45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Moeder slachtoffer 'Facebookviespeuk': Politie deed niets met onze informatie

Mario, de vader van het Astense meisje dat online werd lastiggevallen, heeft de mogelijke dader donderdag mishandeld. Jack. S. had via Facebook zijn dochter (14) lastiggevallen. Daarop begon hij een ware klopjacht op de ‘Facebookviespeuk’, die zich online voordeed als de 14-jarige Jessie.

Na het incident zijn beide mannen aangehouden, zowel Jack S. - een bekende van de politie, als Mario die zichzelf meldde op het politiebureau.

De ouders van het meisje hebben de politie meerdere malen getipt over de mogelijke verblijfplaats van S. in Woensel. Met die informatie werd volgens de moeder nauwelijks iets gedaan. ,,Het is heel vreemd dat een burger iemand sneller kan vinden dan de politie zelf.” Met haar 14-jarige dochter gaat het naar omstandigheden redelijk. Wel heeft ze begeleiding van een psycholoog. “Haar wereld draaide in twee uur tijd 180 graden om toen wij haar vertelden dat die knappe knul, waar ze tot over haar oren verliefd op was geworden, een oude vieze man bleek te zijn”.

Nu zit Mario vast, verdacht van poging tot moord of doodslag op de man die zijn tienerdochter op internet lastig viel. Hij had S. volgens de politie donderdag met een voorwerp geslagen en verwond aan hoofd en armen. Ook S. zit vast. Hij had de voorwaarden van zijn invrijheidstelling geschonden. S. werd in juli opgepakt omdat hij stiekem foto's van een ander jong meisje op sekswebsites zou hebben geplaatst. In afwachting van zijn rechtszaak in november werd hij vrijgelaten. Hij moest zich daarom wel bij de reclassering melden en mocht geen strafbare feiten begaan.

Alles bij de bron; AD


 

Politie wil drone bewaking in Spijkenisse

De coalitiepartij in Nissewaard wil dat er zo snel mogelijk drones worden ingezet voor surveillance in Spijkenisse. Nu de Eerste Kamer goedkeuring heeft gegeven voor het gebruik van vliegende camera’s door de politie, is het mogelijk voor gemeentes om in gebieden met veel criminaliteit drones in te zetten.

Volgens Ed Kraszewski van de landelijke politie zijn er een aantal politiemensen bezig met een opleiding tot dronepiloot. Hier is namelijk een brevet voor nodig. De politie is zich dus al aan het voorbereiden op de inzet van drones. Echter verwacht de politie dat het nog even gaat duren voordat de drones daadwerkelijk worden ingezet. “In elk geval nog niet dit jaar”, aldus Kraszewski.

Alles bij de bron; Drones [via de mail aangeboden]


 

Windows 10-update beperkt spionagegedrag Microsoft

Microsoft is druk bezig met het voorbereiden van een nieuwe grote update aan Windows 10. De Creators Update staat gepland om in april te worden uitgerold en bevat allerhande verbeteringen aan onder andere Edge en Windows Updates. 

De privacy van Windows 10 wordt al bekritiseerd sinds de initiële uitrol van het OS. Microsoft eigent zich erg veel rechten toe wat betreft het verzamelen van privégegevens. Wanneer je bijvoorbeeld tijdens de installatie van het besturingssysteem voor de express-instellingen kiest, zullen de privacy-instellingen standaard in het voordeel van Microsoft worden aangepast. Zelfs wanneer je de opties één voor één hebt overlopen, is het echter niet volledig duidelijk hoeveel data Microsoft over jou verzamelt. Het bedrijf belooft hier verandering in te brengen met de Creators Update...

...Jammer genoeg gaat Microsoft er niet dieper op in welke data het juist nodig acht om de werking van Windows te garanderen. Hierdoor weet je nog altijd niet welke gegevens het bedrijf nu juist verzamelt. Wel verzekert Microsoft dat het de verzamelde gegevens niet zal gebruiken om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden; een praktijk waaraan Google het merendeel van zijn omzet te danken heeft.

Alles bij de bron; TechPulse [Thnx-2-Luc]


 

Privacyverordening is kiezen

Op dit ogenblik loopt een internetconsultatie (https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg) over het (beoogde) wetsvoorstel dat aan het parlement voorgelegd zal worden. Iedere geïnteresseerde kan dit beoogde wetsvoorstel van commentaar voorzien. En dat geeft een aardig inkijkje in hoe het wetsvoorstel er uit zal gaan zien, al kan er uiteraard nog wat wijzigen naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie vanuit de samenleving en de daaropvolgende adviesprocedure bij de Raad van State.

Voor de praktijk is het bijvoorbeeld interessant hoe Nederland om wil gaan met bijzondere persoonsnummers , zoals het burgerservicenummer (BSN), het vreemdelingennummer en het strafrechtketennummer (SKN). De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die komt te vervallen als de Uitvoeringswet AVG van kracht wordt, heeft een veel strikter model dan een buurland als België. In de Nederlandse situatie is de wettelijke regeling van bijzondere persoonsnummers in de jurisprudentie daarbovenop zeer strikt geïnterpreteerd, strikter dan de wetgeving oorspronkelijk voor ogen had.

Het is namelijk verboden om dergelijke nummers te verwerken (of zelfs af te geven als burger) als daartoe geen wettelijke verplichting bestaat.

Wat wetgevingstechnisch nogal een verandering is, is de keuze die gemaakt wordt met betrekking tot het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. In de huidige Wbp heeft men gekozen om dit alleen mogelijk te maken met specifieke wetgeving. Die er ook, veelal per sector, is gekomen. Met de beoogde Uitvoeringswet AVG wordt er een categorische uitzondering voor de publieke sector in het leven geroepen. De motivering daarvoor is dat dit in de huidige praktijk geen risico’s voor betrokkenen oplevert en goed gaat.

En dit verrast wat, juist door dossiers die in het verleden moeizaam bleken, zoals de afhandeling van toeslagen door de Belastingdienst. Juist voor een voorstel waarvan verwacht werd dat dit vooral oncontroversiële elementen zou bevatten, is dit een koerswijziging waar wellicht het laatste woord nog niet over is gezegd. Ook is het maar de vraag of hiermee wel recht wordt gedaan aan de AVG, die voor in het leven roepen van een dergelijke uitzondering, ook aanvullende waarborgen.

Alles bij de bron; AGConnect [Thnx-2-Dick]


 

Kiest het kabinet voor internetten zonder meekijkers?

Eerder deze maand presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor nieuwe regels over de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet. Omdat het Nederlandse kabinet daar snel een standpunt over zal innemen, stuurden wij het kabinet alvast óns standpunt.

Regels over de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet, dat klinkt hoogdravend. Maar eigenlijk komt het neer op een groot aantal dingen die elk van ons dagelijks raken. Bijvoorbeeld: wanneer mag iemand anders de berichtjes die je verstuurt meelezen? Onder welke voorwaarden mogen anderen je surfgedrag in kaart brengen? En mag een bedrijf via de wifi-signalen van je mobiele telefoon bijhouden waar op straat je op welk moment bevindt?  We schreven er vorige week al een uitgebreid artikel over...

...Bits of Freedom ziet net als de Commissie het belang van aanvullende regels om het vertrouwen in en de veiligheid op het internet te versterken. We vinden dat de Commissie best wel sterke regels voorstelt, maar dat die op sommige punten wel verbeterd moeten worden. Zo vinden we dat internetters niet alleen goede uitleg over instellingen rondom, bijvoorbeeld, cookies moeten krijgen, maar vooral geholpen worden met goed gekozen standaardinstellingen. Ook vinden we het onverteerbaar dat er voor wifi-tracking, waarbij je mobiele telefoon en dus jijzelf kan worden gevolgd, een lichter regime geldt dan voor het online in kaart brengen van je surfgedrag.

De volledige brief die we aan de twee ministeries stuurden vind je hier.

Alles bij de bron; BoF


 

Al 5 miljoen Belgen gaven toestemming voor digitale uitwisseling medische gegevens

Als een patiënt daartoe de toestemming geeft, mogen zorgverleners zijn medische gegevens digitaal met elkaar uitwisselen. Daardoor hebben zij steeds toegang tot de meest recente medische informatie over die patiënt. Het gaat dan bijvoorbeeld over een bloedafname of een medicatielijst. Begin februari 2015 hadden 600.000 Belgen hun toestemming gegeven. Vandaag staat de teller al op 5.028.836, een exponentiële toename.

Via de geïnformeerde toestemming geeft een patiënt enkel zorgverleners die een therapeutische relatie met hem hebben toegang tot zijn medische gegevens. Een arts van het ziekenfonds, een verzekeringsarts of een arbeidsgeneesheer kunnen de gegevens bijvoorbeeld niet inkijken. En een patiënt kan zijn toestemming ook steeds terugtrekken. 

Burgers kunnen hun geïnformeerde toestemming met behulp van hun elektronische identiteitskaart zelf registreren via PatientConsent.be. Ze kunnen dit ook laten doen door hun huisarts, hun apotheker of een andere zorgverlener, door hun ziekenfonds of door de opnamedienst van het ziekenhuis.

Alles bij de bron; deRedactie


 

Politie lekt gevoelige e-mails via verlopen domeinnamen

De politie heeft e-mails met gevoelige informatie naar verlopen domeinnamen gestuurd, waardoor ze in handen van een beveiligingsexpert kwamen die de domeinen had geregistreerd. Het gaat om arrestatiebevelen, rapporten van Veilig Thuis en beveiligingsplannen. 

Al twee jaar geleden werd de politie voor dit beveiligingsrisico gewaarschuwd. Bij de overgang naar de Nationale Politie heeft de politie allerlei domeinnamen laten verlopen, die vervolgens door anderen kunnen worden geregistreerd. Daarvoor waarschuwde beveiligingsexpert Wouter Slotboom al in februari 2015. De politie zou echter niets met zijn melding hebben gedaan.

"Ik heb een probleem aangekaart en vervolgens een oplossing op een presenteerblad aangediend. Toen ik na een half jaar erachter kwam dat zij hier niets mee hebben gedaan, heb ik zelf maar weer enkele domeinnamen geregistreerd om aan te tonen dat er wel degelijk gevoelig informatie via de mail op binnenkomt. Ik hoop dat m’n punt nu wel duidelijk is." Volgens Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP zou er via de domeinnamen ook om informatie kunnen worden gevraagd.

Alles bij de bron; Security


 

Facebook-expert Heyman: 'Onze privacy baart ons te weinig zorgen'

Er is maar één manier om te verhinderen dat Facebook misbruik maakt van uw gegevens, zegt Rob Heyman, socialemediaexpert aan de Vrije Universiteit Brussel, en dat is: 'Facebook niet gebruiken.'

Bestaat er een sluitende manier om Facebook geen misbruik van je gegevens te laten maken? Pol, Balen

Heyman: Eigenlijk niet. Gratis diensten, zoals Facebook, bepalen zelf de regels. De enige keuze die we hebben, is: ze niet gebruiken. Je privacyinstellingen aanpassen heeft weinig zin, want Facebook heeft alle ruwe gegevens sowieso ter beschikking. Een andere mogelijkheid is verkeerde informatie invullen, zoals een valse naam. Maar dan kun je geen vrienden meer toevoegen en beperk je je eigen gebruik. Adblockers, die voorkomen dat er op je Facebook-pagina advertenties verschijnen, bestrijden alleen de symptomen: ondertussen blijft Facebook jouw gebruikersprofiel opstellen...

Moeten we niet ál onze data van Facebook kunnen verwijderen, als we dat willen? Karel, Nieuwrode

Heyman: Je kunt nu al bijna al je gegevens permanent verwijderen. ...Ondertussen kopieert de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA dan weer wel alle informatie op Facebook in realtime, en houdt die bij. Daar kan Facebook weinig aan doen.

Ik heb geen Facebook-account, maar de Facebook-app staat wel op mijn tablet. Heeft het bedrijf via die app toegang tot mijn gegevens? Philippe, Houtem

Heyman: Ja, want als je zo'n app installeert, heeft Facebook informatie van je nodig. Maar als je geen persoonlijke account hebt, kunnen ze daar verder weinig mee aanvangen.

Facebook kan onze locatie bepalen. Daardoor zou de socialenetwerksite bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij verdwijningen of in de zoektocht naar misdadigers. Is de veiligheid van onze maatschappij niet belangrijker dan een mogelijke privacyschending? Stefan, Edegem

Heyman: Veiligheid is cruciaal, dat klopt. Nu lijken inbreuken op de privacy veel mensen geen zorgen te baren, omdat ze hen niet persoonlijk raken. Maar onze privacy is een fundamenteel principe, dat we moeten vrijwaren. Als we te opportunistisch worden, zullen we op een dag in een bigbrothermaatschappij ontwaken. Dat gezegd zijnde, heb ik nog altijd geen cijfers gezien van het aantal aanslagen dat effectief verijdeld is door via Facebook data op te vragen. De geheime diensten kunnen die niet zomaar vrijgeven, dat begrijp ik. Maar hoe kunnen wij als burger zulke afwegingen maken als we de feiten niet kennen?

Alles bij de bron; Knack [registratie nodig dus hier een pdfscan vh art.]