45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Binnenlands Nieuws

Nieuws uit NL

Overheid gaat in 2018 passagiersinformatie verwerken

De EU PNR-richtlijn (Passenger Name Record) schrijft voor dat volgend jaar mei in iedere lidstaat een PIU (Passenger Information Unit) aanwezig moet zijn. De eenheid Pi-NL zal reserverings- en check-in-gegevens van luchtvaartmaatschappijen in samenwerking met vergelijkbare units in andere landen gaan verwerken en analyseren.

Voor de oprichting van de eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL) wordt in 2018 in totaal 12,2 miljoen euro uitgetrokken, oplopend tot 22,2 miljoen euro in 2020 en volgende jaren. De eenheid valt onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en moet in 2018 operationeel. 

Alles bij de bron; Security


 

 

Autoriteit Persoonsgegevens moet zich gaan bezinnen op haar rol

Het is deze zomer geen komkommertijd geweest bij onze nationale toezichthouder op de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg meerdere malen van de rechter te horen dat ze haar handhavende taak als waakhondinstantie niet voldoende heeft uitgevoerd. De toezichthouder is door de rechter bevolen om haar beslissing om in verschillende dossiers niet op te treden, te herzien. Van die nieuwe beslissingen zal veel afhangen, niet in de laatste plaats voor het imago van de toezichthouder zelf...

..Door volhardendheid van individuele burgers en NGO’s belanden op dit moment deze én andere zaken (zie slot) waarin de AP aanvankelijk compromissen sloot ten koste van de privacy, terug op haar bordje. De weigerachtige houding van de AP schaadt zo allereerst de rechten van Nederlandse burgers die de AP juist dient te beschermen, maar evenzeer het imago van de privacywaakhond zelf, die op deze manier eerder een geleidefunctie lijkt te hebben – voor de verkeerde partijen.

Veel hangt af van de beslissing die de Autoriteit Persoonsgegevens nu gaat nemen in deze dossiers. De keus is grofweg óf doorpakken, de onderste steen boven halen en de verantwoordelijke instanties tot de orde roepen of deze dossiers verder laten voortetteren, wat in feite neerkomt op het verzaken van haar verantwoordelijkheid als toezichthouder in een maatschappelijk domein waarvan we nog maar net beginnen te begrijpen hoe groot de invloed hiervan op ons dagelijks leven zal zijn. De AP zou hierin juist een assertieve, leidende rol moeten aannemen in plaats van achter de feiten dan wel rechterlijke vonnissen aan te lopen.

De vraag is of de AP bij machte is om zich in deze en andere dossiers te herpakken en werkelijk een toezichthouder te zijn die de belangen van burgers als principieel uitgangspunt neemt. Niet alleen haar geloofwaardigheid als waakhondinstantie, maar ook de fundamentele rechten van Nederlanders zijn met zo’n opstelling stukken beter gediend.

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechten [Thnx-2-Luc]


 

Rejo Zenger dient klacht in bij politie om vloggende agent

Privacy-expert Rejo Zenger heeft namens burgerrechten-stichting Freedom Inc. een formele klacht ingediend bij de politie tegen de met zijn bodycam vloggende Almeerse wijkagent. Die heeft volgens Zenger online vertrouwelijke politiegegevens gepubliceerd.

 Politievlogger Jan-Willem, was de eerste zogenoemde politievlogger van Nederland. De wijkagent filmt zijn dagelijkse bezigheden en publiceerde deze beelden op Youtube. Het leeuwendeel van de beelden filmt hij met zijn bodycam, een kleine camera die door politieagenten op het lichaam wordt gedragen.

Uit onderzoek van zowel Zenger als NCRV- onderzoeksprogramma De Monitor bleek dat het zeer gemakkelijk is om adresgegevens van betrokken uit de vlogs te achterhalen. Hoewel de gezichten van slachtoffers en omstanders werden geanonimiseerd, worden stemmen niet vervormd en worden straatnaamborden of kentekennummers niet altijd vervaagt. Zo geven omgevingsbeelden genoeg informatie weg om woonadressen te achterhalen. 

Hiermee publiceren de vlogs gevoelige informatie en "lekt" hij politiegegevens, aldus Zenger. Indirect en per ongeluk geeft de politie hiermee adresgegevens op het internet vrij. 'Dat is best heftig als je melding doet van bijvoorbeeld huiselijk geweld. Burgers moeten er vanuit kunnen gaan dat de politie goed omgaat met persoonsgegevens, anders schaadt dat het vertrouwen in de politie.' 

De Monitor komt vrijdag met een uitgebreid verhaal over de personen die herleidbaar zijn in de politievlogs. Volgens datajournalist Jerry Vermanen van de KRO-NCRV hadden sommige mensen die ze hadden herleid en aangesproken, absoluut geen idee dat ze zo gemakkelijk herleidbaar waren of dat het incident überhaupt online stond. 'Er was hun door politievlogger Jan-Willem niet verteld dat het incident in een vlog zou verschijnen,' stelt Vermanen. 'Soms gaat het om verdachten, die nog niet veroordeeld zijn. Soms gaat het om slachtoffers, waarvan dan door de vlog bekend wordt dat ze de politie hadden gebeld. Dat zou niet moeten kunnen.' 

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Legitimatieplicht voor jong uitgaanspubliek in Castricum

Wie 21 jaar of jonger is en komend weekend wil stappen in Castricum, moet zich vooraf melden op een centrale plaats om zich te legitimeren.

Met behulp van een ID-scanner stelt een horecaportier de leeftijd van de bezoeker vast. De ’scanpost’ wordt gevestigd in een unit op het Horecaplein. Wie boven de achttien jaar is krijgt een stempel die toegang geeft tot de horeca en waarmee alcohol mag worden besteld. Wie geen achttien is, krijgt een andere stempel en kan geen alcohol bestellen. ID-bewijzen waarmee wordt gefraudeerd en valse ID-bewijzen worden direct ingenomen en vernietigd. Het systeem is afgekeken van Texel, waar het in uitgaansdorp De Koog is ingevoerd.

In de proefperiode worden ook jassen die worden verstopt in het horecagebied in beslag genomen en wordt het verboden om te parkeren in de Dorpsstraat recht voor de horeca. Daarnaast stelt de burgemeester gebiedsontzeggingen in. Wie zich misdraagt mag niet meer in het horecagebied aanwezig zijn. Dat gaat verder dan de horecaontzeggingen (per kroeg) die nu al van kracht zijn. Na een zware mishandeling op het station in februari, is al besloten tot live cameratoezicht, extra politie (met bodycams) en extra beveiligers. Burgemeester Mans onderzoekt verder of ’preventief blazen’ haalbaar is.

Alles bij de bron; NHD


 

Beantwoording Kamervragen over het onderzoek dat een meerderheid van de zorgwebsites geen veilige HTTPS-verbinding heeft

Minister Schippers (VWS) pdfbeantwoordt de vragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over het onderzoek dat een meerderheid van de zorgwebsites geen veilige HTTPS-verbinding heeft en pdfdie van het Kamerlid Dijkstra en Verhoeven (beiden D66) over het bericht dat meerderheid van de zorgsites onbeveiligd is.

Alles bij de bron; RijksOverheid & RijksOverheid


 

Ondertussen in Den Haag - Privacy op internet & onder druk verkrijgen van bijzondere persoonsgegevens

In deze rubriek op SOLV.nl worden wekelijke TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken.

Deze week kwam er antwoord op vragen over de schending van privacy van burgers op internet, de gevaren van bitcoins & het onder druk zetten van patiënten om bijzondere persoonsgegevens af te staan.

Er zijn nieuwe vragen gesteld over de slimme reclameborden op Amsterdam centraal en over de behandeling van het beheer van gevoelige gegevens van leerlingen.

Alles bij de bron; SOLV


 

Kamerbrief over rapporten 'Correctiepunt' en 'Inzage persoonlijke gegevens'

Op 13 oktober 2016 heb ik u toegezegd een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van een correctiepunt, waar burgers terecht kunnen als er fouten staan in hun gegevens bij de diverse overheidsregistraties. Ik heb daarbij aangegeven dat het een complexe materie betreft. Bureau Berenschot heeft het onderzoek inmiddels uitgevoerd. pdfHet rapport “Correctiepunt Basisregistraties” bied ik u hierbij aan. Het geeft de mogelijkheden aan om te komen tot een correctievoorziening.

Daarnaast heeft uw Kamer gevraagd om een onderzoek op welke wijze, op welke termijn en met welk budget gerealiseerd kan worden dat alle gebruikers de regie krijgen over hun gegevens, zodanig dat:

 zij inzage krijgen in welke functionaris welke gegevens heeft ingezien dan wel gebruikt of aan een ander verstrekt heeft;

 zij de mogelijkheid hebben zelf instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonlijke gegevens automatisch kan worden verstrekt.

U heeft mij bij brief van 20 april 20173 laten weten dat uw Kamer deze motie controversieel verklaart en mij verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen, waarbij u voor wat betreft de onomkeerbare stappen bij brief van 9 mei jongstleden4 met name wijst op het SILA dossier. Ik heb u laten weten daar gehoor aan te geven, met dien verstande dat ik het onderzoeken van de mogelijkheid om betrokkenen inzicht te geven in het gebruik van hun persoonlijke gegevens, alsmede het onderzoeken van de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te kunnen verstrekken, niet als de door u bedoelde onomkeerbare stappen beschouw. Ook pdfhet onderzoek ‘Inzage in persoonlijke gegevens’ bied ik u daarom hierbij aan.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Data-lek in stadhuis Almere

De gemeente Almere heeft een data-lek. Dat concludeert beveiligingsanalist Brenno de Winter na onderzoek van Omroep Flevoland. Het probleem ligt bij een computer bij burgerzaken in het stadhuis van Almere. 

Wie een afspraak maakt of wijzigt bij een computer bij burgerzaken loopt de kans dat zijn persoonlijke gegevens later door iemand anders worden ingezien. Bij het maken van een afspraak vraagt de gemeente om adresgegevens, contactgegevens en ook om het burgerservicenummer in te vullen op een computer waar iedereen bij kan. Na het voltooien van de vragenlijst wordt het scherm afgesloten. Daar lijkt het althans op. 

Als iemand binnen twee minuten naar dit scherm gaat kan men alsnog terug gaan naar de ingevulde gegevens. Kwaadwillenden kunnen zo iemands persoonlijke gegevens inzien. Beveiligingsanalist Brenno de Winter vindt het een kwalijke zaak. ''Dit is een puinhoop. Dit moet je niet willen. Voor identiteitsdiefstal is dit een groot risico. Het gaat om een burgerservicenummer. Daar moet je heel voorzichtig mee omspringen. En hier zie je een formulier waar helemaal geen controle op wordt uitgevoerd.''

Volgens de beveiligingsanalist is de gemeente Almere nu verplicht om actie te ondernemen. ''Men is verplicht om een data-lek binnen 72 uur te melden. Een data-lek is het al op het moment dat je niet kan uitsluiten of  onbevoegden naar data hebben gekeken.'' De gemeente Almere is om een reactie gevraagd, maar die is nog niet gekomen.

Bron; OmroepFlevoland