Het filter moet websites met kinderporno weren. Niets mis mee, zou je zeggen. Behalve dan dat het geen enkel nut heeft, de verspreiders van kinderporno ongemoeid laat en we ons op een hellend vlak richting censuur begeven. 

De commissie had er goed aan gedaan even te buurten bij de Chinezen. Zij hadden onze Europese bestuurders kunnen vertellen dat hun Great Firewall, die ’staatsvijandige’ informatie moet weren, zo lek is als een thee-ei.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.trouw.nl

De bron is opmerkelijk maar de waarschuwing niet minder legitiem;

De AIVD en het kabinet waarschuwen voor de gevaren van het stallen van data in het buitenland. De geheime dienst vreest spionage van buitenlandse evenknieën.

De AIVD heeft samen met een aantal bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen in kaart gebracht welke informatie voor buitenlandse inlichtingen-diensten interessant is.

Tot risicovol rekent de AIVD bijvoorbeeld clouddiensten, managed computers en andere vormen van outsourcing over de grens. Daardoor kunnen buitenlandse inlichtingendiensten er eenvoudiger bij, waarbij bedrijven niet eens door hebben dat dit gebeurt.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

Het rapport dat naar de TK is gestuurd staat hier .

India verzamelt vingerafdrukken en telefoongebruik van alle inwoners.

De Indiase overheid gaat bij alle inwoners vingerafdrukken afnemen. De afdrukken zijn bedoeld voor nieuwe identiteitskaarten. De overheid verzamelt daarnaast data over telefoon- & internetgebruik en foto's van alle inwoners.

Lees meer...

UvT/TILT - Het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) van de Universiteit van Tilburg houdt 7 april een symposium over privacy op sociale netwerk sites. Gastspreker is dr. Danah boyd van Microsoft Research en fellow aan Harvard University; zij is onderzoeker op het gebied van sociale netwerk sites en het jonge publiek dat er veel gebruik van maakt.

Dr. boyd is een van de eerste sociale wetenschappers die wetenschappelijk onderzoek startte naar dit online fenomeen.

Lees meer...

HeaderHumanVerbond

Dossier mensenrechten : het recht op privacy : introductie

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een burgerrecht en een mensenrecht. Deze rechten zijn niet voor niets ingesteld, ze beschermen uiteindelijk de vrijheid van burgers ten opzichte van de overheid en ten opzichte van andere partijen.

Het Humanistisch Verbond maakt zich zorgen over het feit dat deze burgerrechten zo gemakkelijk aan de kant worden gezet. Meer schendingen van privacy betekent niet automatisch meer veiligheid, het betekent ook meer kwetsbaarheid voor individuen.

Veel informatie op deze site

De NVVB ontvangt sinds 31 maart signalen dat burgers zich aan het loket melden die bij de aanvraag van een reisdocument de gemeente vragen een verklaring te ondertekenen die de Stichting Privacy First heeft opgesteld.

De NVVB adviseert dringend, net als overigens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, brieven van burgers gebaseerd op de standaardbrief van Privacy First, niet in ontvangst te nemen, laat staan deze te ondertekenen. De uitvoering van publiekrechtelijke taken, zoals op het terrein van de Paspoortwet, kan geen onderwerp zijn van een overeenkomst met een individuele burger. De inhoud van de nieuwsbrief van BZK hierover kunt u hieronder downloaden. In Biometrie InZicht een nadere uitleg van het advies. In de bijlage de antwoorden van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Tweede Kamervragen van Kamerlid Raaks van de SP.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha 

 SteunVrijbit

  

PT Banner

BvV

150 voorkom

 

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen