45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Stichting Brein wint rechtszaak van amateurondertitelaars

Stichting Brein heeft een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door een groep amateurondertitelaars. Zij maken Nederlandse ondertitels bij buitenlandse tv-series en films en plaatsen deze online. De rechtbank Amsterdam oordeelde deze week dat dat niet mag zonder toestemming van de filmmakers, blijkt uit het vonnis..

De Stichting Laat Ondertitels Vrij had in de rechtszaak bepleit dat de ondertitels een zelfstandig werk vormen, waardoor de houders van het auteursrecht op de originele tekst geen toestemming hoeven te geven voordat de ondertitels online worden verspreid. Volgens de rechter is er sprake van een letterlijke vertaling van auteursrechtelijk werk, en is daarom altijd toestemming van de auteur nodig voordat de ondertitels worden verspreid. Of de ondertitels gelden als zelfstandig werk is daarbij niet relevant.

Alles bij de bron; NU


 

Minister Kamp beantwoordt Kamervragen over de verkoop van browsergegevens.

2
Welke consequenties heeft dit Amerikaanse voorstel voor Europese en meer specifiek Nederlandse browsegegevens?

Antwoord
Het is moeilijk in te schatten of het schrappen van het opt-in regime van de FCC-resolutie in algemene zin impliceert dat de internetproviders de privacy van hun abonnees in de uitverkoop doen. De grotere Amerikaanse internetproviders gaven aan dat zij persoonsgevoelige informatie van hun abonnees niet aan derden zullen verkopen en dat zij in dat kader hun eigen privacybeleid zullen blijven voeren.
Daarnaast gaf een grote zakelijke internetprovider aan nu al een advertentieprogramma te hebben waarbij alleen geanonimiseerde, geaggregeerde data worden gebruikt voor onder andere adverteerders. Echter, gegeven het feit dat de internet service providers nog steeds onder toezicht van de FCC en de FTC staan en de ‘Broadband Privacy Rules’ toch pas in december 2017 in werking zou treden, verandert er weinig aan de bestaande situatie.
Nu het opt-in regime (toestemmingsvereiste) geschrapt wordt, zou dat tot gevolg kunnen hebben dat Amerikaanse of consumenten van elke andere nationaliteit die klant zijn bij een Amerikaanse internetprovider een lager beschermingsniveau geboden wordt, bijvoorbeeld doordat andere internetproviders andere zakelijke afwegingen maken. Voor internet service providers die op de Europese of Nederlandse markt actief zijn, geldt het EU-privacyrecht. Dat recht stelt strenge eisen aan de wijze waarop verantwoordelijken moeten omgaan met de gegevens van hun klanten. Zie verder het antwoord op vraag 3.

3
Op welke manier zorgen bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de E-Privacyverordening nu en in de toekomst ervoor dat wordt voorkomen dat Europese browsegegevens worden doorverkocht aan Amerikaanse bedrijven?

Antwoord
In de EU en dus ook in Nederland gelden de Europese algemene privacyrichtlijn (95/46/EG) die in de Wet bescherming persoonsgegevens is geïmplementeerd en de Europese ePrivacy richtlijn (2002/58/EG) die in de Telecommunicatiewet is geïmplementeerd...  In dit Europees juridisch kader is geregeld dat het exporteren (doorgifte) van persoonsgegevens (onder andere persoonsgevoelige browserdata) ook een vorm van verwerking van persoonsgegevens is en de geldende voorwaarden ook voor de doorgifte van persoonsgegevens van toepassing zijn. Doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU is echter aan strenge regels onderworpen zodat de Europese burgers na doorgifte in beginsel een vergelijkbare bescherming genieten als binnen Europa.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Strengere grenscontrole voor wie uit Molenbeek naar de VS reist

Wie in Molenbeek woont of werkt en een reis naar de VS plant, houdt best rekening met extra controles aan de grens. Dat meldt de RTBF. Iemand die voor de jeugddienst in Molenbeek werkt, ondervond het recent aan de lijve. Bij het invullen van zijn ESTA, het inreisdocument dat je in de VS moet voorleggen, werd de naam van zijn werkgever gevraagd. Een geldig visum had hij op zak. Toch werd Eloy er bij de grenscontrole uitgepikt, voor wat hij zelf enkele "dwingende bijkomende vragen" noemt. ...over zijn roots, zijn familie en ook eventuele reizen naar landen waarvoor Trumps immigratiewet geldt. Ook over zijn job in Molenbeek kreeg hij veel vragen.

Eloy, die na het gesprek wel degelijk toegang kreeg tot de VS, spreekt van een bijzonder onaangename en stresserende ervaring, waaraan hij vooral een gevoel van onrechtvaardigheid overhoudt. Eloy is geen alleenstaand geval. Burgemeester van Molenbeek Françoise Schepmans heeft weet van gelijkaardige verhalen bij andere inwoners van haar gemeente.

Alles bij de bron; deRedactie


 

Slimme camera's sporen gestolen auto's op

De overheid en verzekeraars zetten op grote schaal slimme camera's in om gestolen auto's op te sporen. Snelheidscamera's, parkeerscanners en andere camera's die kentekens herkennen, helpen bij het terugvinden van gestolen auto's.

Ook camera's boven de snelweg worden ingezet. Het Centraal Justitieel Incassobureau​ (CJIB) analyseert flitsfoto's. Zo werden vorig jaar 21.000 auto's 'gesnapt', die niet op de weg horen omdat het kenteken niet klopt. Naar schatting enkele duizenden daarvan zijn gestolen. De gemeente Amsterdam helpt sinds kort bij wijze van proef ook met zoeken met de scanauto's van de parkeerwachters. "We vonden het gek dat die auto's wel werden gezien, maar gewoon bleven staan", zegt de verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens. 

Alles bij de bron; RTL


 

Mastercard verwacht creditcard met vingerafdrukscanner dit jaar uit te brengen

Het bedrijf heeft proeven genomen met een supermarkt en een bank in Zuid-Afrika, die de kaarten hebben getest en meldt dat er in de komende maanden aanvullende proeven plaatsvinden met de kaart en dat 'een volledige roll-out later dit jaar wordt verwacht'.  

De kaart werkt doordat de vingerafdruk van de kaarthouder als een versleutelde template op de kaart wordt opgeslagen. Is het tijd om met de kaart te betalen, dan kan de gebruiker net als bij een gewone betaling de kaart in de lezer stoppen en de betaling bevestigen met zijn vingerafdruk, die wordt gelezen met een ingebouwde sensor op de kaart zelf. Daardoor is het niet nodig om een pincode in te voeren. Volgens Mastercard helpt de betaalwijze fraude te bestrijden maar maakt geen details bekend over de beveiliging van de nieuwe kaarten.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Wifi-tracker Bluetrace gestopt met volgen van mensen in winkels na optreden van Autoriteit Persoonsgegevens

Het bedrijf Bluetrace dat technologie levert om mensen via wifi-signalen te volgen is gestopt met het gebruik van wifi-tracking in en rond winkels en schendt daarmee niet meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag weten.

Via wifi-tracking kunnen winkels en gemeenten zien waar mensen zich bevinden en hoe ze zich op een bepaalde locatie bewegen. Hiervoor worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een smartphone opgeslagen en verwerkt. Uit eerder onderzoek van de toezichthouder bleek dat Bluetrace via wifi-tracking in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens locatiegegevens van winkelbezoekers en voorbijgangers verzamelde zonder hen hier goed over te informeren. Bovendien verzamelde en bewaarde Bluetrace meer gegevens dan noodzakelijk voor het in kaart brengen van bezoekersaantallen.

Bluetrace trof na het onderzoek maatregelen, maar die waren onvoldoende om de overtredingen te beëindigen. Hierop legde de toezichthouder een last onder dwangsom op aan Bluetrace. Inmiddels is het bedrijf gestopt met wifi-tracking in en rondom winkels waardoor de resterende overtredingen zijn beëindigd en het geen dwangsom hoeft te betalen.

Alles bij de bron; Security


 

Rechter verklaart strenge Nederlandse netneutraliteit ongeldig

Nederland had geen strengere bepalingen over netneutraliteit mogen opnemen in de Telecommunicatiewet. De rechtbank in Rotterdam zegt dat de Europese verordening niet mag worden aangepast. "Het staat de wetgever daarom niet vrij om datgene wat de netneutraliteitsverordening regelt, ook door middel van nationale wet- of regelgeving te regelen", aldus de rechter in de uitspraak. Daarmee is de Nederlandse regelgeving rondom netneutraliteit niet meer van toepassing.

Dat is zo, omdat het gaat om een Europese verordening. Lidstaten moeten die onverkort doorvoeren. Als het was gegaan om een richtlijn, dan had Nederland strengere regels mogen opleggen. De ACM zegt in een korte reactie tegen Tweakers dat de toezichthouder de volledige uitspraak van de rechtbank eerst wil bestuderen. 

De uitspraak van de rechtbank in Rotterdam geldt als jurisprudentie in toekomstige zaken. Als aanbieders nu diensten willen aanbieden die volgens de soepelere Europese regels wel mogen en volgens de strengere Nederlandse regels rondom netneutraliteit niet, dan zullen rechters kijken naar de uitspraak in deze zaak en veelal concluderen dat de Europese regels gelden.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Minister Kamp beantwoordt vragen over het e-privacy-voorstel van de Europese Commissie

Hierbij stuur ik uw Kamer de beantwoording van de schriftelijke vragen en opmerkingen van de vaste commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad, Veiligheid en Justitie en Economische Zaken over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie en het BNC-fiche van de regering over dit voorstel.

Alles bij de bron; RijksOverheid [12 pag. PDF]