Google heeft de privégegevens gewist die het met zijn programma "Street View" verzamelde in Oostenrijk, Denemarken en Ierland op verzoek van de autoriteiten van die landen. Dat heeft de Amerikaanse internetreus vrijdag gemeld in een brief aan Amerikaanse parlementairen. 


In de brief verontschuldigt Google zich ook voor het verzamelen van die persoonlijke informatie en benadrukt het dat de gegevens nooit gebruikt werden voor een dienst of product van het merk.

Lees het volledige artikel bij de bron: www.destandaard.be

De nieuwe coalitie in Groot-Brittannië gaat de privacy van burgers beter beschermen...

..Het Engelse beleid is een goed voorbeeld van hoe een overheid ook met burgers kan omgaan. Een voorbeeld waar Nederland veel van kan leren. De overheid maakt hier gebruik van technische mogelijkheden die grote inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Soms krijgen politie en justitie uitbreiding van hun bevoegdheden nadat daarvoor door het parlement nieuwe wetten zijn aangenomen.

Onder het mom van de strijd tegen het terrorisme zijn de afgelopen jaren talloze maatregelen ingevoerd die de grondwettelijke vrijheden van burgers hebben ingeperkt. Maar vaak is het ook het geval dat er stilzwijgend door allerlei overheidsinstanties gebruik wordt gemaakt van middelen die toevallig voor handen zijn.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een groot goed waarmee niet omzichtig genoeg kan worden omgesprongen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.frieschdagblad.nl

De Europese Commissie heeft volgens Judith Sagenini (GL) bij haar onderhandelingen met de Verenigde Staten over de uitwisseling van bankoverschrijvingen niet geluisterd naar de eisen van het Europarlement.

De VS willen inzage in bankoverschrijvingen van Europese burgers en bedrijven. Ze zeggen die informatie nodig te hebben om de geldstromen voor terroristen op het spoor te komen. Maar het Europarlement verwierp een eerder akkoord hierover omdat de privacy van burgers onvoldoende zou zijn gewaarborgd.

VVD-politica Hennis-Plasschaert, is wat voorzichtiger. ,,Ik heb de indruk dat er hard is onderhandeld door de Europese Commissie. Er ligt nog geen definitieve tekst. Laten we daar eerst maar op wachten.''

Lees het volledige artikel bij de bron: www.europa-nu.nl

Agenten van de grenscontrole in de VS mogen laptops van reizigers niet langer zomaar onbeperkt bekijken en in bezit houden. Er moet een doorzoekingsbevel zijn.

Wanneer je de VS binnenkomt, heeft de grenscontrole het recht om je laptop in beslag te nemen voor verder onderzoek. Tot nu toe was daar geen bevel van de rechter voor nodig. Dat zorgde ervoor dat de politie laptops zo lang als zij wilde kon behouden.

Die situatie leidde tot een rechtszaak, aangespannen door een man die zijn laptop maandenlang kwijt was aan de grensdiensten.

Lees het volledige artkel bij de bron; www.zdnet.nl

Er zijn 64 openbare en diverse vertrouwelijke reacties binnengekomen op een voorgestelde wijziging van de Telecomwet, die onder meer een meldplicht datalekken introduceert. Providers schieten gaten in het voorstel.

Vanaf uiterlijk medio 2011 komt er een meldplicht voor de telecomsector waardoor providers moeten melden wanneer persoonlijke gegevens van klanten op straat komen te liggen. Dat staat in de voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet, waar personen, bedrijven en belangenorganisaties in april en mei op konden reageren.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

In Groot-Brittannië zijn duizenden mensen illegaal gecontroleerd in het kader van de omstreden terrorismewetgeving. Er is een onderzoek bevolen, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Mensenrechtenorganisaties hebben toenemende kritiek op de terreurbestrijdingswetgeving, in het bijzonder de "stop and search"-methode. Daarbij kan de politie iedereen op straat aan een onderzoek onderwerpen, zonder dat daarvoor verdenking bestaat. Niettemin heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dit begin dit jaar in enkele gevallen rechtsgeldig geacht.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.hln.be

Verschillende mensenrechtenverenigingen trekken naar het Grondwettelijk Hof tegen het akkoord dat de VS en de EU in 2007 hebben afgesloten over de uitwisseling van passagiersgegevens. Dat heeft de Liga voor de Mensenrechten bekendgemaakt...

..Het Grondwettelijk Hof zal moeten oordelen of er redenen bestaan om de Belgische wet van 30 november - die het akkoord vertaalt - te vernietigen of niet...

..Volgens de klagers schendt de Belgische wet de Belgische en de Europese privacyregels, aangezien ook informatie over de gezondheidstoestand, politieke, filosofische of religieuze overtuigingen en zelfs de seksuele geaardheid kan worden uitgewisseld. Volgens de Liga staan in de wet te weinig bepalingen die mogelijk misbruik moeten tegengaan.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.hln.be

De Europese Commissie staat dichtbij een akkoord met de Verenigde Staten over de uitwisseling van de bankgegevens van particulieren in het kader van de strijd tegen het terrorisme. Dat heeft Commissaris Cecilia Malmström gezegd. Het EP, dat zo'n akkoord in februari wegstemde, blijft sceptisch.

...Ook het EP kreeg al de grote lijnen van de voorliggende tekst te horen, maar de socialistische fractie is niet overtuigd. "Er is vooruitgang geboekt, maar wij betreuren dat de Commissie niet genoeg gedaan heeft voor de wijze waarop de gegevens worden geselecteerd", zegt de Oostenrijker Hannes Swoboda.

Malmström wist ook nog te melden dat de VS de persoonsgegevens vijf jaar lang zouden mogen bijhouden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.hln.be

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha 

 SteunVrijbit

  

PT Banner

BvV

150 voorkom

 

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen