45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Binnenlands Nieuws

Nieuws uit NL

D66 wil opheldering over reclameborden met camera's in Zwolle

D66 wil opheldering over reclameborden met camera's die in een Zwols winkelcentrum staan opgesteld. Het gaat om reclameborden van Exterion Media, waar eerder ook al grote ophef over ontstond.

De camera’s kunnen meten hoe lang iemand naar een reclame kijkt en registreren het geslacht en de leeftijd van de kijker. Het is zelfs de bedoeling dat de reclamezuilen binnenkort ook de emotie van de kijker herkennen.

Nu blijkt dat deze reclamezuilen ook geplaatst zijn in het Zwolse winkelcentrum de Dobbe. "...Voor zover wij zelf kunnen constateren, zijn de camera’s niet afgedekt", schrijf D66 in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Zwolle (pdf). Wanneer een camera uit staat en geen gegevens registreert of verwerkt valt dat misschien wel binnen de wet, maar omdat de passant niet kan zien dat de camera uit staat wordt hij desalniettemin in zijn vrijheid geschonden. Vrijheid laat zich tenslotte niet enkel definiëren als een feitelijk gegeven maar zeker ook als een gevoel".

D66 wil nu van het college weten of er goedkeuring is gegeven voor het plaatsen van reclamezuilen met camera’s erin en waar ze precies staan opgesteld. Ook moet het college laten weten of het bereid is de reclamezuilen te verwijderen of de camera's af te plakken zolang de uitkomsten van het onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens nog niet bekend zijn. "De taak van de gemeente gaat verder dan het beschermen van persoonsgegevens. Privacy gaat over ieders vrijheid en het recht op de eigen levenssfeer", aldus Van Bruggen.

Alles bij de bron; Security


 

Apeldoornse agent deelde geheime info met vriendin

De 25-jarige politieagent Thomas H. uit Apeldoorn, in dienst als surveillant, mocht als één van de eerste agenten van het korps een werktelefoon proberen, waarmee hij kon inloggen op het politiesysteem. Met onder anderen zijn vriendin zocht hij vervolgens gevoelige informatie op over bijvoorbeeld zijn schoonmoeder.

De vrouw bleek wel eens in de gevangenis te hebben gezeten, dus dat kwam hard aan. Ook de ex van zijn vriendin werd eveneens nagetrokken net als haar zus en vader. H. bekende ook kentekens te hebben opgezocht van mensen die hij in het verkeer tegenkwam en van de buurman.

De zaak kwam aan het rollen toen zijn ex-schoonmoeder aangifte tegen hem deed. De politie legde hem al een voorwaardelijke, interne straf op met een proeftijd van twee jaar. Zijn baan raakte hij door deze kwestie niet kwijt.

De officier van justitie vond echter dat de zaak nog niet was afgedaan met de interne straf. ,,Het gaat hier over een lange periode waarin meneer informatie heeft gelekt. En hij heeft in die periode ook echt vaak informatie opgevraagd, konden we zien in de geschiedenis van de werktelefoon."

Alles bij de bron; deStentor [thnx-2-Mark]


 

AP adviseerde tegen conceptwetsvoorstel passagiersgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar de minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd om het wetsvoorstel over het gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven niet in te dienen omdat het hier bezwaar tegen had.  "De AP heeft bezwaar tegen het conceptwetsvoorstel en adviseert u dit niet aldus in te dienen", aldus de conclusie van het adviesrapport (pdf).

De toezichthouder miste in het conceptwetsvoorstel ook een gedegen onderbouwing van de proportionaliteit en de subsidiariteit. "Hoe staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder betreffende de vastlegging van persoonsgegevens van de personen, waarop het vizier van de opsporingsinstanties niet is gericht (de "onschuldige burger") in verhouding tot het aantal met behulp van dergelijke gegevens succesvol opgeloste of voorkomen misdrijven. Met andere woorden: rechtvaardigt het van toepassing verklaren van de bepalingen van de PNR-richtlijn op de intra-EU vluchten de privacyschending van een onbepaalde grote groep personen", laat de AP weten.

Volgens de toezichthouder is het noodzakelijk om eerst bestaande mogelijkheden en systemen te onderzoeken voordat er nieuwe systemen worden geïntroduceerd die ingrijpen op de rechten van burgers. Daarbij komt dat de PNR-richtlijn, voor wat betreft de intra-EU vluchten, de mogelijkheid biedt om de bepalingen alleen bij "geselecteerde vluchten" toe te passen. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt vanuit het oogpunt van dataminimalisatie in relatie tot de bescherming van de privacy van onschuldige burgers dat het wetsvoorstel had moeten verklaren waarom de PNR-richtlijn niet alleen voor risicovluchten moet gelden.

In de aankondiging dat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd heeft het ministerie nergens melding gemaakt van de kritiek van de toezichthouder en wat het hiermee heeft gedaan. Gisteren werd het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Alles bij de bron; Security


 

Dekker; Predictive policing & baliemedewerker gemeente gaat politietaken doen

Het kabinet wil beletten dat een veroordeelde zijn straf kan ontlopen door maar lang genoeg uit handen van de politie te blijven. Dekker wil het deze groep moeilijk maken door beter samen te werken met bijvoorbeeld gemeenten. Als iemand die geregistreerd staat vanwege het ontlopen van een straf of een boete aanklopt om een uitkering of rijbewijs aan te vragen, moet hij voortaan tegen de lamp lopen. 

Ook gaat het ministerie verzamelen wat er allemaal over een veroordeelde bekend is, om zo zijn of haar gedrag beter te kunnen voorspellen. Zo hoopt het meer veroordeelden te kunnen opsporen.

Alles bij de bronnen; Parool & Trouw


 

Luchtvaartmaatschappijen moeten passagiersgegevens gaan delen met de marechaussee

Luchtvaartmaatschappijen worden vanaf medio 2018 verplicht hun reizigersgegevens af te staan aan de nieuwe Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). Deze eenheid wordt ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. 

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft het wetsvoorstel dat dit regelt dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het vloeit voort uit een twee jaar geleden aangenomen Europese richtlijn. Deze Passenger Name Record-richtlijn moet worden omgezet in Nederlands recht. [memorie v toelichting

Pi-NL krijgt als taak alle persoonlijke informatie te verwerken en te analyseren, met als doel terrorisme en zware criminaliteit op te sporen, te voorkomen en eventuele daders te vervolgen. Passagiersgegevens worden vijf jaar bewaard, het eerste half jaar op naam en daarna worden de gegevens geanonimiseerd. Het gaat om informatie over reserveringen en eerder gevolgde routes, bagage en betaal- en contactgegevens.

De Pi-NL kan de gegevens verstrekken aan vergelijkbare eenheden in andere landen, zodat de veiligheid binnen de EU beter wordt gewaarborgd. Ook andere opsporingsinstanties, zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Rijksrecherche en Europol kunnen een beroep doen op de informatie, die alleen voor dit specifieke doel mag worden gebruikt.

Bron; Volkskrant


 

Buma pleitte ook al voor een inhoudelijke ‘internetautoriteit’: internetbewaking hoognodig

Nederland heeft een autoriteit nodig om het digitale verkeer inhoudelijk te monitoren, dat beweert Sybrand Buma in een vraaggesprek in het AD.

,,We moeten af van het idee de digitale wereld als privédomein te zien, waar de privacywetgeving regeert. Wie het internet op gaat, betreedt de publieke ruimte, ook al zit je thuis op je zolderkamer. Op straat geldt een id-plicht [FOUT; Er geldt alleen een toonplicht], er hangen camera’s. Op internet is geen enkele bescherming. Mensen kunnen onder alias elkaar de huid volschelden, zonder dat iemand weet wie er achter zit.”

Ik wil dat er online gesurveilleerd wordt door een internetautoriteit. Zodat we bijvoorbeeld weten waar al die verspreide berichten op social media vandaan komen. Dat hoeft de politie niet te doen…

Alles bij de bronnen; AD & NetKwesties


 

Kees Verhoeven van fel tegenstander tot pleitbezorger 'sleepwet' Wiv probeert zijn omslag uit te leggen

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven speelt een letterlijk cruciale rol rond de betwiste Inlichtingenwet Wiv, op 21 maart onderwerp van referendum. Van felste opponent tot pleitbezorger; met inbreng in het Regeerakkoord van VVD, CDA, ChristenUnie en zijn partij D66. 

Naar aanleiding van het artikel over de draai van D66 met de Wet op de Inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv, publicatie op 17 augustus 2017) kon NetKwesties Kees Verhoeven eind 2017 interviewen...

Het hele ontluisterende interview staat bij de bron; NetKwesties


 

R'damse VVD wil BOA’s direct boetes laten innen

De VVD in Rotterdam wil alle buitengewoon opsporingsambtenaren in de stad voorzien van een mobiel pinapparaat, zodat opgelegde bekeuringen direct kunnen worden afgerekend.

Raadslid Pascal Lansink heeft schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur, waarin hij vraagt om de mensen die bijvoorbeeld vuil dumpen op straat direct te beboeten. “Laat ze het gelijk voelen, daarmee voorkom je ook dat boetes niet worden voldaan door wanbetalers”. 

Vorig jaar zijn 370 extra boetes uitgedeeld dan in 2016 dankzij de inzet van vijftien extra BOA’s. Lansink verwacht dat deze stijging ook met één extra BOA is te bereiken, als deze direct kan afrekenen met de overtreder.

Ook wil hij dat de BOA’s zich niet beperken tot het beboeten van mensen die afval verkeerd aanbieden. Ook mensen die hun hond op de stoep laten poepen of naar vrouwen sissen, wil hij op heterdaad laten bekeuren en afrekenen. Wie niet kan of wil betalen, zal overgedragen worden aan de politie. Wie het niet eens is met de boete, kan deze na betaling nog aanvechten.

Alles bij de bron; BeveilNieuws