfront. Ik vind dat zo ongelooflijk, zo ongepast wat de NS kennelijk heel gewoon vindt, dat ik haar ervaring hier letterlijk herhaal.

Een treinconducteur was zo vriendelijk om op zijn display te tonen wat hij zag na een simpele handeling met mijn chipkaart (vroeger bedoeld als kaartjescontroleur): naast de abonnementsgegevens, geldigheidsduur van de kaart, geboortedatum etc, zag hij ook in welke bussen, in welke steden, en op welke tijd ik die dag gereisd had. Ik ben nog vergeten te vragen of hij bij doorklikken ook kon kijken naar de vorige dagen.

Er is dus geen privacy meer.

De conducteur hoeft alleen maar te zien of ik betaald heb voor de rit die ik maak. De overige gegevens zijn privé. Of is dit vast voor het geval we de trein gaan slopen of het stadion in brand steken? Een land van 16 miljoen verdachten. Dat tatoeëren van ons burgerservicenummer was zo onhandig niet.

De bron van dit artikel; Marc Chavannes in het NRC

Later reageert NS bij monde van hun Privacy Compliance-bewaker

NS zegt:
woensdag 9 december 2009, 16:31 uur

Beste Mensen,

Inderdaad zijn de laatste 10 ‘reistransacties’ voor zichtbaar. De privacywetgeving verplicht NS om gegevens foutvrij en met open vizier te verwerken. Reizigers beschikken over inzage- en correctierechten. Wat in deze blog wordt gezien als een privacyprobleem, is dus niets anders dan naleving van de privacywet.

Hieraan zitten vooral ook praktische aspecten. Dankzij de 10 laatste reistransacties kan iedereen snel en gemakkelijk controleren of hij/zij niet verkeerd wordt afgerekend. De functionaliteit is tegelijkertijd bedoeld om zwartrijden tegen te gaan (anti-fraude). Conducteurs hebben een wettelijke opsporingstaak.

En om volledig te zijn: in het OV-chipkaartgeheugen worden behalve de 10 laatste reistransacties óók een servicenummer, geboortedatum (i.v.m. leeftijdskorting), reisrecht (bijvoorbeeld voordeelurenkorting) en/of kaartsaldo opgeslagen. De chip bevat *geen* naam- en adresgegevens. Wie thuis is in privacybescherming herkent de aanpak als Privacy by Design.

NS steekt veel tijd en energie in privacybescherming – ook ‘dieper’ in het OV-chipkaartnetwerk. Wie maximale privacybescherming wil, heeft altijd de keuze voor de 100% anonieme OV-chipkaart. Bij overtreding van de regels heeft iedere reiziger het recht om een privacyklacht in te dienen bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

Met vriendelijke groet,

....
Privacy Compliancebewaker NS

 

 

 

 

 

NederlandseSpoorwegenA

2 december 2009

De vaste commissies voor Justitie en voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 1 december met ontstemming kennis genomen van het bericht dat Minister van Justitie Hirsch Ballin zonder de wettelijk vereiste instemming van de Eerste Kamer akkoord is gegaan met een tweetal ontwerpbesluiten tijdens een vergadering van de Raad van Ministers van de EU.

Lees verder bij de bron; www.eerstekamer.nl

Met deze brief informeert de staatssecretaris over de uitkomsten van de evaluatie van de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. 

De uitgevoerde evaluatie heeft betrekking op het stemmen in een willekeurig stemlokaal, de opkomst in de stembureaus aan het begin en aan het einde van de stemperiode, de duur van het handmatig tellen van de stembiljetten en het stemmen door kiezers buiten Nederland.

Lees verder bij de bron; min v binn zaken

Documenten bij dit artikel;

Rapport extern bureau

Brief aan de TK

Handelingen TK als genoemd in de brief (bewuste tekst = gearceerd)

Al jaren waarschuwen experts voor grootschalige aanvallen via het internet die de infrastructuur ernstig zullen ontregelen, maar volgens criticus Ira Winkler zal het de introductie van de slimme meter zijn die deze experts gelijk gaat geven. Winkler is de president van de Internet Security Advisors Group en verdient zijn geld met het auditen van elektriciteits- en andere nutsbedrijven. Ondanks eerdere verhalen over malware op het stroomnet en hackers die generatoren kunnen opblazen, bleef hij kritisch. Door de komst van de slimme meter ziet hij zich echter genoodzaakt zijn mening bij te stellen.

Onderzoekers demonstreerden al dat slimme meters te hacken zijn en het zelfs mogelijk is om er wormen via te verspreiden. De meters zijn verbonden met elk huishouden en beschikbaar voor iedereen. "Daardoor heeft iedereen toegang tot het slimme stroomnet." Het maakt het ook eenvoudig voor een aanvaller om de apparatuur in handen te krijgen om zo naar nieuwe lekken te zoeken. "En belangrijker, als er een lek is, hoe zal dat dan worden opgelost?" ...

Lees verder bij de bron; www.security.nl

Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft nogal wat uit te leggen. Hij heeft de afgelopen dagen in Europees verband een paar handtekeningen gezet die hem in Nederland niet door iedereen in dank worden afgenomen.....

....De Eerste Kamer heeft een scherpe brief aan de minister gestuurd en verlangt schriftelijk een deugdelijke verklaring. Als de Kamer daar niet tevreden mee is, zal volgende dinsdag wel een interpellatie volgen. En mogelijk een motie van flinke verontwaardiging.

Eerder was er al dat onbegrijpelijke besluit van de Raad van Ministers van justitie om, vlak voordat het Europees Parlement (vanaf 1 december) goedkeuring zou moeten geven, even snel met de VS af te spreken dat Washington inzage houdt in de SWIFT-computers die het Europese betalingsverkeer afhandelen, ook als zij in Europa staan. De afspraak geldt voorlopig voor negen maanden, maar toch.....

Lees verder bij de bron; Marc Chavannes op www.nrc.nl

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) is in de fout gegaan bij de afluisteroperatie tegen De Telegraaf. De PvdA-bewindsvrouw heeft afgelopen april onterecht toestemming gegeven aan de AIVD om vergaande middelen in te zetten tegen twee journalisten van deze krant.

Dat oordeel velt de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichten- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Ter Horst gaf die maand toestemming aan de AIVD om de journalisten Jolande van der Graaf en Joost de Haas af te luisteren en te schaduwen nadat in deze krant een verhaal was gepubliceerd over blunders van de geheime dienst bij het in kaart brengen van de Iraakse dreiging in aanloop naar de tweede Golfoorlog. Die publicatie toonde volgens de AIVD overeenkomsten met een recente, interne notitie van de dienst.

Lees verder bij de bron; www.telegraaf.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha