Burgerrechtenorganisatie StateWatch [1] maakte eind mei bekend dat de Europese Raad op 26 april een voorstel aannam gericht op het volgen van (en het optreden tegen) mensen die een "radicale boodschap" met het label "extreem rechts/links, islamitisch, nationalistisch of anti-globalisering" verkondigen of ondersteunen....

...Het besluit van de Europese Raad omvat het instellen van een EU "gegevensverzamel-instrument" dat ter beschikking wordt gesteld aan de politie- en veiligheidsdiensten in de lidstaten.

Dat 'instrument' omvat 70 basisvragen over ideologie, verspreidingskanalen, persoonlijke en beroepsmatige gegevens over degene die gevolgd worden (de 'agents'), en andere zaken. De antwoorden worden vervolgens verwerkt in een Europese gegevensbank.

Hoewel het besluit niet bindend is, kunnen de richtlijnen leiden tot politionele samenwerking tussen lidstaten en tot diverse nieuwe praktijken van gegevensverzameling binnen de lidstaten.

Lees het volledige artikel bij de bron: www.globalinfo.nl

Creditcardmaatschappijen en andere financiële instellingen mogen klanten met een kleine betalingachterstand niet zomaar aanmelden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Die registratie heeft onevenredig veel nadelige gevolgen voor mensen en is daarom in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Tot deze uitspraak komt het Gerechtshof in Arnhem in een zaak tussen Comfort Card en een inwoner van Amsterdam die vanwege een betalingsachterstand van 20 euro bij het BKR geregistreerd kwam te staan. Daardoor kon hij geen hypotheek meer krijgen.

De Amsterdammer kreeg in de zaak hulp van Joost Mengerink van RegistratieVrij.nl, dat mensen (tegen betaling) helpt van hun status als wanbetaler af te komen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.blikopnieuws.nl

De schade die de entertainmentindustrie zegt te lijden door piraterij is niet zo groot als verwacht. Amerikaanse hoogleraren plaatsen hun vraagtekens bij de bedragen die de sector zegt te verliezen...

...Uit een rapport van de Government Accountability Office (GAO) bleek eerder dat er vrijwel geen bewijs is voor de miljoenenverliezen waarover de entertainmentindustrie spreekt. Er werd zelfs gezegd dat de auteursrechteninbreuk een positieve werking op de industrie zou kunnen hebben.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nu.nl

Video over de veiligheid van ons paspoort. Interview met een gemeenteambtenaar (ziet geen echt gevaar), journalist Brenno de Winter (van oa www.beveiligingsupdate.nl).

Jeroen van Beek (IT Beveiligingsexpert) demonstreert hoe kinderlijk eenvoudig het uitlezen, opslaan en kopieren van de data op een paspoort mogelijk is en hoe goedkoop dat kan.

De video is hier te bewonderen

U doet het overkomen of Engeland erger is dan Nederland.

Dat is niet zo: in Nederland hebben we ook langs iedere snelweg camera's hangen, die elk kenteken registreren. Officieel is het om de weg te monitoren i.g.v. ongelukken e.d. maar dat is slechts een deel van het verhaal.

Internettaps in Nederland gaan veel verder dan die in de UK.
Nergens worden er zoveel telefoons afgetapt als hier ten lande.

Een anonieme OV chipkaart kan enkel opgeladen worden met een PIN-pas.

Hoezo anoniem?  Reisgegevens van OV-chipkaarthouders worden 7 jaar bewaard!

Zeker: het Verenigd Koninkrijk is een 1984-maatschappij geworden. Maar +31 is nog veel en veel erger.

En de overheid komt ermee weg, zolang de gemiddelde idioot het standpunt huldigt dat men alles van hem mag weten, omdat hij toch niets verkeerds doet. Die inslag staat gelijk aan zelfmoord.

Een zichzelf respecterend burger behoort te zeggen: "Sodemieter op! Ik heb geen aanleiding gegeven, dus houd op mij te bespioneren!"


Zolang de Nederlandse burger gespeend is van dit boerenverstand zal het alleen nog maar erger worden. Vooral ook omdat, ondanks een negatief referendum, onze souvereiniteit ook al is weggegeven.

Reactie geplaatst onder dit artikel

De VNG/NVVB heeft een advies gegeven aan burgemeesters en ambtenaren van de burgelijke stand hoe te reageren op burgers die een protestbrief presenteerden bij de aanvraag van een nieuw ID-bewijs. De protestbrief stelde de burgemeester aansprakelijk voor de veilige opslag van de biometrische gegevens die opgenomen werden voor de aanmaak van het gevraagde ID-bewijs.

De vereniging Vrijbit heeft hierop een reactie gestuurd;

Lees ook over dit initiatief in Zaanstad

Lees meer...

Een politiechef in Ontario (VS) had een van zijn ondergeschikte diens mobiele telefoon afgenomen om zijn smsjes te kunnen lezen. Er waren redenen om te vermoeden dat de man vrouwen bestookte met hitsige berichten. Dat bleek het geval: de chef had gelijk. Maar had hij de berichtjes mogen lezen?

het Amerikaanse hooggerechtshof heeft zich uitgesproken: bazen mogen in de SMS-berichten van hun ondergeschikten kijken als ze denken dat er misbruik van de mobiele telefoon is gemaakt tijdens diensttijd. Het speurwerk had volgens de rechters een "legitieme werk-gerelateerde doel" en "het was niet buitensporig in omvang."

Lees het volledige artikel bij de bron; www.welingelichtekringen.nl

Het parlement in IJsland heeft unaniem voor een verklaring gestemd, waardoor diverse wetten worden aangepast. Journalisten en bronnen krijgen hierbij zeer verregaande bescherming.

Voor klokkenluiderssite Wikileaks is dit reden om te verhuizen. Ook Nederlandse journalisten kunnen van de wetgeving voordeel hebben.

De verzameling wetten, die the Iceland Modern Media Initiative vormen, moeten vrijheden in vooral de digitale wereld waarborgen.Er komt bescherming van klokkenluiders en bronnen. Een journalist mag niet alleen een identiteit beschermen, maar zal dat ook moeten doen. Ook mag niet zomaar worden bijgehouden wie met wie belt of e-mailt.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nu.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha 

 SteunVrijbit

  

PT Banner

BvV

150 voorkom

 

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen