45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Binnenlands Nieuws

Nieuws uit NL

Als je nog twijfelde trekt deze uitspraak je over de NEE-streep; Minister Ollongren: 'Heb vertrouwen, bij dreiging is aftappen nodig'

 Onschuldige Nederlanders hoeven zich écht geen zorgen te maken over de nieuwe inlichtingenwet, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. 

Kunt u zich voorstellen dat Nederlanders moeite hebben met onbeperkt aftappen? "Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat dát dus niet mag. De diensten mogen niet zomaar informatie van onschuldige Nederlanders onderscheppen....

Alles bij de bron; hetParool


 

Toezichthouder inlichtingendiensten geniet van discussie over 'aftapwet'

Het hoofd van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) geniet van de discussie over de 'aftapwet', waar woensdag een referendum over wordt gehouden. "Ik geniet van deze periode waarin er door jong en oud wordt gediscussieerd over het bestaan, de werking en de bevoegdheden van de inlichtingendiensten." 

De nieuwe wet bevat "buitengewoon complexe materie", vertelt Brouwer. "Ga al deze nieuwe bevoegdheden maar eens in een nieuwe wet beschrijven. In veel omringende landen gebeurt hetzelfde en zijn er hoogoplopende discussies gevoerd." Als de voorzitter de wet een rapportcijfer moest geven, dan zou dat volgens hem een zeven zijn. "We vinden het een werkbare wet, maar hij is niet volmaakt." 

"In de afgelopen periode zijn er toezeggingen gedaan en amendementen aangenomen. In een brief zijn ook aanvullende waarborgen gecreëerd. Sommige van die punten vinden we zo essentieel dat we zeggen: die had je in de wet moeten doen."

Alles bij de bron; NU


 

Sleepwet: de privacy-kaasschaaf doet zijn verwoestende werk al jaren

Met de ene na de andere wet en maatregel wordt de privacy in Nederland door de regering en het parlement al zeker 20 jaar stelselmatig als grondwettelijk recht weggeschaafd.

En nu we een referendum hebben over alweer een wet die alweer een stap verder gaat in het schaven aan uw privacy merk ik dat ik na ruim 11 jaar schrijven over dit onderwerp in herhaling verval en dat ik het opgeef. Maar omdat dit waarschijnlijk de eerste en laatste keer is dat u zich mag uitspreken over dit belangrijke onderwerp, heb ik toch nog maar weer eens mijn toetsenbord afgestoft....

...Maar het gaat dus eigenlijk helemaal niet over deze wet zelf. Het gaat er om dat voor de zoveelste keer er voor u besloten is dat uw privacy minder waard is dan willekeurig ander grondrecht. Zonder dat u zich daar ooit echt over heeft kunnen uitspreken. Want zeg nou zelf, hoe vaak is privacy werkelijk een onderdeel geweest van een verkiezingscampagne of een breed maatschappelijk debat?

Een jaar of wat geleden werd me voor de voeten geworpen toen ik aangaf dat een wet opening bood op nog meer privacy-inbreuken dat het argument van de glijdende schaal niet heel sterk was. Omdat we immers bij iedere stap opnieuw iets kunnen besluiten of terugdraaien. Als argument in een discussie steekhoudend, maar de praktijk van de laatste 20 jaar laat zien dat de glijdende schaal inmiddels al verworden is tot een ingezeepte glijbaan waar iedere weg terug onmogelijk is geworden...

...U zit al in meerdere van de vele duizenden databanken van de overheid. Van uw kinderen wordt al vanaf de geboorte een uitgebreid dossier aangelegd over iedere scheet die zij en u laten en iedere “vuiltje” kan leiden tot uithuisplaatsing. Uw psychische toestand wordt gedeeld onder gemeente-ambtenaren en verzekeringsagenten. Uw reisgedrag wordt gebruikt om de belastingaangifte te controleren. En nog veel meer. En hier kunt u weinig tot niets aan doen. Er is geen opt-out bij de Staatscontrole.

Voor mij is het al jaren duidelijk dat de wettelijke kaasschaaf steeds meer van onze privacy verwijderd, zonder weerstand. Maar toch klamp ik me vast aan deze strohalm op de ingezeepte glijbaan en stem woensdag “NEE” tegen de sleepwet 

Alles bij de bron; Sargasso


 

Weer Kamervragen over BSN in btw-nummers zzp'ers

Weer zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over het Burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer van zzp'ers en het feit dat ondernemers die via internet producten verkopen of diensten aanbieden verplicht zijn het btw-nummer op hun website te plaatsen. De Kamervragen zijn gericht aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

In 2016 werden er al Kamervragen over gesteld en vorig jaar startte de Autoriteit Persoonsgegevens hier een onderzoek naar. Van der Molen en Omtzigt willen van minister Ollongren weten welke wettelijke grondslag de Belastingdienst heeft voor het verwerken van het BSN in de btw-identificatienummers van zzp'ers.

Daarnaast moet de minister laten weten of er iets aan de wettelijke grondslag verandert na invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in mei van dit jaar en of een bedrijf een bsn van een persoon onder de AVG mag opslaan, indien daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat. Ook moet Ollongren een update geven over het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als laatste vragen Van der Molen en Omtzigt of de minister ervoor kan zorgen dat nieuwe btw-nummers van zzp'ers niet langer het BSN bevatten. De minister moet de vragen binnen drie weken beantwoorden (pdf).

Alles bij de bron; Security


 

Werkgevers, handen af van privacy zieke werknemers

De werkgeversorganisaties zijn een lobby begonnen waarin zij de Tweede Kamer vragen de strenge regels rond privacy van zieke werknemers aan te passen. Ook willen zij af van het verplicht inzetten van een bedrijfsarts na zes weken ziekte. FNV- vicevoorzitter Kitty Jong: ‘De werkgeversorganisaties proberen met hun pamflet zoveel mogelijk kosten op werknemers te verhalen. ... De werkgever probeert zelf doktertje te spelen.'

FNV ziet al langer een trend ontstaan waarin werkgevers gebruikmaken van een verlengde arm constructie. Daarin stellen zij zogenaamde casemanagers of verzuimmedewerkers aan om langdurig zieke medewerkers te begeleiden. ‘Maar privacy moet je echt overlaten aan de medisch deskundigen. En bedrijfsarts is een echt vak,‘ zegt Jong. ‘Een onafhankelijke bedrijfsarts kan als enige bepalen welk re-integratietraject het beste is voor een zieke medewerker omdat hij geen andere belangen dient.'

Kitty Jong: ‘Werkgevers zien zieke werknemers alleen nog maar als kostenpost. Het systeem waarbij werknemers goed beschermd zijn tegen verlies van inkomsten bij ziekte kalft steeds verder af. Het totale gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers is stuitend. Zieke werknemers moeten beschermd zijn tegen werkgevers die het beter denken te weten dan een arts.’  

Alles bij de bron; FNV


 

Rutte: ‘Geen zorgen, bijvangst van aftappen door Sleepnetwet wordt écht weer weggegooid’

Bijvangst bij het aftappen door inlichtingendiensten wordt weggegooid, behalve als het bijvoorbeeld om plannen voor een moord gaat. Dat verzekerde premier Mark Rutte tijdens een chatsessie over de omstreden nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Als inlichtingendiensten tijdens het aftappen per ongeluk ontdekken dat iemand illegaal films downloadt, moet die informatie worden vernietigd. “Dat is geen ernstig strafbaar feit”, aldus Rutte. Tijdens de chatsessie verdedigde hij de Wiv als een “goede balans tussen privacy en veiligheid”. Tegenstanders daarentegen vrezen dat de diensten te veel bevoegdheden krijgen en het toezicht onvoldoende is.

Alles bij de bron; TPO


 

Burgers horen de staat te wantrouwen, daarom stem ik tegen de sleepwet -column-

Ik ben een keurige burger zonder strafblad, net als u. Ik vind het belangrijk dat misdrijven worden opgelost en terrorisme wordt bestreden.  Daarvoor hebben we een heel systeem opgetuigd dat de rechtsstaat heet, met scheiding der machten en onafhankelijkheid van de rechtspraak. Dat systeem beschermt onze rechten en garandeert onze vrijheid. Maar de wereld is slecht en dus worden wij bedreigd door het terrorisme met politiek en religieus geïnspireerde aanslagen op onschuldige burgers. Nu valt het hier alles bij elkaar in de praktijk nogal mee.

Dat is een van de redenen waarom we bij onze stemoproep ook een verzoek hebben gekregen te stemmen over de vraag of we de zogenaamde sleepwet een goed idee vinden. Waar eindigt de bevoegdheid van de overheid om zich met mijn privé-aangelegenheden te bemoeien? De politiek is nooit ver weg. En heeft er sowieso grote moeite mee met haar vingers uit onderzoeksopdrachten te blijven.

Ik ga van het volgende principe uit: de staat hoort haar burgers te vertrouwen, de burgers horen de staat te wantrouwen. Ik stem dus tegen de wet.

En was die sleepwet nog maar de enige inbreuk op mijn privacy. Ooit was Vierhand een van de weinige bedrijven die adressen verhandelde. Nu duiken al onze voorkeuren overal vrij op en worden we digitaal en telefonisch benaderd door een zwerm verkoopgeile wespen, die precies weten wanneer we een site voor sta-op-stoelen dan wel voor een escortservice hebben bezocht. Het wordt pas echt vervelend als Mijn Overheid dat ook weet.

Alles bij de bron; Trouw


 

Politie mag informatie spionagesoftware geheim houden

De politie mag bepaalde informatie over het gebruik van spionagesoftware geheim houden. Dat concludeert de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, woensdag.

De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het openbaar maken van sommige documenten onderzoeken naar strafbare feiten kan belemmeren. De politie hoeft deze documenten daarom niet openbaar te maken.

Privacyorganisatie Bits of Freedom wilde weten hoe vaak de politie gebruik maakt van zogeheten spyware. Met de software kan de politie de computer van een verdachte infecteren om het apparaat nader te bekijken.

Alles bij de bron; NU