45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Netneutraliteit afgeschaft in de VS. Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Donderdag heeft de Amerikaanse toezichthouder FCC gestemd over het veranderen van de bestaande regelgeving voor netneutraliteit in de Verenigde Staten. Netneutraliteit houdt in dat providers bepaalde internetdiensten of -toepassingen niet mogen bevoordelen door het dataverkeer daarvan voorrang te geven of dat van andere diensten te belemmeren of te vertragen. Het idee is dat internet daarmee open blijft, een gelijk speelveld biedt en toegankelijk is voor zoveel mogelijk partijen.

Nu de FCC met de stemming heeft bepaald dat breedband weer moet worden gezien als information services, zijn de strenge regels uit Titel II niet meer van toepassing. Titel I is dan weer van kracht, waarmee het toezicht ook terugkomt in de handen van de FTC...

...Het gaat hier om Amerikaanse regels. In de EU, en dus ook in Nederland en België, gelden Europese netneutraliteitsregels en die blijven gewoon van kracht. In de Europese verordening is geen categorisch verbod op zerorating opgenomen, maar het vertragen of blokkeren van het dataverkeer en het bieden van een fast lane tegen betaling van een extra bedrag zijn wel verboden. Nico van Eijk, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, stelt vast dat het internationale internetverkeer via internetexchanges, cdn’s en direct peering verloopt. Dit valt buiten de regels van de netneutraliteit, waardoor de veranderende situatie in de VS volgens hem weinig consequenties voor Europa heeft.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Belgische Camerawet goedgekeurd: 1.000 nieuwe camera's voor nummerplaatherkenning op snelwegen

De ministerraad heeft vandaag een nieuwe camerawetgeving goedgekeurd. Op onze snelwegen zullen er 1.000 ANPR-camera's geïnstalleerd worden, dat zijn camera's die nummerplaten kunnen herkennen. Op een zwarte lijst zullen ook nummerplaten staan van personen die gezocht worden, waardoor de politie hen gemakkelijker kan opsporen. De cameragegevens zullen ook langer bewaard worden: 1 jaar in plaats van 1 maand nu. 

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon benadrukt het belang van camera's. "Camera's zijn cruciaal geworden in het politiewerk van elke dag, zowel op het vlak van ordehandhaving als van gerechtelijk onderzoek. De technologie evolueert razendsnel. De wet maakt komaf met de grijze zones die nog bestonden."

Zijn collega-minister van Justitie Koen Geens (CD&V) benadrukt dat de wet op de privacy niet geschonden wordt. "Onze diensten moeten over de nodige informatie beschikken in hun onderzoek. Het is dan ook noodzakelijk om inlichtingendiensten en politie toegang te verlenen tot bepaalde technologische toepassingen om zo sneller actie te ondernemen. Maar het privéleven blijft beschermd."

Alles bij de bron; VRTNieuws


 

China slaat biometrische data van miljoenen Oeigoeren op

De Chinese autoriteiten in Xingjiang in het noordwesten van China, verzamelen DNA, vingerafdrukken, irisscans en het bloedtype van alle inwoners tussen 12 en 65 jaar oud, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). In Xingjiang wonen tien miljoen Oeigoeren en andere voornamelijk islamitische minderheden. Sinds het aantreden van partijsecretaris Chen Quanguo in augustus 2016 heeft de regionale regering het repressieve beleid aangescherpt

Van mensen waarvan de overheid vermoedt dat ze de stabiliteit van het regime in gevaar kunnen brengen en hun familieleden worden biometrische gegevens opgeslagen, ongeacht hun leeftijd. De data worden op verschillende manieren verzameld. Bij DNA en bloedtype gebeurt dat tijdens een jaarlijkse gratis gezondheidscontrole. Het is niet duidelijk of de deelnemers weten dat er gevoelig materiaal wordt opgeslagen, stelt HRW. "Het verplicht opslaan van dit soort gegevens van een hele bevolking, inclusief DNA, is een grove schending van de internationale mensenrechtennorm", zegt Sophie Richardson van HRW.

DNA en informatie over het bloedtype die tijdens deze screenings wordt opgeslagen, gaat volgens de richtlijnen direct naar de politie. Die gebruikt het voor profilering. HRW wees er eerder al op dat de Chinese politie een nationale DNA-database heeft met gegevens van veertig miljoen mensen, inclusief dissidenten en migranten.

Alles bij de bron; deWereldMorgen


 

Uitvoeringswet privacywet naar Tweede Kamer

De wet van minister Dekker (Rechtsbescherming) die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming is woensdag bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van de Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie.

Nieuwe regels zijn volgens het ministerie van Justitie & Veiligheid noodzakelijk, omdat de uitwisseling van persoonsgegevens overal in de Europese Unie is toegenomen. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de landsgrenzen. Bovendien kunnen overheid en bedrijfsleven, dankzij nieuwe technologie, bij hun activiteiten meer dan ooit gebruik maken van persoonsgegevens. 

De Uitvoeringswet is beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat daar waar de verordening ruimte laat voor nationale keuzes, de bestaande regels die gelden op grond van de Wbp, zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Het toezicht op de naleving van de verordening en de Uitvoeringswet is belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Tweeslachtige overheid als het gaat om privacy

De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zogenoemde sleepwet, geeft de overheidsdiensten meer ruimte om in te breken in de privacy van mensen. Dezelfde overheid wil niet dat Brancheorganisatie Akkerbouw kan beschikken over gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om de akkerbouwers de juiste heffing op te kunnen leggen voor het onderzoeksprogramma. Landbouwminister Carola Schouten vindt dat in strijd met de privacyregels. Veiligheidsdiensten mogen wel stiekem op grote schaal internetgegevens verzamelen van mensen, maar RVO.nl mag niet de bouwplangegevens van akkerbouwers doorgeven aan BO Akkerbouw, ook niet als de akkerbouwer geen bezwaar maakt.

BO Akkerbouw wil beschikken over bedrijfsgegevens, niet over persoonlijke gegevens. En hoe privé vindt de overheid bedrijfsgegevens eigenlijk? Grotere bedrijven moeten hun jaarcijfers deponeren bij de Kamer van Koophandel. Bedrijfstoeslagen die Brussel betaalt zijn met naam en toenaam te vinden op internet. 

Alles bij de bron; Boerderij


 

De privacy- en cybersecurity plannen van Rutte 3 -BNR Podcast-

Een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord: 'Vertrouwen in de toekomst'. Wat zijn de plannen van Rutte 3 op het gebied van privacy en cybersecurity? Is het de formerende partijen gelukt om tot maatregelen te komen die positief zijn voor uw privacy? Hoe wordt onze samenleving beschermd tegen cyberdreigingen? In deze uitzending geven VKA-experts Steven Debets (cybersecurity) en Leonie Gerding (privacy) hun mening over de voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet en daarbij hun visie op specifieke onderwerpen die niet in het regeerakkoord worden genoemd.

Alles bij de bron; BNR


 

Grootste database ooit met gestolen inloggegevens gevonden

Beveiligingsonderzoekers van 4iQ hebben op het dark web de grootste database ooit met onversleutelde gebruikersnamen en wachtwoorden gevonden. Het 41 gigabyte grote dump-bestand bevat 1.400.533.869 records en is voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2017. "Dit is niet zomaar een lijst, het is een geaggregeerde, interactieve database die het mogelijk maakt snel te zoeken en nieuwe data toe te voegen. Deze database maakt het zoeken naar wachtwoorden sneller en makkelijker dan ooit," aldus 4iQ.

De database is waarschijnlijk een samenraapsel van verschillende andere databases en aangevuld met gebruikersnamen en wachtwoorden die eerder zijn buitgemaakt maar waren versleuteld. Al deze wachtwoorden staan nu als platte tekst in deze database samen met enkele doorzoek-tools.

Alles bij de bron; WebWereld


BBC legt het Big Brother bewakingssysteem van China bloot

Als je je afvraagt hoe het eraan toegaat in China, en hoe ongelooflijk totalitair de Chinese overheid is, hoef je alleen deze korte video van de BBC maar te kijken. 

De camera’s in kwestie zijn AI — artificial intelligence. Ze kunnen vanaf grote afstand gezichten herkennen, geslachten bepalen, en zelfs aangeven wat iemands etniciteit is. Als iemand een id-kaart heeft van de Chinese overheid linkt het systeem de persoon in de camerabeelden aan de persoon in de overheidsdocumenten. BBC-presentator John Sudworth kreeg van de Chinese autoriteiten toestemming om het systeem te testen. Ze zetten zijn profiel in het systeem… en lieten hem vervolgens door de stad Beijing lopen. Het duurde welgeteld zeven minuten tot hij opgepakt werd. Zeven!

Alles bij de bron; DagelijkseStandaard [Thnx-2-Luc]