45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Binnenlands Nieuws

Nieuws uit NL

Reizigers in de rij voor ov-kaart op smartphone

Het loopt storm met reizigers die vandaag hun ov-chipkaart willen overzetten op hun smartphone. Door een koppeling met de sim-kaart en de nfc-antenne kunnen reizigers met hun mobieltje inchecken.

Met OV-Chip Mobiel kunnen reizigers in- en uitchecken, saldo controleren en een overzicht zien van de transacties en de afgelegde route. De app ondergaat een gefaseerde invoer. In eerste instantie is het alleen beschikbaar op Android-toestellen met een geschikte simkaart van de providers Vodafone, KPN, Simyo, Yes Telecom en Telfort. De dienst is alleen toegankelijk voor klanten die reizen op vol tarief en toestemming hebben gegeven voor automatisch opladen. Later wordt het ook mogelijk om andere producten en saldo te laden via de app. 

Alles bij de bron; Computable


 

Aantal telefoon- en internettaps politie nagenoeg gelijk gebleven

Het aantal door de politie uitgevoerde telefoon- en internettaps is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarverslag van het ministerie van Veiligheid en Justitie (pdf). Vorig jaar werd er voor bijna 25.000 nummers een bevel tot aftappen gegeven.

Ruim 700 meer dan een jaar eerder het geval was. In eerste instantie werd er nog onderscheid gemaakt tussen telefoontaps en internettaps, maar dat is sinds de invoering van een nieuwe interceptiestandaard in 2014 niet meer het geval. Verder blijkt dat het aantal verzoeken bij providers om de telecomgegevens van Nederlanders licht daalde. Bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) kwamen bijna 1,7 miljoen vragen binnen. In 2015 ging het nog om ruim 1,7 miljoen vragen.

Bron; Security


 

Alle luchtvaart­maatschappijen moeten in België identiteitscontrole doen

Vanaf het einde van het jaar zullen alle luchtvaartmaatschappijen bij een vertrek vanop een Belgische luchthaven moeten controleren of de naam op de identiteitskaart overeenstemt met die op het vliegtuigticket. De controle van de identiteitskaarten op de luchthavens is een van de maatregelen die gisteren goedgekeurd zijn op de superministerraad. 

Alles bij de bron; deRedactie


 

Haagse BOA's moeten toch minimaal aantal boetes uitdelen

Ondanks dat twee wethouders hebben beloofd dat Haagse opsporingsambtenaren geen bonnenquota krijgen opgelegd, blijkt dat in de praktijk wel het geval. De boa’s moeten in de praktijk minimaal 265 boetes per jaar uitdelen. Gebeurt dat niet, dan krijgen ze een slechte beoordeling tijdens een beoordelingsgesprek. Dat blijkt uit het beoordelingsformulier van de buitengewoon opsporingsambtenaren dat in bezit is van Omroep West.

In de discussies die daar in de vorige collegeperiode over werden gevoerd, beloofde toenmalig wethouder Sander Dekker (VVD) dat die controleurs niet een verplicht aantal bonnen per jaar zouden hoeven uit te schrijven. Nog geen jaar geleden verklaarde wethouder Boudewijn Revis (VVD) in antwoorden op vragen van GroenLinks hetzelfde. Maar dat is niet het geval. Tijdens hun beoordeling worden de ambtenaren wel degelijk aangesproken op het aantal bonnen dat ze uitdelen...
 
...‘Minimaal 250 strafrechtelijke PV’s waarvan 100 staande houdingen’, staat op het beoordelingsformulier. Plus: ‘Minimaal 15 bestuursrechtelijke processen verbaal’. Als iemand dat niet haalt wordt dat als negatief punt omschreven. Volgens de boa die Omroep West sprak, is het aantal uitgeschreven bonnen zelfs het belangrijkste punt tijdens een gesprek.
 

Volgens de ambtenaar is het quotum de afgelopen jaren ook steeds omhoog gegaan. Zo moesten ambtenaren vijf jaar geleden nog 125 bonnen per jaar uitschrijven. ‘Het werd beetje bij beetje meer’. 

Alles bij de bron; OmroepWest


D'66 Groningen wil online burgerdossier

Met een paar muisklikken inzage in alle gegevens en informatie die de gemeente van je heeft. In Estland en Denemarken gebeurt het al een tijdje. D66 wil nu ook in Groningen inwoners hier ervaring mee op laten doen en heeft een initiatiefvoorstel voor een online burgerdossier ingediend bij het college.  

Het gaat om een proef met zo’n honderd Groningers. Zijn gaan, als het plan wordt goedgekeurd, een jaar lang ervaring opdoen met het gebruiken van het online burgerdossier.  Gemeenten zijn door de decentralisaties in 2015 ook verantwoordelijk voor het sociaal domein. Ze beschikken daardoor over veel gevoelige informatie van bewoners. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van medicijngebruik en de financiële situatie. Burgers kunnen met het online burgerdossier zelf aangeven welke informatie verwerkt en ingezien mag worden door ambtenaren.

Doordat burgers zelf bepalen welke gegevens gemeenten kunnen zien en gebruiken, worden zij meer zelf verantwoordelijk voor hun privacy, maar ook meer zelfredzaam, vertelt Paulusma. ‘In het dossier kunnen burgers ook zelf dingen toevoegen, wijzigen of teruglezen als er een gesprek is geweest. Ze zijn daardoor beter op de hoogte van hun situatie en beter voorbereid op gesprekken met de gemeente.’ Daarnaast ziet Paulusma ook de werkdruk kleiner worden doordat er minder administratie wordt gevoerd. ‘Burgers kunnen zelf informatie wijzigen, daardoor wordt deze meer accuraat en komen er minder fouten in voor.’

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur


 

Computercriminaliteit III; Ontwerp-besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

Hierbij bied ik u aan het ontwerp-besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk. Voor de inhoud van het ontwerp-besluit verwijs ik naar de ontwerp-nota van toelichting. Het ontwerp-besluit is onlangs in (internet)consultatie gegaan.

De aanbieding geschiedt ter uitvoering van een tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III (34 372) in de Tweede Kamer gedane toezegging om voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel de Kamer in de gelegenheid te stellen te worden betrokken bij de totstandkoming van de algemene maatregel van het bestuur ter uitvoering van het wetsvoorstel.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

SP wil geen Nederlandse overheidsdata op Amerikaanse servers

De SP wil opheldering over eventuele Nederlandse overheidsdata op Amerikaanse servers, zo blijkt uit Kamervragen van de Kamerleden Hijink en Van Raak. Ze stelden vragen naar aanleiding van het bericht dat Google gebruikersdata in buitenlandse datacentra moet afstaan aan de Amerikaanse autoriteiten.

Hijink en Van Raak willen nu van demissionair minister Kamp van Economische Zaken en demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken weten of ze op de hoogte zijn waar alle Nederlandse overheidsdata zich bevinden. Ook willen ze de garantie dat Nederlandse overheidsdata niet op servers van Amerikaanse bedrijven zijn opgeslagen. De bewindslieden moeten daarnaast duidelijk maken wat ze gaan doen om te voorkomen dat data van de overheid en uitvoeringsinstanties op servers van Amerikaanse bedrijven worden opgeslagen. De ministers hebben drie weken de tijd om de Kamervragen (pdf) te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

Minister Schippers’ moeizame relatie met privacy

Minister Schippers wil dat verzameld lichaamsmateriaal door zorgverleners kan worden gedeeld met politie en justitie. Dat voorstel leidde tot hevige kritiek over Schippers’ omgang met privacy en het medisch beroepsgeheim. Die kritiek is Schippers niet vreemd: discussies over haar relatie met de privacy van patiënten lopen als een rode draad door haar bewindsperiode ook in de nadagen van haar ministerschap voor controverse te zorgen: haar nieuwste wetsvoorstel houdt volgens critici een flagrante schending van de privacy in.

Het is niet de eerste keer dat minister Schippers wordt bekritiseerd om haar omgang met de privacy van patiënten. Zo strandde vlak na haar aantreden in 2011 het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), een erfenis van haar voorganger Ab Klink, in de Eerste Kamer. Op 5 april 2011 stemde die unaniem tegen, onder andere vanwege twijfels over privacy en de veiligheid van het systeem. Ondanks Schippers’ flinke nederlaag wist ze later dat jaar een private doorstart te forceren.

Als reactie hierop kende burgerrechtenorganisatie Bits for Freedom haar de Big Brother Award voor ‘Grootste privacyschender van 2012’ toe. De kritiek van Bits for Freedom had Schippers onder andere te danken aan de ‘verdere afbrokkeling van het medisch beroepsgeheim’.

Een paar jaar later, in 2015, kreeg Schippers wederom een hoop kritiek over zich heen. In dit geval ging het om een wetswijziging waardoor zorgverleners bij het vermoeden van fraude verplicht zijn om medische dossiers te delen. Het wetsvoorstel kwam tot stand in samenwerking met de ministeries van Justitie en Sociale Zaken en had als uiteindelijk doel het bijeenbrengen van persoonsgegevens van burgers in één database. De database bevat een flinke lijst met gegevens, bijvoorbeeld over de zorgverzekering en persoonlijke bezittingen van een patiënt. Al die losstaande gegevens komen samen in een zogenoemd ‘Systeem Risico-Indicatie'. Van iedere burger ontstaat zo een profiel dat kan worden getoetst aan vooraf bepaalde risicoprofielen; zo kunnen afwijkende personen eenvoudig gefilterd worden. Op die manier kan fraude worden voorkomen en kan iemand bijvoorbeeld geen uitkering ontvangen voor een aandoening die hij of zij niet heeft.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzochten onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam de wet. Hun oordeel: ‘de bestaande wetgeving biedt voldoende ruimte om misstanden te bestrijden.’ De onderzoekers verwezen hierbij naar de Hoge Raad, die herhaaldelijk constateerde dat doorbrekingen van het beroepsgeheim beoordeeld dienen te worden ‘in de concrete omstandigheden van het geval.' Schippers legde de evaluatie van de Erasmus Universiteit echter naast zich neer. Op 14 november 2016 ontving Schippers voor de tweede keer de Big Brother Award. Ditmaal vanwege het plan om zorgverzekeraars meer bevoegdheden te geven bij het inzien van medische dossiers.

Hoe het nieuwste voorstel van de demissionair minister van Volksgezondheid er in de praktijk gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Tot 23 juni kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden suggesties en opmerkingen sturen via een internetconsultatie. Daarna is het de schone taak aan de nieuwe minister van Volksgezondheid om een besluit te nemen over dit omstreden voorstel. 

Alles bij de bron; FollowTheMoney


.