De overheid schiet tekort in de bestrijding van cybercrime. Sterker nog, de overheid werkt die ook nog eens deels zelf in de hand door "geen paal en perk te stellen" aan de eigen informatiehonger en aan die van bedrijven. Dat concludeert hoogleraar Recht en Informatisering Corien Prins in een interview met het blad Secondant van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid. "De huidige instituties zijn niet berekend op bestrijding van hightechcrime", stelt ze.

....Als voorbeelden dat de overheid digitaal persoonlijke gegevens van mensen opslaat, noemt ze het elektronisch kinddossier, het patiëntendossier en de OV-chipcard. Prins: "Wat betekent het als databestanden worden gekoppeld of door criminelen worden gekraakt? De kern van het probleem is dat we onvoldoende kritisch nadenken of we de berg informatie die wordt gecreëerd wel willen en hoe we informatie die werkelijk nodig is, goed kunnen beveiligen tegen criminelen."...

Lees verder bij de bron; www.automatiseringsgids.nl

Schiphol gaat volgend jaar een proef houden met automatische grenscontroles voor vertrekkende passagiers. Daarbij controleert een computer de identiteit van de houder van een biometrisch paspoort door middel van een gezichtsscan.

Het nieuwe systeem, dat de werktitel No-Q heeft gekregen, moet de wachtrijen bij de douane gaan verkorten. Vertrekkende passagiers hoeven dan niet meer hun paspoort te tonen aan een medewerker van de marechaussee maar kunnen hun paspoort in een apparaat leggen die de persoonskenmerken uitleest. Voorwaarde is wel dat het persoonsbewijs een chip bevat waarop de biometrische gegevens van de pashouder staan, zoals de gelaatstrekken en sinds vorige maand ook vingerafdrukken.

Na de scan van de rfid-chip maakt de No-Q-computer een foto van het gezicht en controleert vervolgens of deze overeenkomt met de opgeslagen gelaatskenmerken. Personen die gezocht worden of nog een boete open hebben staan, worden door een douanemedewerker apart genomen, zo meldt de Volkskrant.....

....Schiphol gaat naast de proef met No-Q nog dit jaar een test houden met het Advanced Passenger Information-systeem. Daarbij zijn alle vliegtuigmaatschappijen verplicht om voor vertrek de passagiergegevens aan de Nederlandse autoriteiten door te geven. De API-standaard schrijft voor dat naast de volledige naam, geslacht, geboortedatum en nationaliteit onder andere de verloopdatum van het paspoort en het reisdoel opgeslagen worden. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden om risicoprofielen van passagiers op te stellen.

Lees verder bij de bron; www.tweakers.net

De Britse overheid heeft inmiddels van meer dan 5 miljoen burgers de DNA-gegevens in een database opgeslagen, maar het aantal hierdoor opgeloste misdrijven neemt juist af, terwijl de kosten toenemen.

Het werkelijke aantal opgeslagen DNA-profielen bedraagt 5,9 miljoen, maar daar is zo'n 14% dubbel van. Het gaat dan om mensen die meerdere keren zijn opgepakt, een andere naam opgaven of een andere spelling of vanwege het upgraden van de profielen.

Lees verder bij de bron; www.security.nl

De Eerste Kamer twijfelt sterk aan de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en organiseert daarom een serie burgerraadplegingen en een expertbijeenkomst om te bepalen of ze akkoord gaat of niet.

Daarmee zit de Senaat minister van Volksgezondheid Ab Klink in de weg, die het liefst alle huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ziekenhuizen en apotheken nu al op het EPD had aangesloten. Het organiseren van een expertbijeenkomst, die op woensdag 9 december plaatsvindt, is iets wat niet vaak voorkomt. Normaliter is het de Tweede Kamer die dit soort hoorzittingen houdt. Die ging begin dit jaar al akkoord met de invoering van het EPD.

''De Eerste Kamer wil liever niet het werk van de Tweede Kamer overdoen. Maar in dit geval is het noodzakelijk om een goed gefundeerd besluit te kunnen nemen,'' aldus een woordvoerder. Vanwege de kritiek van burgers, ICT'ers en medici, twijfelen CDA, PvdA, VVD en SP in de Eerste Kamer aan het EPD.

Op dit moment hebben slechts 573 apothekers en artsen zich vrijwillig op het EPD aangesloten. Veel minder dan de negenhonderd waarop Klink hoopte.

Bron van dit artikel; www.security.nl

Camera’s die registreren of je boos of verdrietig bent, of agressief. Het kan. De Roemeense promovendus Dragos Datcu van de TU Delft ontwierp een systeem dat in 95 procent van de gevallen correct detecteert. Op voorwaarde dat baarden, hoofddoeken en brillen het zicht van de camera niet belemmeren en de mensen stilstaan. Lopen ze door de kamer, dan klopt het nog in 90 procent van de gevallen.

EmotieHerkenner

 

Lees verder bij de bron; www.nrcnext.nl

In België is een campagne tegen de bewaarplicht gestart, want die zou aanzetten tot misbruik van opgeslagen gegevens en ook de inhoud van het verkeer bewaren. Inmiddels hebben 1337 mensen de petitie van 'Bewaar je privacy' ondertekend.

Volgens de tegenstanders van de bewaarplicht is de wet destijds bijzonder snel aangenomen, zonder de nodige reflectie en overleg. Daarnaast zou de bewaarplicht geen oplossing voor het veronderstelde veiligheidsprobleem zijn. "Een algemene en preventieve bewaarplicht houdt immers een serieuze schending in van het recht op privacy en vertrekt van de idee dat elke burger potentieel gevaarlijk is."

"Een algemene bewaarplicht verstoort tevens het beroeps- en bronnengeheim van artsen, advocaten, journalisten en geestelijken, evenals politieke en zakelijke activiteiten die vertrouwelijkheid vereisen. Bovendien werd de noodzaak van een algemene bewaarplicht noch op Europees, noch op Belgisch niveau aangetoond en wijzen tal van experts op het feit dat een algemene bewaarplicht in de praktijk geen garantie kan bieden tegen terreur of criminaliteit.

De risico’s die verbonden zijn aan het introduceren van een algemene bewaarplicht zullen zich daarentegen wel zo goed als zeker voordoen."

Lees verder bij de bron; www.security.nl

Wat er op sociale netwerken gebeurt, is voor veel bedrijven waardevolle informatie. De afgelopen jaren zijn er tal van bedrijven ontstaan die software maken en diensten leveren om sociale media te analyseren.

Een van die bedrijven, Visble Technologies, is onlangs een samenwerking aangegaan met de CIA en maakt daar geen geheim van.

Lees verder bij de bron; MJK in het NRC

Veel Nederlanders zijn naïef over de bescherming van hun privacy, oordeelde de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming Peter Hustinx maandag bij een lezing voor de Belgisch-Nederlandse vereniging Benev. 

Terwijl in andere EU-landen de bezorgdheid is toegenomen tot 80 à 90 procent van de ondervraagde bevolking, is die in Nederland als enige EU-land de laatste jaren juist drastisch gedaald van 50 naar slechts 35 procent.

Van elke burger zijn vele gegevens vastgelegd bij diens bank, arts, internetbedrijf, ov-chip of de auto. ''Nederlanders denken vaak dat het niet uitmaakt, omdat ze niets te verbergen hebben'', zegt Hustinx.

''Maar dat is niet de vraag. Het gaat erom of we de techniek zo inrichten dat die goed werkt, zonder lekken en fouten. De systemen werken nu nog niet zo goed als nodig in een wereld die zo steunt op internet.''

Lees verder bij de bron; www.nu.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha 

 SteunVrijbit

  

PT Banner

BvV

150 voorkom

 

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen