Minister Hirsch Ballin wil het verbod op het afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken verruimen. Nu is het bijvoorbeeld verboden om stiekem in een woning of besloten lokaal een gesprek op te nemen als degene die het gesprek opneemt daar zelf niet aan deelneemt. Straks geldt het verbod ook voor de dader die wèl gespreksdeelnemer is en zonder toestemming heeft opgenomen, waarmee het Nederlands recht op één lijn komt met bestaande wettelijke regels in Frankrijk en Duitsland.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl 

Een reactie vd journalisten vakbond staat hier

Wat vindt u van het feit dat, meer dan een jaar nadat u in gesprek gegaan bent
met de Kamers van Koophandel om de afspraak te maken dat zij nieuwe
inschrijvers actief moeten wijzen op de mogelijkheid van een ‘opt-out’ van
verkoop van bedrijfsgegevens voor commerciële doeleinden, medewerkers
nog steeds “glazig”2 kijken als een nieuwe inschrijver vraagt naar het
blokkeren van verkoop van bedrijfsgegevens voor commerciële doeleinden,
laat staan dat de KvK actief wijst op de mogelijkheid van een ‘opt-out’?

Lees de volledige brief hier 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is de verklaring verplicht. Ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG. U krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Bent u wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.

Bron van de uitleg; www.rijksoverheid.nl 

Document met aantal aanvragen per profiel 

De politie Haaglanden zet bij grote evenementen 'spotters' in. Zij speuren in mensenmassa's naar afwijkend gedrag. De eerste proef was tijdens Veteranendag, vorige maand in Den Haag.

Het team let erop of mensen extra opvallen tijdens evenementen, zoals bijvoorbeeld iemand die een grote zonnebril draagt, terwijl het bewolkt is. Volgens het korps Haaglanden is het team opgericht als reactie op de gebeurtenissen tijdens Koninginnedag vorig jaar in Apeldoorn en de Dodenherdenking dit jaar in Amsterdam. Het spottersteam is nu nog in de testfase

Lees het volledige artikel bij de bron; www.rtvwest.nl 

Webwinkel Amazon.com en profielensite Facebook zijn een samenwerkingsverband aangegaan waardoor vrienden op de sociale site elkaar producten kunnen aanbevelen.

Amazon stelt dat er geen data, zoals aankoopgeschiedenissen of andere persoonlijke gegevens, met Facebook wordt gedeeld en dat er enkel informatie van de profielensite richting de webwinkel gaat.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.telegraaf.nl 

Iemand die niet-openbare gegevens zonder toestemming uit een computer overneemt, wordt strafbaar. Ook het helen van computergegevens wordt strafbaar. Verder wordt het verbod op afluisteren, aftappen en opnemen van vertrouwelijke gesprekken uitgebreid. Ook krijgen officieren van Justitie bevoegdheid om strafbare informatie van internet te laten verwijderen.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin van Justitie op 28 juli 2010 voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

Het wordt strafbaar - met een gevangenisstraf van maximaal een jaar - als iemand rechtmatig toegang heeft tot een computer en daaruit niet openbare gegevens zonder toestemming overneemt. Bijvoorbeeld een medewerker van een bedrijf of instelling die opzettelijk persoonlijke gegevens van een bekende Nederlander kopieert met de bedoeling ze aan een ander te verkopen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.rijksoverheid.nl

P-NOTE: Dit komt dus twee dagen nadat het misbruik door ambtenaren van het CIOT bekend werd :)

 

Skull Security heeft een crawler geschreven die alle publieke informatie van Facebook afgaat. De crawler heeft maar liefst 171 miljoen pagina's opgeslagen, waarvan er 100 miljoen aan unieke bezoekers toebehoren. Alle pagina's zijn inmiddels via een torrentbestand aangeboden.

Skull Security wil met de informatie aantonen dat veel gebruikers niet op de hoogte zijn van de privacy settings van Facebook en welke informatie hiermee openbaar is. Het crawlbestand bevat de url van elk zoekbaar gebruikersprofiel, de unieke gebruikersnaam en wat verdere informatie. Met een klik op de link kom je terecht op de Facebook-pagina van de gebruiker, waarmee je een foto en naam en eventueel zelfs een telefoonnummer, adres en geboortedatum kunt zien.

Bron van dit artikel; www.pcm.nl die doorverwijst naar deze bron: www.techeye.net

Jeremiah Grossman van WhiteHat Security zal op de Black Hat 2010-conferentie, die deze week in Las Vegas wordt gehouden, een lezing geven onder de titel 'Breaking browsers: hacking auto-complete'. Volgens de beveiligingsonderzoeker is het mogelijk om via exploits informatie uit de autocomplete-functie te halen. Veel browsers passen deze functie toe, zodat gebruikers webformulieren sneller kunnen invullen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha 

 SteunVrijbit

  

PT Banner

BvV

150 voorkom

 

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen