Als Brein aanwijzingen zou hebben dat bepaalde klanten van providers inbreuk zouden maken op auteursrechten, dan moet Brein die bepaalde klanten daar dan maar op aanspreken, vonniste de rechter afgelopen maandag in de zaak die Brein had aangespannen tegen Ziggo en XS4all. Brein zegt nu daar inderdaad over na te denken...
 
"Wij geven de voorkeur aan aanpak van superhelers zoals The Pirate Bay maar als de toegang niet wordt geblokkeerd omdat er eerst gebruikers aangepakt moeten worden dan is dat de aangewezen weg", zegt Tim Kuik van Brein.

Ziggo reageerde dat zij alléén adresgegevens beschikbaar stelt als zij daartoe gedwongen wordt door een rechter of door Justitie.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.computeridee.nl 

Een privacylek in Safari maakt het kinderspel voor kwaadaardige websites om privégegevens te stelen, waardoor ruim 80 miljoen gebruikers risico lopen. Safari 4 en 5 hebben een marktaandeel van zo'n vier a vijf procent, wat neerkomt op ongeveer 83 miljoen gebruikers wereldwijd. De auto-complete functionaliteit in de browser maakt het mogelijk voor websites om voornaam, achternaam, werkadres, stad, staat en e-mailadres van Safari-gebruikers te achterhalen, ook al hebben die de website nog nooit eerder bezocht.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl 

Prof. Michael Geist (University of Ottowa) noemt vijf redenen waarom de EU zich misschien wel zou willen terugtrekken uit de onderhandelingen over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

1. EU Commissaris Karel de Gucht verklaarde onlangs dat het aan de Verenigde Staten ligt dat de onderhandelingen tot nu toe geheim blijven.

2. De Gucht zei verder dat hij niet verwacht dat er zich voor september nieuwe ontwikkelingen zullen voordoen met betrekking tot het ACTA-verdrag.

3. Binnen de EU nemen de kritische geluiden toe. Zo pleiten de Nederlandse ministers van Economische Zaken en Justitie voor hernieuwde openheid over handelsverdrag ACTA. Ook heeft de Artikel 29 Werkgroep op 15 juli opnieuw haar zorgen geuit over het ACTA-verdrag.

4. Geist concludeert uit de gelekte documenten dat de Verenigde Staten de laatste maanden het meeste water bij de wijn doen tijdens de onderhandelingen.

5. Er lijken onoverbrugbare verschillen te bestaan tussen de wensen van de EU en die van de Verenigde Staten. Zo zijn de Verenigde Staten niet van plan om toe te geven aan de EU, die graag bescherming voor geografische aanduidingen zou zien.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.solv.nl 

DNA-gegevens, vingerafdrukken en kentekennummers worden vanaf 2011 automatisch uitgewisseld tussen alle Europese lidstaten. Nederland deelt deze informatie al met enkele Europese landen. Vanaf eind 2011 moeten vingerafdrukken, DNA-profielen en kentekeninformatie gedeeld worden met alle EU-lidstaten. Deze informatie is door criminaliteitsbestrijders automatisch opvraagbaar uit de verschillende databanken van de verschillende EU-landen.

De informatie is automatisch opvraagbaar door verschillende opsporingsinstanties.


Lees het volledige artikel bij de bron; WebWereld

BRUSSEL (ANP) - Vingerafdrukken, DNA-profielen en kentekenregistraties kunnen vanaf augustus volgend jaar automatisch worden uitgewisseld tussen alle 27-EU lidstaten. Dit staat in een document van de Europese Commissie over dit onderwerp. Nederland en een beperkt aantal andere landen wisselen deze gegevens al uit.

bron: Brabants Dagblad

De huidige Paspoortwet werd op 9 juni 2009 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Invoering werd op 28 juni 2009 van kracht voor diplomatieke en dienstpaspoorten en vanaf 21 september dat jaar voor iedere burger die een nieuw paspoort of ID-kaart aanvraagt. Aaron Boudewijn, de student die landelijke bekendheid verwierf als eerste weigeraar van vingerafdrukken die beroep aantekende bij de bestuursrechter om de paspoortwet buiten werking te laten stellen, was gevraagd in een special over Privacy te schrijven voor het vakblad van het PvIB.

Vereniging Vrijbit werkte nauw met hem samen en probeert bij deze zijn toezegging postuum gestand te doen. Het PvIB is het kenniscentrum op het gebied van Informatiebeveiliging in Nederland. Het PvIB is het platform waar informatie, kennis en ervaring over informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, verrijkt en weer wordt uitgedragen. Het PvIB verenigt alle betrokkenen en geinteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging. Het artikel van Miek Wijnberg is hieronder in PDF vorm te lezen.

pdf PvIB_special_Paspoortwet_brengt_burgers_in_gevaar.pdf

Eén van de twee regionale elektronische patiëntendossiers (REPD) die vorig jaar door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op de vingers werd getikt, stopt met het uitwisselen van gegevens. Het CBP constateerde dat de Stichting Schakelpunt Transmurale Zorg Midden-Holland (SPITZ-MH) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtrad.

Lees het volledige artikel bij de bron; security.nl

Internetprovider Ziggo hoeft de toegang tot The Pirate Bay voorlopig niet te blokkeren. Dat heeft de rechter op 19 juli 2010 bepaald in kort geding. Deze uitspraak lijkt op het eerste gezicht gunstig, maar bevat een zorgwekkend randje. Brein moet bewijzen dat Ziggo-gebruikers inbreuk maken.

Lees het volledige artikel bij de bron; Bits Of Freedom
Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha 

 SteunVrijbit

  

PT Banner

BvV

150 voorkom

 

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen