Vanaf vandaag een feuilleton bij Sargasso

RH (44) wilde eind vorig jaar (2008) een abonnement voor zijn mobieltje afsluiten bij KPN. Het bedrijf weigerde: hij was niet kredietwaardig. Vreemd. Vlak daarvoor had hij zonder problemen een hypotheek van 2,5 ton afgesloten voor zijn nieuwe huis in Haarlem. H belde KPN. De medewerker van het callcenter kon alleen oplezen wat het computerscherm toonde.

Hij kreeg het advies contact op te nemen met databedrijf Experian, dat voor KPN risicoprofielen van nieuwe klanten maakt. Een medewerker van Experian vertelde dat op zijn adres ‘negatieve kredietinformatie’ was gevonden.

Toen viel het kwartje. Hupkens had zijn huis in een executieverkoop gekocht: de vorige bewoner kon niet aan diens betaalverplichtingen voldoen.

Lees het volledige artikel, reacties en de volgende delen op; www.sargasso.nl

Minister van der Hoeven wil dat internetproviders gaan vastleggen hoe ze omgaan met informatie van burgers en dat websites expliciet toestemming gaan vragen wanneer cookies met persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen. Verder moet de beoogde wet ook het schaden van de privacy van internetters strafbaar stellen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.telegraaf.nl

In de laatste, nu officiële, conceptversie van anti-piraterijverdrag ACTA is de gevreesde three-strikes voetnoot verdwenen. Wel wordt een achterdeur opengehouden voor landen die dit wel willen.
Dat blijkt uit versie 8 van de woensdag vrijgegeven documentatie over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). In dat omstreden handelsverdrag tegen het vervalsen van goederen is een passage opgenomen over online copyrightbeleid.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

Op het gebied van privacy, openheid en beveiliging scoort Internet Explorer onvoldoende, zo blijkt uit een beoordeling van WhatApp.

Opmerkelijk genoeg wordt de beveiliging van Apple Safari hoger ingeschat dan die van Google Chrome, terwijl de browser van de zoekgigant de enige was die de Pwn2Own hackwedstrijd overleefde. Naast browsers kijkt WhatApp ook naar verschillende browser-plugins, webapplicaties, mobiele platformen en sociale netwerken.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl

Facebook heeft de privacy van gebruikers verder verminderd door persoonlijke informatie voor iedereen toegankelijk te maken. Bepaalde onderdelen van een profiel, zoals geboorteplaats, woonplaats, opleiding, werk en interesses zijn nu in "connections" omgetoverd, wat betekent dat iedereen ze kan zien.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl

Google heeft een tool ontwikkeld die inzichtelijk maakt welke landen aan de zoekgigant hebben gevraagd om toegang tot data te krijgen of om content te verwijderen. Ook is zichtbaar hoe vaak Google hieraan gehoor heeft gegeven.

Volgens Google leidt het inzichtelijk maken van dergelijke verzoeken door overheden tot meer transparantie.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

Uit onderzoek van de BSA blijkt dat Europese burgers niet weten waar hun online data is opgeslagen. Bijna een op de vijf Europeanen geeft toe niet te weten of hun persoonlijke gegevens ‘in de cloud’ zijn opgeslagen. 
Zestig procent verklaart geen idee te hebben wat ‘in de cloud’ betekent. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat er onwetendheid is over wie verantwoordelijk is voor de bescherming van online data.
Dit geeft de noodzaak aan van betere coördinatie tussen de overheid, bedrijven en gebruikers, en betere voorlichting over cyberrisico’s en best practices.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.breekpunt.nl

De commissie constateert dat de aanbeveling van de Commissie voor een nieuw 
onderhandelingsmandaat het stempel RESTREINT draagt en dat deze aanbeveling haar enkel langs onofficiële weg heeft bereikt. 

De commissie besluit daarop een brief aan de Minister van Justitie te sturen waarin wordt gevraagd hoe dit zich verhoudt tot diens toezegging dat de Eerste Kamer er qua informatievoorziening niet op achteruit zal gaan na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Tevens zal worden gevraagd of het document waarover de commissie nu beschikt daadwerkelijk het document is waarover tijdens de JBZ-Raad van 22 en 23 april 2010 wordt beraadslaagd.

Tijdens de commissievergadering van 20 april 2010 heeft de commissie voor de JBZ-Raad besloten een brief te sturen aan de minister van Justitie met een reactie op de brief over het concept onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie. De fracties van D66, de VVD en GroenLinks hebben een inbreng geleverd.

Bron; www.eerstekamer.nl/eu

De brief die 20 april naar HB verstuurt is door de commissie

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha 

 SteunVrijbit

  

PT Banner

BvV

150 voorkom

 

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen