Het is aan het College Bescherming Persoonsgegevens om te beoordelen of het privacybeleid van Apple rechtmatig is, schrijft minister van der Hoeven (EZ) aan de Tweede Kamer. Twee leden van de VVD fractie zijn bezorgd over het beleid van Apple om locatiegegevens van zijn gebruikers te vergaren, gebruiken en te verkopen. Van der Hoeven schrijft dat gebruikers hiervan op de hoogte zijn en dat er een opt-out bestaat. Zij verwijst de kwestie door naar Justitie. Het CBP moet beoordelen of de gegevens die Apple verzamelt voldoende zijn geanonimiseerd. Het is niet bekend of het CBP dit ook inderdaad gaat onderzoeken.

Bron: www.telecompaper.nl  de kamervragen & antwoorden staan hier

Andere bronnen: www.telegraaf.nl  , www.nu.nl (aanrader)

Update op nu.nl;

Uit nieuwe gebruikersvoorwaarden van Apples muziek- en softwaredienst iTunes bleek in juni dat Apple toestemming heeft om de precieze locatie van Apple-apparatuur te registreren en te delen met bijvoorbeeld adverteerders.

Volgens de voorwaarden mogen Apple en zijn partners exacte locatiegegevens verzamelen, gebruiken en uitwisselen, inclusief de real-time geografische locatie van een Apple-computer of -apparaat. 

Update 2 van www.techzine.nl;

Het College Bescherming Persoonsgegevens is in opdracht van demissionair minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven gestart met een onderzoek naar de privacyvoorwaarden van Apple. 

 

Kom op donderdag 14 oktober a.s. naar De Doelen in Rotterdam voor het congres 'Burger Bewust'!

Tijd: 09.00 uur - 16.30 uur   via Twitter: #burger2010

Burgerlink bevordert dat burgers de kans krijgen om op eigentijdse wijze mee te doen aan het verbeteren van de overheid. Een overheid die gaat voor een meer klantgerichte dienstverlening en een transparanter democratisch proces. Er wordt terug- en vooruit gekeken. Wat wordt de beleidsinzet van het nieuwe kabinet?

Kom, kijk, luister en beleef samen met ruim 700 geïnteresseerden uit alle delen van de publieke sector het Burgerlink Congres 2010. Deelname aan het congres is gratis.
U kunt zich inschrijven vanaf 21 juni 2010!

Lees het volledige bericht bij de bron; www.burgerlink.nl 

Guido De Pauw  heeft het aan de stok met warenhuizen als Aldi en Spar die op het kassaticket het volledige bankrekeningnummer van hun klanten vermelden. 'Hiermee schenden ze mijn privacy', vindt hij. 'Bij andere warenhuizen vindt je geen of een onvolledig rekeningnummer op je ticket ', en hij legt de bewijzen voor.

De man klampte verschillende klanten aan op de parking van onder andere Aldi-warenhuizen. 'Of ze wisten dat hun bankrekeningnummer op het ticket geprint stond? De overgrote meerderheid viel uit de lucht. Hun eerste reactie is dat ze dat toch niet zo leuk vinden. Er worden massa's tickets in de winkelkarretjes achtergelaten. Waarom moeten al die persoonlijke gegevens te grabbel gegooid worden?', vraagt Guido De Pauw zich af.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.hetnieuwsblad.be 

De Engelse gemeente Poole heeft excuses moeten aanbieden aan een familie die ze in drie weken 21 maal heeft bespied om te zien of die niet loog over haar ware woonplaats. De verontschuldigingen volgen op de uitspraak van een tribunaal inzake onderzoeks-bevoegdheden. Die vond dat het optreden „buiten proportie” was en zei dat het recht op privacy van het gezin door de gemeente was geschonden.

De uitspraak heeft gevolgen voor het mis-, gebruik dat lokale overheden maken van de tien jaar oude RIPA-wet  bedoeld om terrorisme te voorkomen. In dit geval vermoedde de gemeente dat zij loog over haar vaste adres om op die manier haar kinderen op een bepaalde school geplaatst te krijgen. De gemeente zette bewakers in, die het komen en gaan van de familieleden volgden en filmden. In hun verslagen spraken ze over „het doelwit”.

Paton , die de waarheid sprak, klaagde met steun van de burgerrechtenorganisatie Liberty de gemeente aan uit protest tegen de „Big Brother-overheid”. 

RIPA (de Regulation of Investigatory Powers Act) heeft de reputatie verworven als „het handvest voor bemoeiallen”, omdat lokale overheden de bevoegdheid hebben mis-, gebruikt om burgers te betrappen op oplichten van de sociale dienst en op het liegen over hun vaste adres om zo een goede schoolopleiding voor hun kinderen mogelijk te maken.

Surveillance, in persoon of met camerabewaking, wordt ingezet om mensen te betrappen op het weggooien van vuil, op verkopen van illegale waar, op het laten liggen van hondenpoep en op het buitenzetten van de vuilnisbak op de verkeerde dag.

Tewijl de wet bedoeld is voor levensbedreigende situaties. Sinds de invoering hebben lokale overheden haar meer dan 10.000 maal, meestal oneigenlijk gebruikt. De nieuwe coalitie-regering wil de bevoegdheden van RIPA beperken. Zij zoekt nog naar een manier waarop bij een voorgenomen herziening van alle contra-terreur-wetgeving.

Deze zaak is ook behandeld in de 3 delige BBC serie 'Who's Watching You' uit 2009 die op Vimeo te zien is in deel 1 vanaf 29:46. Deel 2  staat daar ook en is van harte aanbevolen.

Een gespecialiseerd team van officieren van justitie dat 24 uur per dag kan ingrijpen als er onrechtmatige publicaties op internet verschijnen. Met de bevoegdheid om internetproviders te dwingen om die informatie te verwijderen, inclusief het opleggen van een dwangsom als dat niet gebeurt. En heling van informatie die afkomstig is van computervredebreuk wordt strafbaar.

Dat zijn de meest opmerkelijke voorstellen die minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) doet in zijn vorige week verschenen conceptwetsvoorstel ‘Versterking bestrijding computercriminaliteit ’.

Dat landelijke team krijgt de bevoegdheid om een ‘ambtelijk bevel’ tot verwijdering van de gegevens te geven, inclusief de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen. Gedupeerden kunnen dat nu doen via de rechter in een civiele procedure. Straks kan dat  ook via dat landelijk team van officieren.

Het wetsvoorstel stelt ook het stiekem opnemen en op internet verspreiden van gesprekken strafbaar. Dat is nu al het geval als iemand gesprekken opneemt zonder zelf gesprekspartner te zijn. Straks is dat ook het geval als als iemand ongevraagd een gesprek opneemt waar hij zelf aan heeft deelgenomen.

Dat zou consequenties kunnen hebben voor de undercoverjournalistiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een verborgen camera of microfoon. De journalistenvereniging NVJ vindt dat dit onderdeel in het wetsvoorstel inderdaad bepaalde vormen van undercoverjournalistiek kan belemmeren. „De minister geeft in zijn toelichting aan dat journalisten een uitzonderingspositie krijgen”, aldus een woordvoerder. „Maar wij vinden dat expliciet in die toelichting moet komen te staan dat de strafbaarheid voor journalisten vervalt als er met hun werk een algemeen belang gediend is.”

Bron; NRC (digitale editie)

De politie in New Delhi hebben een facebookpagina opgezet waar mensen verkeersovertreders kunnen aangeven.

Inmiddels heeft de pagina meer dan 17000 fans en bevat het meer dan 3000 foto's van mensen die verkeersovertredingen begaan hebben. Te denken valt hierbij aan overtredingen zoals het rijden zonder helm, bellen tijdens het rijden en fout parkeren. Tot nu toe zijn er 665 bekeuringen uitgeschreven door de kentekens van de overtreders op de foto te achterhalen om zo de overtreder alsnog een prent te sturen.

Bron: www.computeridee.nl 

Goed nieuws. De Koepel van DBC-vrije praktijken heeft een overwinning behaald op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In een vandaag bekend geworden vonnis beslist het College van Beroep voor het Bedrijfsleven ondermeer dat de autoriteit de privacybelangen van patiënten onvoldoende heeft meegewogen.

Sinds 2008 zijn psychologen en psychiaters verplicht om in de facturering aan de zorgverzekeraar aan te geven om welke zorg het gaat een zogenoemde Diagnose Behandel Combinatie. Waarin ondermeer staat aan wat voor kwaal een patiënt lijdt. De zorgverzekeraar krijgt daarmee inzicht en kan die informatie gebruiken om de klant in de toekomst een verhoogde premie op te leggen, dus om aan risicoprofilering te doen.

Lees het (zeer uitgebreide) artikel bij de bron; www.sargasso.nl 

Nokia en BlackBerry-maker RIM zouden met de Indiase overheid hebben afgesproken om hun beveiliging open te zetten, zodat opsporingsdiensten telefoon-, data- en chatverkeer kunnen inzien.

Nokia heeft de deal met de Indiase overheid bevestigd, RIM bevestigt alleen dat het in gesprek is, meldt PC World. De deal zou voor RIM inhouden dat het binnen twee weken inzage biedt in de code, die toegang geeft tot bedrijfsmail.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha 

 SteunVrijbit

  

PT Banner

BvV

150 voorkom

 

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen