In de Kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering zet het kabinet uiteen hoe de digitale transitie van de samenleving de komende jaren in goede banen geleid kan worden.

Daarbij legt het kabinet de vinger op de zere plek: het is vanwege risico’s als machtsconcentraties, de verspreiding van desinformatie en de algoritmische manipulatie van burgers een uitdaging om publieke waarden – zoals veiligheid, rechtvaardigheid en democratie – te beschermen en te bevorderen.

Het kabinet realiseert zich dat deze uitdagingen om doortastende normering vragen, en dat dit in het verleden onvoldoende heeft plaatsgevonden. Het kabinet blijft daarbij de nadruk leggen op een breed begrip van publieke waarden, waar niet alleen privacy en veiligheid, maar ook waarden als duurzaamheid en autonomie toe behoren.

In dit Bericht aan het parlement formuleert het Rathenau Instituut vier overwegingen voor de uitwerking van de kabinetsvisie. Het Rathenau Instituut moedigt het parlement, en het kabinet, aan om:

1. toe te zien op de effectiviteit van digitale innovaties in het publieke domein;

2. bij overheidsorganisaties te investeren in de vaardigheid om publieke waarden af te wegen;

3. innovatie en normering in samenhang te zien;

4. ook in uitzonderlijke tijden publieke waarden zorgvuldig te wegen.

We lichten de punten hieronder toe....

Alles bij de bron; Rathenau


 

Iedere uitvoeringsorganisatie die zogenoemde profilerende algoritmes inzet, moet voldoende maatregelen nemen om mensenrechten te beschermen. Dat concludeert het Rathenau Instituut in het rapport Algoritmes afwegen. Bij het beschermen van mensenrechten kunnen uitvoeringsorganisaties gebruik maken van burgerpanels, ethische commissies en een normenkader.

In het kort:

  • Veel organisaties zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw soort algoritmes.
  • Bij profilerende algoritmes lopen organisaties het risico dat ze burgers behandelen op basis van vooroordelen.
  • Burgers moeten beter kunnen nagaan waarom algoritmes hen wel of niet selecteren.

Alles bij de bron; Rathenau


 

Er is overduidelijk nog veel werk aan de winkel wat betreft het gebruik van biometrische herkenningstechnologie in de publieke ruimte, stelt columniste en experte digitale rechten Paola Verhaert. Terwijl twee derde van de Vlamingen nog niet eens weet wat AI betekent, blijven politici oorverdovend stil. ‘Dit gaat om onze burgerrechten. Mensen moeten weten wat hen boven het hoofd hangt.’

Met het Europese burgerinitiatief geeft de Europese Commissie Europese burgers een middel in handen om zelf wetsvoorstellen te doen. Dat gebeurt nu ook bij de campagne Reclaim Your Face. Die campagne ijvert voor een verbod op het gebruik van biometrische identificatie in de publieke ruimte. 

Ondertussen werkt de Europese Commissie naarstig aan de Artifical Intelligence Act (AI Act). Daarmee wil de Commissie een regelgevend wettelijk kader invoeren voor het gebruik van artificiële intelligentie, en dus ook biometrische identificatie.

Bij biometrische identificatie op afstand wordt een AI-systeem gebruikt om een persoon te identificeren op basis van bepaalde biometrische gegevens. Het kan gaan om stem, iris of gezicht. Gezichtsherkenning groeide de afgelopen jaren uit tot de meest populaire toepassing van biometrische identificatie op afstand. De Europese AI Act zal onder meer bepalen of gezichtsherkenningssoftware in de publieke ruimte toegelaten wordt. Dat wil zeggen dat de impact daarvan op onze burgerrechten niet te onderschatten valt. 

Het probleem bij het gebruik van gezichtsherkenningssoftware in de publieke ruimte is dat de deur wordt opengezet voor een continue identificatie van alle burgers. De mogelijkheid van anonimiteit wordt volledig ingetrokken, ongeacht wie je bent. 

Biometrische identificatie in de publieke ruimte ondermijnt niet alleen onze rechten op privacy en gegevensbescherming. Ook ons recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging en het recht op gelijkheid en recht op non-discriminatie komen in het gedrang. Denk maar aan het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie bij Black Lives Matter-protesten in de VS...

...Er is een overduidelijke nood aan publiek debat over de plaats van gezichtsherkenningssoftware in onze samenleving. Toch blijft het oorverdovend stil bij onze politici. ‘Het is een bewuste strategie van politici’, vertelde Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten recent aan Humo. ‘Want ze zijn bang om het debat aan te gaan.’

Maar wie bang is om een debat aan te gaan ontneemt de ander hun recht op spreken. De inzet van dit debat is te hoog om stil te blijven. Daarom dat het broodnodig is dat politici zich durven verdiepen in het thema en een engagement aangaan met middenveldorganisaties en experts. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel dat 2 op 3 Vlamingen nog nooit van AI gehoord had, of als dat wel zo was niet wist wat het betekent. Er is duidelijk nog werk aan de winkel.

Alles bij de bron; MO*


 

De chip op het Nederlandse paspoort en identiteitskaart bevat persoons- en documentgegevens van de houder en is straks alleen nog uit te lezen via het veiligere PACE-protocol (Password Authenticated Connection Establishment). Uitlezen door het BAC-protocol (Basic Access Control) wordt dan niet meer ondersteund. 

Naar alle waarschijnlijk gaat de aanpassing in de tweede helft van juli gelden voor nationale paspoorten. De invoering voor de Nederlandse identiteitskaart en overige paspoortmodellen staat voor 29 augustus gepland.

Alles bij de bron; Security


 

Dragen slimme camera’s in stadions bij aan het signaleren van mensen met een stadionverbod op tribunes tijdens voetbalwedstrijden en in hoeverre is het juridisch mogelijk om in en rondom stadions een verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals capuchons of sjaals in te stellen, om het daarmee lastiger te maken voor eventuele relschoppers om zich in anonimiteit te hullen?

Dat wil Michiel van Nispen (SP) weten van minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

De SP vraagt de minister eveneens naar diens standpunt of een stadionverbod gecombineerd zou moeten worden met een (digitale) meldplicht rondom voetbalwedstrijden.

“Klopt het dat er al jaren een digitale meldplicht bestaat, maar dat deze maatregel niet of nauwelijks wordt gebruikt in de praktijk? Waarom is er de afgelopen jaren weinig voortgang geweest op het gebied van de digitale meldplicht? Wat wordt hiertoe verwacht van de clubs en de KNVB en hoe kan de overheid hieraan bijdragen?”

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Een man is dinsdag veroordeeld tot drie jaar cel. Hij verkocht op internet lijsten met niet openbaar beschikbare persoonsgegevens, die door criminelen misbruikt konden worden voor verschillende vormen van fraude. 

De man had gegevens in handen die uit 6.700 computersystemen kwamen. In de bestanden waren grote hoeveelheden gebruikersnamen en wachtwoorden voor websites en diensten te vinden. Ook beschikte hij over zo'n 12.500 telefoonnummers.

De rechter oordeelde dat de man misbruik maakt van het vertrouwen dat mensen hebben in het internetverkeer. "De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat daarnaast uit de bewijsmiddelen blijkt dat hij gedurende een periode van ongeveer twee jaren grote hoeveelheden leads heeft aangeboden en verkocht", staat in de strafmotivering. "Door zo te handelen heeft verdachte vele vormen van cybercriminaliteit in heel Nederland gefaciliteerd."

Alles bij de bron; NU


 

Tesco gaat naar verluidt begin volgend jaar biometrische betaalmethoden, waaronder gezichts- en handpalmherkenning, invoeren bij de kassa.

Volgens sommige berichten zal Tesco's grootste supermarkt in het Verenigd Koninkrijk met deze stap afstappen van contante betalingen en kaartbetalingen, terwijl andere suggereren dat deze helemaal niet meer zullen worden geaccepteerd.

Veel consumenten staan huiverig tegenover de technologie en zien het als een stap in de richting van een cashloze maatschappij. Er wordt echter algemeen aangenomen dat biometrische herkenningssoftware, die authenticatie op basis van fysieke kenmerken mogelijk maakt, zou leiden tot kortere wachtrijen, hygiënischer zou zijn dan het intikken van een pincode en beduidend minder fraudegevoelig is.

Bron: grocerygazette.co.uk via AGF


 

Het kabinet is positief over de plannen van de Europese Commissie voor een Europees digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken en ervoor zorgt dat gezondheidsgegevens van Europese burgers beschikbaar komen voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming, zo blijkt uit een brief van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Wel vindt het kabinet dat er tijdens de onderhandelingen een voorbehoud moet worden gemaakt omdat er nog geen helder beeld is van de gevolgen van de voorgestelde verordening voor Nederland op juridisch, financieel, technisch, organisatorisch, maatschappelijk en ethisch vlak. Ook zijn er zorgen over het gebruik en delen van gezondheidsgegevens...

...Het kabinet zegt overeenkomsten te zien met het huidig ingezette beleid voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, maar merkt op dat met het voorstel bevoegdheden tot het vaststellen van de agenda voor gegevensuitwisseling deels verplaatst worden naar Europees niveau. Het kabinet wil daarom onderzoeken wat de impact is van de verplaatsing van deze bevoegdheid deels naar de EU op de nationale situatie.

Verder is het kabinet positief dat de gezondheidsgegevens van burgers overal in de Europese Unie via "MyHealth@EU" beschikbaar zijn. Dit is volgens het kabinet handig voor gevallen wanneer Nederlanders in het buitenland zorg nodig hebben.

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!

 

WeHebbenHetGeweten

SteunVrijbit

PTBanner  

PrivacyGuides

BvV

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen